Novosti Novosti iz Dugog Rata, Omiša, Poljica i okolice. Lokalne vijesti, sport, kultura, turizam, zanimljivosti. http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke 2018-11-16T14:53:35+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Hrvatska bez korupcije 2018-11-16T02:00:11+00:00 2018-11-16T02:00:11+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26473-hrvatska-bez-korupcije Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/konf_pametno.jpg" style="width: 550px; height: 263px;" /></p> <p> O <strong>korupciji </strong>i <strong>klijentelizmu </strong>naoko svi sve znamo. Načelno će se svi izjasniti da je to zlo koje razara dru&scaron;tvo, ubija gospodarstvo, a državu pretvara u negaciju same sebe. No, ne pokrenemo li korijenite promjene, prvo u pravosuđu i javnoj upravi, cijena života u <strong>Hrvatskoj </strong>bit će sve vi&scaron;a, zbog čega će je nastaviti napu&scaron;tati sve vi&scaron;e ljudi. O cijeni korupcije na svim razinama života i rada, o njezinim posljedicama na dru&scaron;tvo i građane, o tome tko &scaron;to sve konkretno i u kojim područjima može, treba i hoće napraviti da tu rak ranu hrvatskog dru&scaron;tva sasiječemo u korijenu. Da pružimo &scaron;ansu Hrvatskoj da se nakon gotovo trideset godina od osamostaljenja počne razvijati kao slobodno, trži&scaron;no i demokratsko dru&scaron;tvo. Na konferenciji &quot;Hrvatska bez korupcije&quot; će govoriti i s publikom raspravljati: <strong>Damir Bakić, Dalija Ore&scaron;ković, Zdravko Petak, Maja Vehovec, Vuk Vuković </strong>i<strong> Helena Puljiz </strong>kao moderatorica. Ako ste u <strong>Zagrebu </strong>ili vas put nanese, dođite ovaj <strong>petak</strong>, 16. 11.2018. u 11:00 sati u Veliku dvoranu Hrvatskog novinarskog dru&scaron;tva na konferenciju &quot;<strong>Hrvatska bez korupcije</strong>&quot; u organizaciji stranke <strong>Pametno</strong>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/konf_pametno.jpg" style="width: 550px; height: 263px;" /></p> <p> O <strong>korupciji </strong>i <strong>klijentelizmu </strong>naoko svi sve znamo. Načelno će se svi izjasniti da je to zlo koje razara dru&scaron;tvo, ubija gospodarstvo, a državu pretvara u negaciju same sebe. No, ne pokrenemo li korijenite promjene, prvo u pravosuđu i javnoj upravi, cijena života u <strong>Hrvatskoj </strong>bit će sve vi&scaron;a, zbog čega će je nastaviti napu&scaron;tati sve vi&scaron;e ljudi. O cijeni korupcije na svim razinama života i rada, o njezinim posljedicama na dru&scaron;tvo i građane, o tome tko &scaron;to sve konkretno i u kojim područjima može, treba i hoće napraviti da tu rak ranu hrvatskog dru&scaron;tva sasiječemo u korijenu. Da pružimo &scaron;ansu Hrvatskoj da se nakon gotovo trideset godina od osamostaljenja počne razvijati kao slobodno, trži&scaron;no i demokratsko dru&scaron;tvo. Na konferenciji &quot;Hrvatska bez korupcije&quot; će govoriti i s publikom raspravljati: <strong>Damir Bakić, Dalija Ore&scaron;ković, Zdravko Petak, Maja Vehovec, Vuk Vuković </strong>i<strong> Helena Puljiz </strong>kao moderatorica. Ako ste u <strong>Zagrebu </strong>ili vas put nanese, dođite ovaj <strong>petak</strong>, 16. 11.2018. u 11:00 sati u Veliku dvoranu Hrvatskog novinarskog dru&scaron;tva na konferenciju &quot;<strong>Hrvatska bez korupcije</strong>&quot; u organizaciji stranke <strong>Pametno</strong>.</p> </div> Pametno: Još jedan uhljebnički proračun 2018-11-14T15:51:37+00:00 2018-11-14T15:51:37+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26471-pametno-jos-jedan-uhljebnicki-proracun Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />- Putujemo nigdje, ovo je jo&scaron; jedan <strong>uhljebnički proračun</strong>. Prihodi se planiraju vi&scaron;e za cca &scaron;est milijardi kuna, &scaron;to se uglavnom odnosi na sredstva EU fondova, a rashodi države i dalje rastu i to za preko osam milijardi kuna. Znači jo&scaron; vi&scaron;e uhljeba, jo&scaron; vi&scaron;e namje&scaron;tenih javnih nabava, pogodovanja stranačkim prijateljima i podobnicima. Vlada je potro&scaron;ila reforme koje je mogla provesti bez većih rezova koji bi se odrazili na njihovu glasačku ma&scaron;ineriju, za daljnje korake nema želje, a ni znanja. Strukturnih reformi nema na vidiku, reforma javne i lokalne uprave ne postoji, a zdravstvo izlaz traži u skupljim cigaretama. Mirovinski sustav je smislio samo povećanje dobi umirovljena i poku&scaron;aj prelijevanja drugog u prvi stup. Potezi sve gori od gorega - rekla je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke <strong>Pametno</strong>, komentirajući <strong>prijedlog proračuna za 2019. </strong>godinu. U Pametnome smatraju da u vremenu kakvog-takvog gospodarskog rasta i blagonaklonih ekonomskih okolnosti u okruženju, Vlada nažalost vidimo da nema nikakvu namjeru raditi velike rezove u porezima, niti smanjivati javni dug, koji je jo&scaron; uvijek izrazito visok, puno veći od onoga prije zadnje krize. Nužni su puno veći pomaci u rasterećenju gospodarstva. Pametno predlaže manje države, manje poreze, vi&scaron;e pravde. Konkretno...