Turizam Novosti iz Dugog Rata, Omiša, Poljica i okolice. Lokalne vijesti, sport, kultura, turizam, zanimljivosti. https://www.dugirat.com/turizam/114-stara-sela 2019-03-24T21:13:52+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Za razvoj eko-etno sela 630.000 kuna 2012-09-17T19:00:00+00:00 2012-09-17T19:00:00+00:00 https://www.dugirat.com/turizam/114-stara-sela/16395-za-razvoj-eko-etno-sela-630000-kuna-v15-16395 Ojdana Koharević / SD <div class="feed-description"><p><img width="250" vspace="4" hspace="8" height="175" align="left" alt="eko etno selo" src="images/stories/turizam/etno_eko_selo.jpg" />Povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije odobrilo je 630 tisuća kuna za <strong>razvoj </strong>više <strong>eko-etno sela</strong> na području Županije. Trogiru je odobrena izrada konzervatorskog elaborata te izrada konzervatorskog elaborata za zaselak <strong>Kačine </strong>na Drveniku. <strong>Podstrani </strong>su odobrena sredstva za idejni projekt amfiteatra, Vrgorcu nabavu kamena za oba sela,<strong> Dusini-Mihaljevići</strong> za izradu geodetske snimke i konzervatorskog elaborata. <strong> Topići </strong>su dobili za otkup zemljišta - staje i vrta za prezentacijski centar, <strong>Postira-Dol</strong> za izradu projekata sekundarne kanalizacije, Omiš za <strong>Tugare</strong>, za rekonstrukciju prilaza i zidanje suhozida od čišćenje bunara, <strong>Murvica </strong>za rješenje imovinsko-pravnih poslova te Općina Lećevica za <strong>Škopljance </strong>i <strong>Brdaci </strong>za izradu projekta modela upravljanja etno-eko selima ...</p> </div> <div class="feed-description"><p><img width="250" vspace="4" hspace="8" height="175" align="left" alt="eko etno selo" src="images/stories/turizam/etno_eko_selo.jpg" />Povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije odobrilo je 630 tisuća kuna za <strong>razvoj </strong>više <strong>eko-etno sela</strong> na području Županije. Trogiru je odobrena izrada konzervatorskog elaborata te izrada konzervatorskog elaborata za zaselak <strong>Kačine </strong>na Drveniku. <strong>Podstrani </strong>su odobrena sredstva za idejni projekt amfiteatra, Vrgorcu nabavu kamena za oba sela,<strong> Dusini-Mihaljevići</strong> za izradu geodetske snimke i konzervatorskog elaborata. <strong> Topići </strong>su dobili za otkup zemljišta - staje i vrta za prezentacijski centar, <strong>Postira-Dol</strong> za izradu projekata sekundarne kanalizacije, Omiš za <strong>Tugare</strong>, za rekonstrukciju prilaza i zidanje suhozida od čišćenje bunara, <strong>Murvica </strong>za rješenje imovinsko-pravnih poslova te Općina Lećevica za <strong>Škopljance </strong>i <strong>Brdaci </strong>za izradu projekta modela upravljanja etno-eko selima ...</p> </div> Selo moje budi etno-eko! 2009-04-15T20:00:00+00:00 2009-04-15T20:00:00+00:00 https://www.dugirat.com/turizam/114-stara-sela/9019-selo-moje-budi-etno-eko-v15-9019 Ojdana Koharević / SD <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce_mb.jpg" alt="Staro selo Duće" />Županija splitsko-dalmatinska nedavno je raspisala natječaj za gradove i općine za <strong>nepovratna sredstva</strong> iz programa <strong><font color="#006600">etno-eko sela</font></strong>, a iz županijskog je proračuna ove godine za ovaj program osigurano<em><font color="#006600"> 1,6 milijuna kuna</font></em>. Korisnici sredstava su <strong>jedinice lokalne samouprave</strong> koje <em>prijavljuju određeno selo za uključivanje u program</em>. (U Općini Dugi Rat u programu etno-eko sela su stara <strong>sela</strong> <strong>Jesenice</strong> i <strong>Duće</strong>, op.ur.) Preduvjeti za početak obnove ruralnih cjelina ostvaruju se izradom <strong>prostorno-planske dokumentacije</strong> jer etno-eko selo ne smije se obnavljati mimo standarda i pravila konzervatorske struke. Konzervatorskom podlogom određuju se smjernice za obnovu naselja i njegove infrastrukture, pa i svake građevine pojedinačno ...