Iznajmljivači smještaja, prijava državljana EU policiji više nije obvezna

Iznajmljivači turističkog smještaja više ne moraju policijskim upravama dostavljati prijave kratkotrajnog boravka za ove kategorije stranaca. Ova dopuna našeg Zakona o strancima nastale je temeljem Direktive vijeća Unije o slobodi kretanja državljana EU i članova njihovih obitelji. Iznajmljivačima ostaje pak obaveza prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pružaju uslugu smještaja. Dakle, iznajmljivači i nadalje prijavljuju sve goste turističkoj zajednici, jedino više ne postoji obveza prijave smještaja policijskim upravama (MUP-u) stranaca koji su državljani država članica EU ...

Prijava državljana EU policiji više nije obvezna

Piše: Ana Brničević
Izvor: TZ SDŽ / Dalmatia.hr


Ana BrničevićZakonom o strancima, čl. 53 propisano je da su državljani države članice Europskog ekonomskog prostora (EEP) i članovi njihovih obitelji, koji imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednačeni u pravima s državljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Takve odredbe odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije, te Lihtenštajn, Norvešku i Island.