</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />- Putujemo nigdje, ovo je jo&scaron; jedan <strong>uhljebnički proračun</strong>. Prihodi se planiraju vi&scaron;e za cca &scaron;est milijardi kuna, &scaron;to se uglavnom odnosi na sredstva EU fondova, a rashodi države i dalje rastu i to za preko osam milijardi kuna. Znači jo&scaron; vi&scaron;e uhljeba, jo&scaron; vi&scaron;e namje&scaron;tenih javnih nabava, pogodovanja stranačkim prijateljima i podobnicima. Vlada je potro&scaron;ila reforme koje je mogla provesti bez većih rezova koji bi se odrazili na njihovu glasačku ma&scaron;ineriju, za daljnje korake nema želje, a ni znanja. Strukturnih reformi nema na vidiku, reforma javne i lokalne uprave ne postoji, a zdravstvo izlaz traži u skupljim cigaretama. Mirovinski sustav je smislio samo povećanje dobi umirovljena i poku&scaron;aj prelijevanja drugog u prvi stup. Potezi sve gori od gorega - rekla je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke <strong>Pametno</strong>, komentirajući <strong>prijedlog proračuna za 2019. </strong>godinu. U Pametnome smatraju da u vremenu kakvog-takvog gospodarskog rasta i blagonaklonih ekonomskih okolnosti u okruženju, Vlada nažalost vidimo da nema nikakvu namjeru raditi velike rezove u porezima, niti smanjivati javni dug, koji je jo&scaron; uvijek izrazito visok, puno veći od onoga prije zadnje krize. Nužni su puno veći pomaci u rasterećenju gospodarstva. Pametno predlaže manje države, manje poreze, vi&scaron;e pravde. Konkretno...</p> </div> Sedamdeset kuna mjesečne uštede nisu reforme 2018-10-20T23:24:58+00:00 2018-10-20T23:24:58+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26221-sedamdeset-kuna-mjesecne-ustede-nisu-reforme Pametno.org, N1.info mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_10/vehovec.jpg" style="width: 250px; height: 189px; margin: 4px 8px; float: left;" />Smanjenje PDV-a i ukidanje dva doprinosa na bruto plaću (1,5% i 0,7%) uz istodobno povećanje doprinosa za zdravstvo za 1,5%, možda će prosječnoj hrvatskoj obitelji u&scaron;tedjeti 872 kn godi&scaron;nje. Možda, jer se ministar <strong>Marić </strong>nada da će trži&scaron;te reagirati i &quot;odraditi svoje&quot;. Ne zna, samo se nada i na tome gradi t<strong>zv. reforme</strong>. Promjena uz ovakav argument zgodan je zadatak za vježbu sa studentima u učionici, a ne za državu, smatraju u stranci <strong>Pametno</strong>.<br /> - &quot;Najavljeno rasterećenje je malo i beznačajno, sve su ovo zakrpe postojećeg stanja. Bez reforme lokalne samouprave i smanjenja državne potro&scaron;nje nema prostora za ozbiljno olak&scaron;anje, posebno bez reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava&quot; - kaže <strong>Maja Vehovec</strong>, potpredsjednica Pametno i ekonomska stručnjakinja i dodaje - &quot;Cilj je navodno povećanje raspoloživog dohotka za ljude s najnižim prihodima, a pitamo se zna li Vlada da najsiroma&scaron;nije obitelji meso i ribu jedu rjeđe od onih s vi&scaron;im dohocima. Uostalom veći dio potro&scaron;nje ribe, voća i povrća odvija se na tzv. zelenim tržnicama na kojima cijene definiraju ponuda i potražnja, a ne PDV-a. Na takvim se mjestima fiskalni računi najče&scaron;će i ne izdaju&quot;.<br /> Osim PDV-a ni najavljeno rasterećenje rada ni smanjenje poreza na promet nekretninama neće potaknuti promjene na bolje, kažu u <strong>Pametno</strong>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_10/vehovec.jpg" style="width: 250px; height: 189px; margin: 4px 8px; float: left;" />Smanjenje PDV-a i ukidanje dva doprinosa na bruto plaću (1,5% i 0,7%) uz istodobno povećanje doprinosa za zdravstvo za 1,5%, možda će prosječnoj hrvatskoj obitelji u&scaron;tedjeti 872 kn godi&scaron;nje. Možda, jer se ministar <strong>Marić </strong>nada da će trži&scaron;te reagirati i &quot;odraditi svoje&quot;. Ne zna, samo se nada i na tome gradi t<strong>zv. reforme</strong>. Promjena uz ovakav argument zgodan je zadatak za vježbu sa studentima u učionici, a ne za državu, smatraju u stranci <strong>Pametno</strong>.<br /> - &quot;Najavljeno rasterećenje je malo i beznačajno, sve su ovo zakrpe postojećeg stanja. Bez reforme lokalne samouprave i smanjenja državne potro&scaron;nje nema prostora za ozbiljno olak&scaron;anje, posebno bez reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava&quot; - kaže <strong>Maja Vehovec</strong>, potpredsjednica Pametno i ekonomska stručnjakinja i dodaje - &quot;Cilj je navodno povećanje raspoloživog dohotka za ljude s najnižim prihodima, a pitamo se zna li Vlada da najsiroma&scaron;nije obitelji meso i ribu jedu rjeđe od onih s vi&scaron;im dohocima. Uostalom veći dio potro&scaron;nje ribe, voća i povrća odvija se na tzv. zelenim tržnicama na kojima cijene definiraju ponuda i potražnja, a ne PDV-a. Na takvim se mjestima fiskalni računi najče&scaron;će i ne izdaju&quot;.<br /> Osim PDV-a ni najavljeno rasterećenje rada ni smanjenje poreza na promet nekretninama neće potaknuti promjene na bolje, kažu u <strong>Pametno</strong>.