Vinko Vuković: Evo razloga zbog čega Torcida ne želi Svagušu

Vinko Vukovićkrafne na poljuduŠto hoće Torcida? Svaguša im je doveo Sharbinije, doveo im je Reju, a oni ga gađaju krafnama. Svaguša im je u sedam dana svoje poljudske vladavine priskrbio najvrjednije hrvatske nogometaše i stranoga trenera od ugleda koji otvoreno tvrdi kako će, ako ga menadžeri počnu zivkati, istu sekundu napustiti klub, a oni mu pjevaju da je mafijaš i lopov. Stvarno, što hoće Torcida? Zar je njima zaista samo do destrukcije, zar ih ne zanima jaki Hajduk u kojega se tako rado i često zaklinju? Dakle, što hoće Torcida? Zbog čega se Joško Svaguša ne uklapa u njihove 'planove'?.. Odgovor na ova pitanja samo je naizgled kompliciran, a zapravo je sasvim jednostavan. Svaguša ne može (iako vidimo da može) biti predsjednik jer naprosto ne odgovara uvjetima što ih je Torcida donijela u svom famoznom Kodeksu upravljanja Hajdukom. A taj Kodeks smetnja može biti samo zlonamjernicima koji su svjesni da se teško do njegove devete, posljednje, točke mogu dobaciti ...

DNEVNIK NEIZLJEČIVOG HAJDUKOVCA
 
VINKO VUKOVIĆ:
 
Evo razloga zbog čega Torcida ne želi Svagušu
 

krafne na Poljudu


Piše: Vinko Vuković
 
Zlonamjernicima koje bi donošenje i primjena Kodeksa sasvim udaljili od kluba iz kojega su godinama, na ovaj ili onaj način, izvlačili osobnu korist.

Manju ili veću korist, ovisno o pojedinačnim aspiracijama i sposobnostima, ali za Hajduk jednako štetnu.
 

Joško Svaguša

Što se Svaguše tiče, već prva je točka sporna. Stručna sprema, žalim slučaj, ne odgovara. Doviđenja, sljedeći molim, a vi s ugostiteljskom školom javite se na natječaj za voditelja Hajdukova restorana.
 
A i s točkom šest, koja govori o nekažnjavanju, gubernator Svagilanda ima grdnih problema.
 
A točka sedam (neovisnost) mu također ne ide u prilog, tko ne vjeruje nek' baci oko na pressicu povodom predstavljanja braće Sharbini, pa će vam biti jasno kako je Svagiland zapravo štrudel država u potpunosti ovisna o KeruMMF-u.
 
Ipak, za ovu prigodu vratimo se još malo na točku šest (moralnost i zakonsko nekažnjavanje) u kojoj, među ostalim stoji i da se čelnik kluba (i svaki drugi poljudski djelatnik, naravno) mora ponašati 'u skladu s javnim moralom uz potvrdu neupitnih karakternih vrijednosti koje dolikuju dostojanstvu kluba'.
 
A Svaguša se, hvala lijepa na Sharbinijima i Reji, tako ne ponaša! Jer da jest onda ne bi osobno zvao novinare i sportske redakcije te ih odmićivao 'ekskluzivama' tražeći zauzvrat 'afirmativne članke'.
 
'Vi o meni napišite nešto lijepo, a ja ću vama otkriti tko će biti novi trener Hajduka', Svagušine su riječi na koje se, svjedoci smo, neki nisu oglušili.

Štoviše, ti isti 'neki' su nazivali ostale kolege i uvjeravali ih kako bi zaista bilo lijepo od njih kada bi 'Svaguši dali šansu' i napisali u njegovu čast koju 'afirmativnu rečenicu'.
 
A to, ako ga dopustite spomenuti, ni Branko sliku svoju u novinama ljubim Grgić nikad činio nije.
 
krafne na poljuduNaravno, Torcidin Kodeks je utopija, no još je veća utopija da će Hajduk s tipovima kojima brdo nije na glavi nego u glavi, s tipovima poput feudalca Keruma i vazala mu Svaguše, postati veliki klub iz Torcidine priče.
 
Priče koja sve viši sliči na bajku. S krafnama kao junakinjama koje su od prehrambenoga subjekta postale leteći objekt.
 
