Dalmacija Equino poziva na seminar sokolarstva i predstavljanje nove staze terenskog jahanja

Konjička udruga Dalmacija Equino 27. i 28.06.2020. predstavlja novu i jedinu stazu, poligon za terensko jahanje u Dalmaciji. U suradnji s Sokolarskim savezom hrvatske organizirat će i prvi seminar sokolarstva u Dalmaciji. Seminar će se održati na lokaciji kluba na plato ex kamenoloma Lavčević na putu za Žrnovnicu. Prijave se zaprimaju na mob. 097/7146180.

Prijedlog Seminara:

1. Sokolarstvo danas i u okviru lovstva.
2. Vrste ptica grabljivica.
3. Biologija i prehrana ptica grabljivica.
4. Osnovni pribor.
5. Temelji vježbanja ptica grabljivica.
6. Kondicija ptica grabljivica
7. Privikavanje s drugim životinjama i socijalizacija.
8. Lov s pticama grabljivicama.
9. Prakticne vježbe.


terapijsko jahanje