</p> </div> Puljak: Naši sugrađani trebaju shvatiti, za sve njihove probleme kriva je politika 2018-09-13T07:30:13+00:00 2018-09-13T07:30:13+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26272-puljak-nasi-sugradani-trebaju-shvatiti-za-sve-njihove-probleme-kriva-je-politika Lider media mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />Predsjednica stranke Pametno <strong>Marijana Puljak </strong>u intervjuu za <strong>Lider </strong>govori o stanju i odgovornosti u <strong>Uljaniku</strong>, o biv&scaron;em predsjedniku <strong>IDS</strong>-a <strong>Ivanu Jakovčiću</strong> te o građanskoj i političkoj kulturi u <strong>Hrvatskoj</strong>, koju, smatra, građani trebaju sami promijeniti. <a href="https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/intervju-marijana-puljak-nasi-sugradani-trebaju-shvatiti-za-sve-njihove-probleme-kriva-je-politika/" target="_blank"><u>Pročitajte..</u></a><br /> <br /> &quot;Na&scaron;i sugrađani trebaju shvatiti da je za sve njihove probleme koje osjećaju u na&scaron;em dru&scaron;tvu kriva politika, za sve redove u bolnicama, za sve neizgrađene ceste, nered po gradskim ulicama, nedostatak vrtića i &scaron;kola, zapo&scaron;ljavanja preko veze, preplaćene stare avione, požare za koje nije bilo dovoljno vatrogasnih vozila, za sve je kriva <strong>politika</strong>. Dok to ne shvate i da takvu <strong>lo&scaron;u politiku treba mijenjati</strong>, Hrvatskoj neće biti bolje. Trebamo shvatiti isto tako da promjene polaze i od <strong>nas</strong> samih. U tom smislu treba mijenjati i građansku i političku kulturu jer se put do uspjeha ne postiže preko noći. <strong>Pametno</strong> nije postala parlamentarna stranka, jer nismo pristajali na kojekakve kompromise i brza rje&scaron;enja u zamjenu za saborske fotelje. Izabrali smo teži i duži put kako bi pokazali da politika mora biti odgovorna i nije nam žao. Birači nas sve vi&scaron;e prepoznaju, rastemo u članstvu i svim anketama &scaron;to znači da na&scaron;i ipak sugrađani polako uviđaju potrebu <strong>zaokreta</strong> hrvatske politike.&quot;</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />Predsjednica stranke Pametno <strong>Marijana Puljak </strong>u intervjuu za <strong>Lider </strong>govori o stanju i odgovornosti u <strong>Uljaniku</strong>, o biv&scaron;em predsjedniku <strong>IDS</strong>-a <strong>Ivanu Jakovčiću</strong> te o građanskoj i političkoj kulturi u <strong>Hrvatskoj</strong>, koju, smatra, građani trebaju sami promijeniti. <a href="https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/intervju-marijana-puljak-nasi-sugradani-trebaju-shvatiti-za-sve-njihove-probleme-kriva-je-politika/" target="_blank"><u>Pročitajte..</u></a><br /> <br /> &quot;Na&scaron;i sugrađani trebaju shvatiti da je za sve njihove probleme koje osjećaju u na&scaron;em dru&scaron;tvu kriva politika, za sve redove u bolnicama, za sve neizgrađene ceste, nered po gradskim ulicama, nedostatak vrtića i &scaron;kola, zapo&scaron;ljavanja preko veze, preplaćene stare avione, požare za koje nije bilo dovoljno vatrogasnih vozila, za sve je kriva <strong>politika</strong>. Dok to ne shvate i da takvu <strong>lo&scaron;u politiku treba mijenjati</strong>, Hrvatskoj neće biti bolje. Trebamo shvatiti isto tako da promjene polaze i od <strong>nas</strong> samih. U tom smislu treba mijenjati i građansku i političku kulturu jer se put do uspjeha ne postiže preko noći. <strong>Pametno</strong> nije postala parlamentarna stranka, jer nismo pristajali na kojekakve kompromise i brza rje&scaron;enja u zamjenu za saborske fotelje. Izabrali smo teži i duži put kako bi pokazali da politika mora biti odgovorna i nije nam žao. Birači nas sve vi&scaron;e prepoznaju, rastemo u članstvu i svim anketama &scaron;to znači da na&scaron;i ipak sugrađani polako uviđaju potrebu <strong>zaokreta</strong> hrvatske politike.&quot;</p> </div> Ivica Puljak o prve tri godine stranke Pametno 2018-09-12T09:15:38+00:00 2018-09-12T09:15:38+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26239-ivica-puljak-o-prve-tri-godine-stranke-pametno Index.hr mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_08/ivica_puljak.jpg" style="width: 261px; height: 181px; margin: 4px 8px; float: left;" />Stranka <strong>Pametno </strong>nedavno je proslavila treću godi&scaron;njicu svojeg postojanja. Do sada je sudjelovala na parlamentarnim i lokalnim izborima, a u medijima je izazvala osobito velik interes nakon &scaron;to su neovisni stručnjaci njen<strong> izborni program</strong> prepoznali kao najbolji koji je ikada sastavljen u Hrvatskoj. Danas je najjača izvanparlamentarna stranka u Hrvatskoj, s ograncima u cijeloj zemlji i s velikim ambicijama. Kako je nedavno s <strong>GLAS</strong>-om i <strong>IDS</strong>-om dogovorila suradnju, te budući da uskoro slijede izbori za Europski parlament, a potom i predsjednički, kroz intervju s <strong>Ivicom Puljkom </strong>novinari portala<strong> <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/ivica-puljak-bit-cu-kandidat-za-predsjednika-ako-nasa-koalicija-to-zeli/2019607.aspx" target="_blank">Index.hr</a></strong> poku&scaron;ali su doznati kakvi su im planovi i ciljevi...