Upute o pružanju turističkih usluga - paušalno

iznajmljivacisjednica TZU nastavku teksta pročitajte Uputu za pružanje turističkih usluga u domaćinstvu s kojom bi morao biti upoznat svaki iznajmljivač privatnog turističkog smjestaja u našoj Općini koji se odlučio na plaćanje svojih obveza TZ kroz godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. Ovo je obvezno štivo za naše iznajmljivače privatnog smještaja ...

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DUGI RAT

UPUTE O PRUŽANJU USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU ILI SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

- godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe


turistièke atraktivnosti opæine dugi rat


Građanin koji pruža ugostiteljske usluge dužan je:

- posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga

- cjenik usluga vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama

- utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža

- na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču

- na ulaznim vratima u kuću postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koju pruža

- izvaditi liječničko uvjerenje u mjesecu travnju svake godine, a oni koji gostima pružaju usluge prehrane i potvrdu higijenskog zavoda

- imati pisane upute za slučaj nastanka požara i izložiti Plan evakuacije

- preporuča se imati vatrogasni aparat i kutiju prve pomoći te istaknuti kućni red

- voditi „Popis gostiju“ i upisati sve osobe kojima se pruža usluga noćenja (agencijske goste )

- voditi knjigu „Evidencija prometa

- prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata , odnosno u roku od 12 sati strane goste po dolasku i odjavljivati u roku od 24 sata po odlasku, na propisanim obrascima (za svakog stranog gosta dva obrasca)

- za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa

- uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe

- uplatiti godišnji paušalni iznos poreza

- uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

 


BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA GRAÐANE KOJI IMAJU VIŠE OD ČETIRI OSNOVNA KREVETA

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu, a koji imaju više od četiri kreveta ili četiri kreveta u dva apartmana, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu u kampu sukladno s Rješenjem o odobrenju.

turistièke atraktivnosti opæine dugi rat

Na pomoćne krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Turističko mjesto razred zona po krevetu.
po smještajnoj jed. u kampu
Jesenice C prva (ispod ceste)
210 kn 210 kn
Bajnice, Krilo, Suhi Potok, Sumpetar
druga (iznad ceste) 150 kn 150 kn
Dugi Rat C prva (ispod ceste) 210 kn 210 kn
Mali Rat, Orij, Dugi Rat
druga (iznad ceste) 150 kn 150 kn
Duće B prva (ispod ceste) 255 kn 255 kn

druga (iznad ceste) 210 kn 210 kn

Građani su dužni godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni račun boravišne pristojbe i to: - u tri obroka, od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registriranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto i zonu.

turistièke atraktivnosti opæine dugi rat

Primjer jednostavnog izračuna boravišne pristojbe za turističko mjesto:

Ukoliko prema Rješenju o odobrenju imate registriranih 10 osnovnih kreveta, a turističko mjesto Krilo je svrstano u C razred prva zona, za krevet se plaća 210,00 kn.

        10 x 210,00 = 2.100,00 kn

Iznos jednog obroka iznosi 700,00 kn.Uplata


Boravišna pristojba uplaćuje se nalogom za plaćanje u korist računa boravišne pristojbe Turističke zajednice općine Dugi Rat.

žiro-račun: 1001005-1710004749

model: 12

poziv na broj: JMBG iznajmljivača


Isticanje cijene usluge i boravišne pristojbe

Iznajmljivači, obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su u svom objektu istaknuti cijenu usluga koje nude i napomenu boravišna pristojba je ukljuèena u cijenu usluge smještaja“.


Porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja Vam nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.
 

turistièke atraktivnosti opæine dugi rat

 


BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA GRAÐANE KOJI IMAJU DO ČETIRI OSNOVNA KREVETA U DVIJE SPAVAĆE SOBE, ODNOSNO JEDNOM APARTMANU


Građani koji imaju do četiri osnovna kreveta , ali u dvije sobe ili jednom apartmanu, imaju mogućnost biranja:

- ili plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu,

- ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja.


Ako ste se odlučili za drugu mogućnost, odmah morate o tome obavijestiti Turistički ured u Dugom Ratu.

turistièke atraktivnosti opæine dugi rat


Boravišna pristojba utvrđena je u slijedećim iznosima:

Turističko mjesto razred I, II, III, IV, XI, XII mj. V, VI, IX i X mj. VII i VIII mj.
Jesenice C 2,5 kn
3,50 kn 5,00 kn
Dugi Rat C 2,5 kn 3,50 kn 5,00 kn
Duće B 3,5 kn 4,50 kn 6,00 kn

Djeca od 12-18 god.

50 %
50 % 50 %
Djeca od 0-12 god.
0,0 kn
0,0 kn 0,0 kn


Boravišna pristojba uplaćuje se na uplatni račun boravišne pristojbe Turističke zajednice općine Dugi Rat.


žiro-račun: 1001005-1710004749

model: 12

poziv na broj: JMBG iznajmljivača

 

turistièke atraktivnosti opæine dugi rat


Uredi Turističke zajednice:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u

- turističkom uredu Dugi Rat, tel. 735-244

- turističkom info centru Duce, tel. 734-321

- turističkom info centru Sumpetar, tel. 873-133

Povezani članci

Who's Online

We have 300 guests and no members online