</p> </div> <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce_mb.jpg" alt="Staro selo Duće" />Županija splitsko-dalmatinska nedavno je raspisala natječaj za gradove i općine za <strong>nepovratna sredstva</strong> iz programa <strong><font color="#006600">etno-eko sela</font></strong>, a iz županijskog je proračuna ove godine za ovaj program osigurano<em><font color="#006600"> 1,6 milijuna kuna</font></em>. Korisnici sredstava su <strong>jedinice lokalne samouprave</strong> koje <em>prijavljuju određeno selo za uključivanje u program</em>. (U Općini Dugi Rat u programu etno-eko sela su stara <strong>sela</strong> <strong>Jesenice</strong> i <strong>Duće</strong>, op.ur.) Preduvjeti za početak obnove ruralnih cjelina ostvaruju se izradom <strong>prostorno-planske dokumentacije</strong> jer etno-eko selo ne smije se obnavljati mimo standarda i pravila konzervatorske struke. Konzervatorskom podlogom određuju se smjernice za obnovu naselja i njegove infrastrukture, pa i svake građevine pojedinačno ...</p> </div> Bespovratne kune za eko-etno sela 2009-02-09T22:00:00+00:00 2009-02-09T22:00:00+00:00 https://www.dugirat.com/turizam/114-stara-sela/8527-bespovratne-kune-za-eko-etno-sela-v15-8527 Duška Čolović / SD <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="http://www.dugirat.com/images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce_mb.jpg" alt="Staro selo Duće" style="width: 150px; height: 112px;" />U cilju obogaćivanja turističke ponude Splitsko-dalmatinska županija objavit će <strong>javni poziv gradovima i općinama</strong> za podnošenje zahtjeva kojima mogu osigurati <em><font color="#cc0000">bespovratna sredstva</font></em> iz <strong><font color="#006600">Programa etno-eko sela</font></strong>, odlučilo je Županijsko poglavarstvo u ponedjeljak. Za Program kojim se potiče obnova raseljenih i zapuštenih sela iz županijskog je proračuna ove godine osigurano <em><font color="#006600">1,6 milijuna kuna</font></em>. Korisnici sredstava su <strong>jedinice lokalne samouprave</strong> koje prijavljuju određeno selo za uključivanje u program. Novac je namijenjen <em>izradi geodetskih i konzervatorskih podloga, katastra, urbanističkih planova, modela upravljanja, studija utjecaja na okoliš, investicijsko-tehničke dokumentacije, obnovi tradicionalnih obrta, nabavi kamena za obnovu tradicionalnih objekata, otkup objekata za etnozbirke, galerije, recepcije, suvenirnice te za uređenje komunalne infrastrukture ...</em></p> </div> <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="http://www.dugirat.com/images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce_mb.jpg" alt="Staro selo Duće" style="width: 150px; height: 112px;" />U cilju obogaćivanja turističke ponude Splitsko-dalmatinska županija objavit će <strong>javni poziv gradovima i općinama</strong> za podnošenje zahtjeva kojima mogu osigurati <em><font color="#cc0000">bespovratna sredstva</font></em> iz <strong><font color="#006600">Programa etno-eko sela</font></strong>, odlučilo je Županijsko poglavarstvo u ponedjeljak. Za Program kojim se potiče obnova raseljenih i zapuštenih sela iz županijskog je proračuna ove godine osigurano <em><font color="#006600">1,6 milijuna kuna</font></em>. Korisnici sredstava su <strong>jedinice lokalne samouprave</strong> koje prijavljuju određeno selo za uključivanje u program. Novac je namijenjen <em>izradi geodetskih i konzervatorskih podloga, katastra, urbanističkih planova, modela upravljanja, studija utjecaja na okoliš, investicijsko-tehničke dokumentacije, obnovi tradicionalnih obrta, nabavi kamena za obnovu tradicionalnih objekata, otkup objekata za etnozbirke, galerije, recepcije, suvenirnice te za uređenje komunalne infrastrukture ...