</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_08/ivica_puljak.jpg" style="width: 261px; height: 181px; margin: 4px 8px; float: left;" />Stranka <strong>Pametno </strong>nedavno je proslavila treću godi&scaron;njicu svojeg postojanja. Do sada je sudjelovala na parlamentarnim i lokalnim izborima, a u medijima je izazvala osobito velik interes nakon &scaron;to su neovisni stručnjaci njen<strong> izborni program</strong> prepoznali kao najbolji koji je ikada sastavljen u Hrvatskoj. Danas je najjača izvanparlamentarna stranka u Hrvatskoj, s ograncima u cijeloj zemlji i s velikim ambicijama. Kako je nedavno s <strong>GLAS</strong>-om i <strong>IDS</strong>-om dogovorila suradnju, te budući da uskoro slijede izbori za Europski parlament, a potom i predsjednički, kroz intervju s <strong>Ivicom Puljkom </strong>novinari portala<strong> <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/ivica-puljak-bit-cu-kandidat-za-predsjednika-ako-nasa-koalicija-to-zeli/2019607.aspx" target="_blank">Index.hr</a></strong> poku&scaron;ali su doznati kakvi su im planovi i ciljevi...</p> </div> Slučaj Uljanik 'presudio' Amsterdamskoj koaliciji 2018-09-01T00:12:20+00:00 2018-09-01T00:12:20+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26250-slucaj-uljanik-presudio-amsterdamskoj-koaliciji Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/pametno(1).jpg" style="width: 250px; height: 188px; margin: 4px 8px; float: left;" />Predsjedni&scaron;tvo stranke <strong>Pametno </strong>donijelo je odluku o <strong>prekidu </strong>daljnje suradnje s potencijalnim partnerima na stvaranju tzv. <strong>Amsterdamske koalicije</strong>. Razlog za ovakvu odluku je duboko neslaganje oko <strong>problema Uljanika</strong>, a naročito oko uloge i odgovornosti istaknutih pojedinaca. Premda do spomenute koalicije nikad formalno nije ni do&scaron;lo, zbog percepcije i interesa članova, ali i javnosti, iz Pametno žele razjasniti neke činjenice. Pametno se od prvoga dana zalaže za jasnu,<strong> transparentnu politiku</strong>, koja radi isključivo za dobrobit građana Hrvatske, a tako će nastaviti djelovati i ubuduće. Kako od svoga potencijalnoga partnera iz Istre nisu dobili sve odgovore, s kakvima bi se mogli složiti i nastaviti djelovati, kažu da, nažalost, borbu za modernu, građansku i liberalnu Hrvatsku moraju nastaviti isključivo s pojedincima i strankama koji dijele i podržavaju ideje o uređenom dru&scaron;tvu i odgovornoj politici.<br /> - Pametno i dalje ostaje vjerno ideji suradnje i <strong>okupljanja lijevo-liberalnih opcija.</strong> U Hrvatskoj postoji mno&scaron;tvo pojedinaca koji se nisu oku&scaron;ali u politici i ostavili lo&scaron; trag iza sebe, koji su se dokazali u drugim životnim sferama, shvatili da se jedino kroz političko djelovanje može utjecati na lo&scaron;u i koruptivnu politiku. Sve veći broj takvih ljudi nam se pridružuje i s njima ćemo zajedno graditi bolju Hrvatsku. Na&scaron; put nije ni lak, ni brz, ali smo ustrajni na njemu. Mi od toga ne možemo i ne želimo odustati, radije ćemo se prestati baviti politikom &ndash; zaključila je <strong>Marijana Puljak</strong>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/pametno(1).jpg" style="width: 250px; height: 188px; margin: 4px 8px; float: left;" />Predsjedni&scaron;tvo stranke <strong>Pametno </strong>donijelo je odluku o <strong>prekidu </strong>daljnje suradnje s potencijalnim partnerima na stvaranju tzv. <strong>Amsterdamske koalicije</strong>. Razlog za ovakvu odluku je duboko neslaganje oko <strong>problema Uljanika</strong>, a naročito oko uloge i odgovornosti istaknutih pojedinaca. Premda do spomenute koalicije nikad formalno nije ni do&scaron;lo, zbog percepcije i interesa članova, ali i javnosti, iz Pametno žele razjasniti neke činjenice. Pametno se od prvoga dana zalaže za jasnu,<strong> transparentnu politiku</strong>, koja radi isključivo za dobrobit građana Hrvatske, a tako će nastaviti djelovati i ubuduće. Kako od svoga potencijalnoga partnera iz Istre nisu dobili sve odgovore, s kakvima bi se mogli složiti i nastaviti djelovati, kažu da, nažalost, borbu za modernu, građansku i liberalnu Hrvatsku moraju nastaviti isključivo s pojedincima i strankama koji dijele i podržavaju ideje o uređenom dru&scaron;tvu i odgovornoj politici.<br /> - Pametno i dalje ostaje vjerno ideji suradnje i <strong>okupljanja lijevo-liberalnih opcija.</strong> U Hrvatskoj postoji mno&scaron;tvo pojedinaca koji se nisu oku&scaron;ali u politici i ostavili lo&scaron; trag iza sebe, koji su se dokazali u drugim životnim sferama, shvatili da se jedino kroz političko djelovanje može utjecati na lo&scaron;u i koruptivnu politiku. Sve veći broj takvih ljudi nam se pridružuje i s njima ćemo zajedno graditi bolju Hrvatsku. Na&scaron; put nije ni lak, ni brz, ali smo ustrajni na njemu. Mi od toga ne možemo i ne želimo odustati, radije ćemo se prestati baviti politikom &ndash; zaključila je <strong>Marijana Puljak</strong>.