Zanimljivosti..

Pauletić: Bacimo ća mobitele!

Bacimo ća mobitele!Nikidan smo sidili u "Parka", kolegica novinarka Nata i prijatelj Igor Bagarić, koji vodi oni veliki žnjanski sajam s kacavidama, bojlerima i traktorima. Igor je po stolu raširija dva mobitela od ukupno četri šta ih ima, a Nata je izložila sva tri. Ja san donija samo jedan, drugi mi je osta doma. Simpatični brkati kamarjer donija nan je čaj, ali ga nije ima di stavit od pustih mobitela. Onda mi je sinilo, tamo za stolon splitskog hotela "Park": postali smo robovi! Cila ljudska rasa. Slobode više nema, nikad. Ovo šta imamo su mobiteli, a mi sami smo — robiteli! Isključimo ih kad se igramo s dicon, ugasimo ih u vrime obida, likvidirajmo ih dok se kupamo u kadi! Ubijmo ih čim pomislimo na seks, u krevetu zaboravimo na poruke i vibre, barenko one telefonske ...

Povezani članci

Who's Online

We have 177 guests and no members online