</em></p> </div> Eko-etno: Projekt oživljavanja naših starih sela 2008-04-12T21:00:00+00:00 2008-04-12T21:00:00+00:00 https://www.dugirat.com/turizam/114-stara-sela/6389-eko-etno-projekt-oivljavanja-naih-starih-sela-v15-6389 Sandra Livajić / Poslovni dnevnik <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="http://www.dugirat.com/images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce.jpg" alt="staro selo Duće" />Skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je još 2005. godine <strong>Program poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela Etno-eko</strong> u svrhu proširenja <strong><font color="#006600">turističke </font></strong>ponude.&nbsp; Krajem prošle godine županija je odobrila <font color="#006600">1,7 milijuna kuna</font> za obnovu ukupno <strong>13 sela</strong>, među njima su i dva sela s područja Općine Dugi Rat, <strong><font color="#006600">stara sela Jesenice i Duće</font></strong> koja su dobila bespovratnih<font color="#006600"><strong> 220.000 kuna</strong></font>. <em><font color="#006600">Projektom <strong>Eko-etno sela</strong> nastoji se vratiti život u opustjela naselja na obali, u dalmatinskom zaleđu i na otocima radi ambijentalnog turizma koji bi spiječio daljnje raseljavanje sela, odnosno omogućio stanovništvu izvor zarade</font></em>... U nekim selima već postoje skromne mogućnosti smještaja gostiju premda većinom mogu tek prihvatiti izletnike, a u bliskoj budućnosti neka od njih bi se mogla orijentirati na ambiciozniji izletničko-smještajni ili isključivo smještajni turizam te time ponuditi dodatne turističke krevete i produžiti <strong>turističku sezonu</strong> na gotovo šest mjeseci ...</p> </div> <div class="feed-description"><p><img hspace="8" border="0" align="left" vspace="2" src="http://www.dugirat.com/images/stories/naselja/stara_sela/staro_selo_duce.jpg" alt="staro selo Duće" />Skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je još 2005. godine <strong>Program poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela Etno-eko</strong> u svrhu proširenja <strong><font color="#006600">turističke </font></strong>ponude.&nbsp; Krajem prošle godine županija je odobrila <font color="#006600">1,7 milijuna kuna</font> za obnovu ukupno <strong>13 sela</strong>, među njima su i dva sela s područja Općine Dugi Rat, <strong><font color="#006600">stara sela Jesenice i Duće</font></strong> koja su dobila bespovratnih<font color="#006600"><strong> 220.000 kuna</strong></font>. <em><font color="#006600">Projektom <strong>Eko-etno sela</strong> nastoji se vratiti život u opustjela naselja na obali, u dalmatinskom zaleđu i na otocima radi ambijentalnog turizma koji bi spiječio daljnje raseljavanje sela, odnosno omogućio stanovništvu izvor zarade</font></em>... U nekim selima već postoje skromne mogućnosti smještaja gostiju premda većinom mogu tek prihvatiti izletnike, a u bliskoj budućnosti neka od njih bi se mogla orijentirati na ambiciozniji izletničko-smještajni ili isključivo smještajni turizam te time ponuditi dodatne turističke krevete i produžiti <strong>turističku sezonu</strong> na gotovo šest mjeseci ...</p> </div>