</p> </div> De-reforma mirovinskog sustava: Uništavanje drugog mirovinskog stupa 2018-07-02T20:41:04+00:00 2018-07-02T20:41:04+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26028-de-reforma-mirovinskog-sustava-unistavanje-drugog-mirovinskog-stupa Pametno.org, Index.hr mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/penzioner.jpg" style="width: 250px; height: 336px; margin: 4px 8px; float: left;" />Prema prijedlozima nove mirovinske reforme koje su objavili mediji, <strong>vlada želi ucijeniti svoje građane i njihovu u&scaron;teđevinu prebaciti u proračun</strong>, gdje će se tro&scaron;iti prema nahođenju neodgovornih političara, uglavnom na zbrinjavanje njihovih poslu&scaron;nika, rodbine, prijatelja i znanaca. Iz stranke <strong>Pametno </strong>pozivaju građane da se svima silama odupru ovom poku&scaron;aju ucjene i pljačke svojih vlastitih građana.<br /> - &quot;Prijedlog mirovinske reforme s kojim je iza&scaron;lo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije nikakva reforma već <strong>de-reforma</strong>. Osim korekcija određenih parametara u prvom stupu to je praktično <strong>uni&scaron;tavanje drugog mirovinskog stupa</strong>. Ovim prijedlogom se poni&scaron;tava prava mirovinska reforma&quot; - kazala je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica Pametno..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/penzioner.jpg" style="width: 250px; height: 336px; margin: 4px 8px; float: left;" />Prema prijedlozima nove mirovinske reforme koje su objavili mediji, <strong>vlada želi ucijeniti svoje građane i njihovu u&scaron;teđevinu prebaciti u proračun</strong>, gdje će se tro&scaron;iti prema nahođenju neodgovornih političara, uglavnom na zbrinjavanje njihovih poslu&scaron;nika, rodbine, prijatelja i znanaca. Iz stranke <strong>Pametno </strong>pozivaju građane da se svima silama odupru ovom poku&scaron;aju ucjene i pljačke svojih vlastitih građana.<br /> - &quot;Prijedlog mirovinske reforme s kojim je iza&scaron;lo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije nikakva reforma već <strong>de-reforma</strong>. Osim korekcija određenih parametara u prvom stupu to je praktično <strong>uni&scaron;tavanje drugog mirovinskog stupa</strong>. Ovim prijedlogom se poni&scaron;tava prava mirovinska reforma&quot; - kazala je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica Pametno..</p> </div> Pet godina Hrvatske u EU - Mogli smo i više i brže 2018-06-30T21:14:26+00:00 2018-06-30T21:14:26+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/26035-pet-godina-hrvatske-u-eu-mogli-smo-i-vise-i-brze Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/hr_eu.jpg" style="width: 250px; height: 189px; margin: 4px 8px; float: left;" />Hrvatska 1. srpnja slavi pet godina članstva u Europskoj uniji. Tim je povodom stranka <strong>Pametno </strong>napravila analizu i dala <strong>osvrt </strong>na proteklo razdoblje, &scaron;to se moglo i koliko se učinilo.<br /> - &quot;Povlačenje EU sredstava jo&scaron; nema tempo i snagu koju bi bilo poželjno imati jer postoji niz problema u koordinaciji procedura i uvjeta u izvođenjima operativnih programa. Nedovoljna pripremljenost apsorpcijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kompleksnost administrativnih procedura, vi&scaron;ekratno (državno) kontroliranje, fluktuacija državne administracije osposobljenje za provođenje operativnih programa, samo su neki od problema.&rdquo; - rekla je prof.dr.sc. <strong>Maja Vehovec</strong>, znanstvena savjetnica u Ekonomskom institutu u Zagrebu te potpredsjednica stranke Pametno, te dodala:<br /> - Svaka mjera u operativnim programima trebala bi imati maksimalno <strong>jednostavnu proceduru, kontrolu i zaključivanje</strong>, a svaljivanju odgovornosti i kaznenih postupaka ne mogu biti izloženi samo poslodavci u privatnom sektoru..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/hr_eu.jpg" style="width: 250px; height: 189px; margin: 4px 8px; float: left;" />Hrvatska 1. srpnja slavi pet godina članstva u Europskoj uniji. Tim je povodom stranka <strong>Pametno </strong>napravila analizu i dala <strong>osvrt </strong>na proteklo razdoblje, &scaron;to se moglo i koliko se učinilo.<br /> - &quot;Povlačenje EU sredstava jo&scaron; nema tempo i snagu koju bi bilo poželjno imati jer postoji niz problema u koordinaciji procedura i uvjeta u izvođenjima operativnih programa. Nedovoljna pripremljenost apsorpcijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kompleksnost administrativnih procedura, vi&scaron;ekratno (državno) kontroliranje, fluktuacija državne administracije osposobljenje za provođenje operativnih programa, samo su neki od problema.&rdquo; - rekla je prof.dr.sc. <strong>Maja Vehovec</strong>, znanstvena savjetnica u Ekonomskom institutu u Zagrebu te potpredsjednica stranke Pametno, te dodala:<br /> - Svaka mjera u operativnim programima trebala bi imati maksimalno <strong>jednostavnu proceduru, kontrolu i zaključivanje</strong>, a svaljivanju odgovornosti i kaznenih postupaka ne mogu biti izloženi samo poslodavci u privatnom sektoru..