Zanimljivosti..

Pauletić: Ko je u Dalmaciji najbolji na balote?

BaloteZlatno doba balota u Dalmatinskoj zagori bilo je osamdesetih i devedesetih godina. Dugi Rat, Srinjine, Tadići, Tugare, Kostanje, Gata, Sitno Gornje, Kacunar, "Kalaš" u Žrnovnici... samo je dil turnira di su velemajstori balota pronosili slavu oštrin okon i mirnon rukon ... Dugoratski zet Robert Pauletić iša je u Sitno Gornje, da konačno rasvitli veliku dalmatinsku misteriju. Dugo je radija na regionalno supervažnoj temi: ko je u Dalmaciji najbolji na balote?...

Povezani članci

Who's Online

We have 507 guests and no members online