 
 

poljud

 
TORCIDIN KODEKS

 
MI BI TILI VELIKOG AJDUKA
 

Kodeks upravljanja Hajdukom
 

Torcida1. Stručnost kao temeljni preduvjet za obnašanje svih dužnosti u Hajduku
 
Svaki djelatnik kluba, od predsjednika uprave do portira, mora za obnašanje svog posla zadovoljiti tri temeljna preduvjeta: odgovarajuća stručna sprema, minimalni broj godina radnog staža i adekvatne profesionalne reference.
 
Sva tri preduvjeta moraju biti jasno definirani Pravilnikom o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u klubu koji mora biti usklađen s legislativom i standardima profesionalnih nogometnih klubova u Europi.
 

2. Vizija i strategija razvoja Hajduka
 
Čelništvo kluba u cjelini, a predvođeno predsjednikom uprave, mora imati jasno definiranu i javno prezentiranu viziju i strategiju razvoja kluba kao osnovu za ostvarenje sportskih i poslovnih ciljeva. Dugoročni ciljevi moraju odgovarati ugledu i tradiciji Hajduka i dobiti podršku navijača.
 

3. Potpuni profesionalizam vodstva Hajduka
 
Vodstvo kluba mora podrediti sve ostale profesionalne aktivnosti svom punom radnom angažmanu na poslovima upravljanja klubom te svaki dan provesti puno radno vrijeme na ostvarenju Hajdukovih sportskih i poslovnih ciljeva.
 
Amaterizam, volontiranje, skraćeno radno vrijeme, kao i povremeni angažman su nespojivi sa časnim, odgovornim i profesionalnim pristupom upravljanju Hajdukom.
 

4. Zakonitost i transparentnost u poslovanju Hajduka
 
Uprava Hajduka mora upravljati klubom sukladno važećim zakonima i pozitivnim standardima transparentnog poslovanja od dana stupanja na dužnost do završetka svog mandata.
 
Preuzimanjem dužnosti, uprava kluba mora preuzeti i moralnu, profesionalnu i zakonsku odgovornost analize zatečenog stanja, redovitih revizija poslovanja i poduzimanja potrebnih mjera spram svih uočenih odstupanja od načela zakonitosti i transparentnosti.
 

5. Odgovornost u ostvarivanju sportskih i poslovnih ciljeva Hajduka
 
Svaki djelatnik kluba, a ponajprije predsjednik, mora odgovarati za svoj rad i rezultate toga rada. Jedino mjerilo uspješnosti u upravljanju klubom jesu ostvareni rezultati u odnosu na unaprijed definirane i javno prezentirane sportske i poslovne ciljeve.
 

6. Moralnost i zakonsko nekažnjavanje čelnika i svih djelatnika Hajduka
 
Svaki čelnik i djelatnik kluba mora se u svom privatnom i profesionalnom životu, kako za vrijeme obnašanja dužnosti u Hajduku, tako i prije angažmana u klubu, ponašati u skladu s javnim moralom i potvrditi neupitne karakterne vrijednosti koje dolikuju dostojanstvu kluba. Isto tako, kao jedan od temeljnih preduvjeta za obnašanje dužnosti u klubu svaki djelatnik mora predočiti potvrdu o nekažnjavanju.
 

7. Neovisnost upravljanja Hajdukom
 
Svim djelatnicima kluba interes Hajduka mora biti ispred svih ostalih interesa. Upravljanje klubom mora biti neovisno od svih političkih, gospodarskih i privatnih utjecaja.
 

8. Sprječavanje sukoba interesa u Hajduku
 
Nijednom djelatniku kluba niti članu njegove uže obitelji ne može biti omogućeno bavljenje poslovima u kojima se Hajduk pojavljuje kao poslovni partner, a na temelju kojih bi taj pojedinac mogao ostvariti osobni dobitak ili probitak.
 
Upravljačka tijela Hajduka moraju biti izravno odgovorna za sprječavanje sukoba interesa na svim razinama u klubu.
 

9. Očuvanje ugleda i tradicije Hajduka
 
Svaki djelatnik kluba mora biti svjestan povijesti i tradicije kluba te njegovih temeljnih vrijednosti. Isto tako, svi djelatnici Hajduka moraju u svom svakodnevnom radu iskazivati predanost tim vrijednostima i raditi na njihovom očuvanju.
 
Dužnost uprave kluba je i formalno definirati temeljne vrijednosti Hajduka te sankcionirati svako obezvrijeđivanje ili djelovanje koje odstupa od tih vrijednosti na svim klupskim razinama. Jedna od tih temeljnih vrijednosti Hajduka su svakako i njegovi navijači.

Povezani članci

Who's Online

We have 211 guests and one member online

  • admin