</p> </div> Nitko nam neće servirati uređeno društvo, za njega se moramo sami izboriti 2018-06-18T18:49:59+00:00 2018-06-18T18:49:59+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25990-nitko-nam-nece-servirati-uredeno-drustvo-za-njega-se-moramo-sami-izboriti Marijana Puljak mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/trecasi.jpg" style="width: 250px; height: 200px; margin: 4px 8px; float: left;" />Trogodi&scaron;njaci koji mogu spasiti Hrvatsku. 13. lipnja 2015. godine osnovali smo stranku <strong>Pametno </strong>sa željom da se aktivno uključimo mijenjati stvari koje nam se nisu sviđale. Puno toga se dogodilo od tada do danas. Redovni parlamentarni izbori 2015., zatim prijevremeni parlamentarni 2016. i pro&scaron;le godine lokalni izbori na kojima smo sudjelovali. Cijelo to vrijeme rastemo i razvijamo se, od izlaska u tri izborne jedinice 2015., do svih izbornih jedinica 2016. i izlaska u svim većim gradovima Hrvatske na lokalne izbore pro&scaron;le godine. Danas smo po podr&scaron;ci građana<strong> peta politička opcija u Hrvatskoj</strong>. Jedina neparlamentarna stranka koja se nalazi u anketama i ispitivanjima birača. Hvala vam svima na podr&scaron;ci. Polako, ali sigurno na&scaron;a mala kap bu&scaron;i kamen, upornim i dosljednim kapanjem. Nastojimo u na&scaron;oj zemlji promovirati ideje <strong>liberalnih demokracija</strong> i <strong>modernih dru&scaron;tava</strong> u kojima se cijeni rad i znanje pojedinca, ljudi su slobodni živjeti kako žele, državni aparat je mali i efikasan, poduzetnici nisu opterećeni i slobodni su stvarati nove vrijednosti i radna mjesta za zadovoljne radnike, obrazovanje je temelj dru&scaron;tva, a kvalitetno zdravstvo dostupno svima. U dana&scaron;njem okruženju u Hrvatskoj prepoznati smo kao politička opcija zdravog razuma i jedina brana opasnom populizmu i klijentelizmu. Zbog toga nam se pridružuje sve veći broj ljudi koji razumiju da nema drugih ljudi koji bi trebali mijenjati stvari već smo to <strong>mi </strong>sami. Samo aktivno&scaron;ću svakog od nas pojedinačno možemo osnažiti toliko da se jedna mala kap promjena pretvori u veliki slap..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/trecasi.jpg" style="width: 250px; height: 200px; margin: 4px 8px; float: left;" />Trogodi&scaron;njaci koji mogu spasiti Hrvatsku. 13. lipnja 2015. godine osnovali smo stranku <strong>Pametno </strong>sa željom da se aktivno uključimo mijenjati stvari koje nam se nisu sviđale. Puno toga se dogodilo od tada do danas. Redovni parlamentarni izbori 2015., zatim prijevremeni parlamentarni 2016. i pro&scaron;le godine lokalni izbori na kojima smo sudjelovali. Cijelo to vrijeme rastemo i razvijamo se, od izlaska u tri izborne jedinice 2015., do svih izbornih jedinica 2016. i izlaska u svim većim gradovima Hrvatske na lokalne izbore pro&scaron;le godine. Danas smo po podr&scaron;ci građana<strong> peta politička opcija u Hrvatskoj</strong>. Jedina neparlamentarna stranka koja se nalazi u anketama i ispitivanjima birača. Hvala vam svima na podr&scaron;ci. Polako, ali sigurno na&scaron;a mala kap bu&scaron;i kamen, upornim i dosljednim kapanjem. Nastojimo u na&scaron;oj zemlji promovirati ideje <strong>liberalnih demokracija</strong> i <strong>modernih dru&scaron;tava</strong> u kojima se cijeni rad i znanje pojedinca, ljudi su slobodni živjeti kako žele, državni aparat je mali i efikasan, poduzetnici nisu opterećeni i slobodni su stvarati nove vrijednosti i radna mjesta za zadovoljne radnike, obrazovanje je temelj dru&scaron;tva, a kvalitetno zdravstvo dostupno svima. U dana&scaron;njem okruženju u Hrvatskoj prepoznati smo kao politička opcija zdravog razuma i jedina brana opasnom populizmu i klijentelizmu. Zbog toga nam se pridružuje sve veći broj ljudi koji razumiju da nema drugih ljudi koji bi trebali mijenjati stvari već smo to <strong>mi </strong>sami. Samo aktivno&scaron;ću svakog od nas pojedinačno možemo osnažiti toliko da se jedna mala kap promjena pretvori u veliki slap..</p> </div> Trogodišnjaci koji mogu spasiti Hrvatsku 2018-06-13T23:42:23+00:00 2018-06-13T23:42:23+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25978-trogodisnjaci-koji-mogu-spasiti-hrvatsku Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_04/dijete.jpg" style="width: 250px; height: 168px; margin: 4px 8px; float: left;" />Od osnivačke Skup&scaron;tine stranke <strong>Pametno </strong>pro&scaron;lo je točno tri godine. Ranije <strong>građanska inicijativa &quot;Za pametne ljude i pametan grad&quot;,</strong> 13. lipnja 2015. godine napravila je iskorak u političku arenu i osnovala stranku Pametno. Jedini im je cilj, kako prvog dana, tako i danas, borba za jedno potpunu drugačiju Hrvatsku, za moderno i otvoreno dru&scaron;tvo, slično onima u koje, nažalost, danas na&scaron;a djeca bježe.