Prijavite turističke projekte za korištenje EU fondova

projekti u turizmuKako bi identificirali projekte prihvatljive za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije u 2013. te u razdoblju od 2014. do 2020. godine Ministarstvo turizma je objavilo javni poziv putem kojeg se pozivaju nositelji turističkih projekata da prijave projekte za korištenje strukturnih fondova EU. Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2012. godine, izvijestili su danas iz Ministarstva turizma. U skladu s tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma cilj je unaprijed stvoriti bazu projekata i ocijeniti stupanj njihove spremnosti temeljem do sada prikupljene dokumentacije i definiranih izvora sufinanciranja, potrebnih za njihovu realizaciju i apliciranje za strukturne fondove EU ...

TURIZAM

Prijavite turističke projekte za korištenje EU fondova

Izvor: Lider

Ideja je doći do prihvatljivih projekata visokog stupnja spremnosti, koji će biti usmjeravani na daljnje mogućnosti institucionalne i financijske podrške za dovršetak pripreme projekata za apliciranje na strukturne fondove EU.

Projekti su podijeljeni u tri skupine - javna turistička infrastruktura, poslovna turistička infrastruktura te ljudski potencijali u turizmu.

U prvoj se skupini nalaze projekti razvoja javne turističke infrastrukture koji doprinose jačanju konkurentnosti destinacije kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanju ukupne ponude poput, primjerice, javne turističke infrastrukture za razvoj kongresnog turizma, javne sportsko-turističke infrastrukture, javne tematske turističke parkove, javne tematske turističke rute i putove i dr.

Pod prihvatljivim turističkim projektima poslovne turističke infrastrukture podrazumijevaju se projekti osnovnih i dodatnih ugostiteljsko-turističkih sadržaja iz malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Njihov cilj je ojačati konkurentnost destinacija kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje ukupne ponude.

Projekti razvoja ljudskih potencijala u turizmu su obrazovni projekti koji, kroz podizanje kvalitete obrazovanja kadrova, također doprinose jačanju konkurentnosti hrvatskog turizma.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca ove godine te se na njega imaju mogućnost prijaviti općine, gradovi, županije i država, odnosno njihova trgovačka društva, zatim obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti u kategoriji malog i srednjeg poduzetništva te obrazovne i znanstvene institucije, sustav turističkih zajednica, javne ustanove i dr.