Za razvoj eko-etno sela 630.000 kuna

Povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije odobrilo je 630 tisuća kuna za razvoj više eko-etno sela na području Županije. Trogiru je odobrena izrada konzervatorskog elaborata te izrada konzervatorskog elaborata za zaselak Kačine na Drveniku. Podstrani su odobrena sredstva za idejni projekt amfiteatra, Vrgorcu nabavu kamena za oba sela, Dusini-Mihaljevići za izradu geodetske snimke i konzervatorskog elaborata. Topići su dobili za otkup zemljišta - staje i vrta za prezentacijski centar, Postira-Dol za izradu projekata sekundarne kanalizacije, Omiš za Tugare, za rekonstrukciju prilaza i zidanje suhozida od čišćenje bunara, Murvica za rješenje imovinsko-pravnih poslova te Općina Lećevica za Škopljance i Brdaci za izradu projekta modela upravljanja etno-eko selima ...
 

Selo moje budi etno-eko!

Županija splitsko-dalmatinska nedavno je raspisala natječaj za gradove i općine za nepovratna sredstva iz programa etno-eko sela, a iz županijskog je proračuna ove godine za ovaj program osigurano 1,6 milijuna kuna. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju određeno selo za uključivanje u program. (U Općini Dugi Rat u programu etno-eko sela su stara sela Jesenice i Duće, op.ur.) Preduvjeti za početak obnove ruralnih cjelina ostvaruju se izradom prostorno-planske dokumentacije jer etno-eko selo ne smije se obnavljati mimo standarda i pravila konzervatorske struke. Konzervatorskom podlogom određuju se smjernice za obnovu naselja i njegove infrastrukture, pa i svake građevine pojedinačno ...
 

Bespovratne kune za eko-etno sela

U cilju obogaćivanja turističke ponude Splitsko-dalmatinska županija objavit će javni poziv gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva kojima mogu osigurati bespovratna sredstva iz Programa etno-eko sela, odlučilo je Županijsko poglavarstvo u ponedjeljak. Za Program kojim se potiče obnova raseljenih i zapuštenih sela iz županijskog je proračuna ove godine osigurano 1,6 milijuna kuna. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju određeno selo za uključivanje u program. Novac je namijenjen izradi geodetskih i konzervatorskih podloga, katastra, urbanističkih planova, modela upravljanja, studija utjecaja na okoliš, investicijsko-tehničke dokumentacije, obnovi tradicionalnih obrta, nabavi kamena za obnovu tradicionalnih objekata, otkup objekata za etnozbirke, galerije, recepcije, suvenirnice te za uređenje komunalne infrastrukture ...
 

Eko-etno: Projekt oživljavanja naših starih sela

Skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je još 2005. godine Program poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela Etno-eko u svrhu proširenja turističke ponude.  Krajem prošle godine županija je odobrila 1,7 milijuna kuna za obnovu ukupno 13 sela, među njima su i dva sela s područja Općine Dugi Rat, stara sela Jesenice i Duće koja su dobila bespovratnih 220.000 kuna. Projektom Eko-etno sela nastoji se vratiti život u opustjela naselja na obali, u dalmatinskom zaleđu i na otocima radi ambijentalnog turizma koji bi spiječio daljnje raseljavanje sela, odnosno omogućio stanovništvu izvor zarade... U nekim selima već postoje skromne mogućnosti smještaja gostiju premda većinom mogu tek prihvatiti izletnike, a u bliskoj budućnosti neka od njih bi se mogla orijentirati na ambiciozniji izletničko-smještajni ili isključivo smještajni turizam te time ponuditi dodatne turističke krevete i produžiti turističku sezonu na gotovo šest mjeseci ...