<br /> - Ali, umjesto da zdvajamo nad zlom sudbinom, mi smo se odlučili pokrenuti i raditi sve &scaron;to možemo da od Hrvatske napravimo modernu zemlju, sličnu onim zemljama u koje na&scaron;i mladi bježe. Već tri godine svakodnevno se borimo s klijentelizmom, nepotizmom i političkim pogodovanjima. Danas smo peta politička snaga u zemlji, a svaki dan nam se priključuju novi ljudi, aktivni, dobronamjerni i moralni, koji žele pomoći svojoj zemlji i zato Pametno s nadom gleda u budućnost &ndash; kaže <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke.<br /> Proces promjene na&scaron;eg dru&scaron;tva, navode u Pametno, ide sporo, ali je moguć. Sporo jer je dugogodi&scaron;nja vladavina velikih stranaka HDZ-a i SDP-a stvorila glasačku ma&scaron;ineriju koja im, na temeljima straha i bez kritičkog promi&scaron;ljanja, omogućava ovakvo pona&scaron;anje. Zato pozivaju sve građane Hrvatske na <strong>zaokret</strong>, na novi i drugačiji pristup u kojem javni natječaji imaju smisla, zakoni se ne donose kako bi pogodovali uskim interesnim grupacijama, koncesije se ne dodjeljuju rodbini i prijateljima već najboljim ponuditeljima..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_04/dijete.jpg" style="width: 250px; height: 168px; margin: 4px 8px; float: left;" />Od osnivačke Skup&scaron;tine stranke <strong>Pametno </strong>pro&scaron;lo je točno tri godine. Ranije <strong>građanska inicijativa &quot;Za pametne ljude i pametan grad&quot;,</strong> 13. lipnja 2015. godine napravila je iskorak u političku arenu i osnovala stranku Pametno. Jedini im je cilj, kako prvog dana, tako i danas, borba za jedno potpunu drugačiju Hrvatsku, za moderno i otvoreno dru&scaron;tvo, slično onima u koje, nažalost, danas na&scaron;a djeca bježe.<br /> - Ali, umjesto da zdvajamo nad zlom sudbinom, mi smo se odlučili pokrenuti i raditi sve &scaron;to možemo da od Hrvatske napravimo modernu zemlju, sličnu onim zemljama u koje na&scaron;i mladi bježe. Već tri godine svakodnevno se borimo s klijentelizmom, nepotizmom i političkim pogodovanjima. Danas smo peta politička snaga u zemlji, a svaki dan nam se priključuju novi ljudi, aktivni, dobronamjerni i moralni, koji žele pomoći svojoj zemlji i zato Pametno s nadom gleda u budućnost &ndash; kaže <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke.<br /> Proces promjene na&scaron;eg dru&scaron;tva, navode u Pametno, ide sporo, ali je moguć. Sporo jer je dugogodi&scaron;nja vladavina velikih stranaka HDZ-a i SDP-a stvorila glasačku ma&scaron;ineriju koja im, na temeljima straha i bez kritičkog promi&scaron;ljanja, omogućava ovakvo pona&scaron;anje. Zato pozivaju sve građane Hrvatske na <strong>zaokret</strong>, na novi i drugačiji pristup u kojem javni natječaji imaju smisla, zakoni se ne donose kako bi pogodovali uskim interesnim grupacijama, koncesije se ne dodjeljuju rodbini i prijateljima već najboljim ponuditeljima..</p> </div> Puljak: Nema uređenog društva kojeg će vam drugi servirati, za to se sami moramo izboriti 2018-05-23T08:10:05+00:00 2018-05-23T08:10:05+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25887-puljak-nema-uredenog-drustva-kojeg-ce-vam-drugi-servirati-za-to-se-sami-moramo-izboriti Ivan Kaštelan / SD mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />Stranka <strong>Pametno </strong>početkom svibnja pristupila je političkom savezu koji mediji nazivaju <strong>&quot;Amsterdamska koalicija&quot;</strong>, a u kojem se jo&scaron; nalaze <strong>IDS </strong>i <strong>GLAS,</strong> s kojima planiraju izaći na europske, predsjedničke i parlamentarne izbore, zbog čega su zabilježili i prvi odljev članova nezadovoljnih ovom odlukom, pi&scaron;e <strong>Ivan Ka&scaron;telan</strong> na stranicama <a href="https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/547616/nezadovoljno-clanstvo-napusta-pametno-puljak-porucuje-doslo-je-mnogo-novih-suprug-i-ja-ne-bavimo-se-politikom-iz-gusta-moramo-se-izboriti" target="_blank"><u>Slobodne Dalmacije</u></a>.<br /> <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke Pametno, ipak tvrdi da njihovo članstvo raste, ba&scaron; kao i rezultati anketa javnog mnijenja po kojima su i na nacionalnom nivou sve bliži izbornom pragu od pet posto.<br /> - Nekoliko je članova odustalo tijekom razgovora o mogućoj koaliciji, jednako kao &scaron;to je mnogo novih i do&scaron;lo, uz napomenu da koalicijski sporazum jo&scaron; uvijek nije potpisan. Tek smo krenuli s prvim korakom, složili se oko vrijednosti koje zastupamo, i krećemo s izradom sporazuma, očekujemo da će biti gotov na jesen. Pametno u ovaj proces ulazi čistog, neokaljanog obraza i istih namjera od kojih ne odustajemo. Okupile su nas vrijednosti liberalne demokracije, oko njih smo se lako i brzo složili, i vjerujemo da zajedno možemo postići vi&scaron;e u borbi za otvorenu, građansku, modernu Hrvatsku. To je na&scaron;a nužnost trenutno, s obzirom na rastući radikalizam koji se pojavljuje na desnom političkom spektru. Možemo ih slobodno nazvati opasnim namjerama koje Hrvatsku vode prema dnu, umjesto prema vrhu, razvoju i uspjehu - tvrdi <strong>Marijana