Nestaju golaći s hrvatskog Jadrana

Hrvatska je treća naturistička zemlja u svijetu prema broju kapaciteta, iza Francuske i Njemačke. Dvanaest naturističkih kampova ukupno može primiti 24.770 osoba. Najviše ih je u Istri gdje šest kampova može prihvatiti 19.400 osoba, a ondje se nalaze i jedina tri naturistička kampa s četiri zvjezdice. Na Kvarneru su 4 kampa za 4.750 osoba, dok je na Pašmanu i Hvaru po jedan kamp koji mogu smjestiti ukupno 620 naturista. Uz to, u Hrvatskoj je i veći broj kampova s barem jednom plažom rezerviranom za naturiste...

Piše:T-portal

Navodno smo u svjetskom trendu pada broj naturista, no, znalci ovu pojavu objašnjavaju i nedostatkom strategije razvoja naturizma i nikakve promidžbe u svijetu, te činjenicu da generacija pravih naturista, zaljubljenika u prirodu i slobodu, polako odumire, jer mlađi preferiraju tekstilne kampove.

Uz to, naturistički kampovi u nas nerijetko zarađuju i loš epitet za prave naturiste jer postaju okupljališta ljudi razuzdanog životnog stila. Manjak naturista u kampovima, tumači se i slobodnom toleriranju naturizma u Hrvatskoji i izvan kampova, na manjim odvojenim plažama, a i konkurencija na Mediteranu jača. Naturizam se sve više prihvaća i u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj, zemljama koje su u prošlosti negativno gledale na taj oblik turizma.

'Do 1987. godine, naturizam je konstantno rastao. Od tada je počeo lagano padati, a sada je taj pad već ozbiljan. U to smo vrijeme imali tridesetak naturističkih kampova, a sada tek trećinu.

Samo je u Dalmaciji nekad bilo petnaestak takvih kampova, danas samo dva. U zlatnoj godini naturizma (1986. g.) 82 posto naturista bilo je s njemačkog govornog područja, dok ih je ove godine oko 63 posto. Iz godine u godinu najbrojnijih je naturista manje za 2 do 3 posto, a sve su brojniji u tekstilnim kampovima.

Nakon Njemaca i Austrijanaca, u hrvatskim naturističkim kampovima, najzastupljeniji su Talijani s udjelom od 11 posto, Nizozemaca je 5 posto, Slovenaca 3 posto, dok domaćih gostiju nema niti 0,5 posto', kaže Jerko Sladoljev, voditelj projekta Top Camping Pool i ističe kako je jedan od velikih problema nepoštivanje naturističkih pravila u takvim kampovima, među kojima je ključna integralna goloća (golotinja tijekom čitavoga dana).

Naturizam se, prema Sladoljevim riječima, može ojačati prije svega ulaganjem u kvalitetu i promidžbom u svijetu uz detektiranje pravih razloga podbačaja u ovom segmentu. Za kvalitetnije naturističke kampove interes je gostiju još uvijek značajan, iako u opadanju. Trenutačno su ulaganja u kvalitetu i smanjenje kapaciteta u većini hrvatskih kampova pridonijela boljem kretanju, usprkos generalnom stagniranju naturizma.

Slaba promidžba

Naši će se naturistički kampovi tako nastojati održati dok god bude bilo zainteresiranih gostiju, iako u manjim kapacitetima uz specijalizaciju i poboljašanje ponude', kaže Adriano Palman, direktor Kamping udruženja Hrvatske i podsjeća kako su pojedini tek u procesu laganog smanjenja kapaciteta naturističkih kampova i uvođenja novih oblika smještaja ili ne-naturističkog dijela kampa.

Drugi su to već odradili proteklih godina poput Monsene u Rovinju. Palman ističe kako se u Hrvatskoj gotovo uopće ne ulaže u promociju naturizma i prezentaciju kvaliteta i prednosti naših kampova naturističkim gostima na stranim tržištima. Bez toga, 'golaćima' ćemo biti još manje zanimljivi.