Puljak</strong>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2017_12/marijana_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 193px; margin: 4px 8px; float: left;" />Stranka <strong>Pametno </strong>početkom svibnja pristupila je političkom savezu koji mediji nazivaju <strong>&quot;Amsterdamska koalicija&quot;</strong>, a u kojem se jo&scaron; nalaze <strong>IDS </strong>i <strong>GLAS,</strong> s kojima planiraju izaći na europske, predsjedničke i parlamentarne izbore, zbog čega su zabilježili i prvi odljev članova nezadovoljnih ovom odlukom, pi&scaron;e <strong>Ivan Ka&scaron;telan</strong> na stranicama <a href="https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/547616/nezadovoljno-clanstvo-napusta-pametno-puljak-porucuje-doslo-je-mnogo-novih-suprug-i-ja-ne-bavimo-se-politikom-iz-gusta-moramo-se-izboriti" target="_blank"><u>Slobodne Dalmacije</u></a>.<br /> <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke Pametno, ipak tvrdi da njihovo članstvo raste, ba&scaron; kao i rezultati anketa javnog mnijenja po kojima su i na nacionalnom nivou sve bliži izbornom pragu od pet posto.<br /> - Nekoliko je članova odustalo tijekom razgovora o mogućoj koaliciji, jednako kao &scaron;to je mnogo novih i do&scaron;lo, uz napomenu da koalicijski sporazum jo&scaron; uvijek nije potpisan. Tek smo krenuli s prvim korakom, složili se oko vrijednosti koje zastupamo, i krećemo s izradom sporazuma, očekujemo da će biti gotov na jesen. Pametno u ovaj proces ulazi čistog, neokaljanog obraza i istih namjera od kojih ne odustajemo. Okupile su nas vrijednosti liberalne demokracije, oko njih smo se lako i brzo složili, i vjerujemo da zajedno možemo postići vi&scaron;e u borbi za otvorenu, građansku, modernu Hrvatsku. To je na&scaron;a nužnost trenutno, s obzirom na rastući radikalizam koji se pojavljuje na desnom političkom spektru. Možemo ih slobodno nazvati opasnim namjerama koje Hrvatsku vode prema dnu, umjesto prema vrhu, razvoju i uspjehu - tvrdi <strong>Marijana Puljak</strong>.</p> </div> Pametno o aferi s vrućim mailovima 2018-05-15T04:01:32+00:00 2018-05-15T04:01:32+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25840-pametno-o-aferi-s-vrucim-mailovima Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/puljak.jpg" style="width: 250px; height: 194px; margin: 4px 8px; float: left;" />Ostavka <strong>Martine Dalić</strong> znači priznanje krivice cijelog vrha. <strong>Premijer</strong> joj je zahvalio za ostvareni veliki uspjeh, u čijim plodovima će sad uživati na nekom mirnijem mjestu, ali smo očekivali i njegovu ostavku jer je očito sve znao i u sve bio upućen na vrijeme. U normalnom i civiliziranom dru&scaron;tvu, za koje se borimo, oboje bi davno <strong>oti&scaron;li </strong>primarno zbog osjećaja odgovornosti i po&scaron;tivanja dužnosti koju obna&scaron;aju i građana koji su ih izabrali, a institucije države bi promptno istražile sve okolnosti i poduzele odgovarajuće radnje na kažnjavanju svih zlopuporaba koje su ovdje očite.<strong> Lex Agrokor</strong> je samo vrh sante leda svih korupcija, nemorala i zlouporaba položaja, trgovanja položajem i povla&scaron;tenim informacijama, namje&scaron;tanja natječaja i milijunskih poslova pojedincima i interesnim skupinama koji ovim prostorima vladaju od postanka Hrvatske države do danas. Njima je sve dozvoljeno i rugaju se narodu kojem stižu ovrhe za zaboravljeni račun za struju. Busanje u prsa domoljubljem, mahanje zastavama, vraćanje i zadržavanje u pro&scaron;losti samo je magla u oči kojom nas mažu kako bi nesmetano krali dok narod tjeraju na igre emocijama. Vrijeme je da zaustavimo hobotnicu nemorala i ne odsječemo joj samo glavu nego i sve njene krakove. Neće otpasti sami već samo na&scaron;im angažmanom. <strong>Vrijeme je za jednu razumnu, moralnu i stručnu vlast kojoj je javni interes ispred osobnog</strong>, koja neće varati, koja neće lagati, koja neće obećavati bajke i mahati vam nemoguće lakim rje&scaron;enjima već ovu državu izvesti na pametan put u bolju budućnost. Zlo se dogodi kad dobri ljudi ne čine ni&scaron;ta. Nemojte stajati sa strane i gledati kako nam dru&scaron;tvo do kraja propada, uključite se jer ljudi koje čekamo da promijene ovo dru&scaron;tvo, to smo <strong>MI </strong>sami.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/puljak.jpg" style="width: 250px; height: 194px; margin: 4px 8px; float: left;" />Ostavka <strong>Martine Dalić</strong> znači priznanje krivice cijelog vrha. <strong>Premijer</strong> joj je zahvalio za ostvareni veliki uspjeh, u čijim plodovima će sad uživati na nekom mirnijem mjestu, ali smo očekivali i njegovu ostavku jer je očito sve znao i u sve bio upućen na vrijeme. U normalnom i civiliziranom dru&scaron;tvu, za koje se borimo, oboje bi davno <strong>oti&scaron;li </strong>primarno zbog osjećaja odgovornosti i po&scaron;tivanja dužnosti koju obna&scaron;aju i građana koji su ih izabrali, a institucije države bi promptno istražile sve okolnosti i poduzele odgovarajuće radnje na kažnjavanju svih zlopuporaba koje su ovdje očite.<strong> Lex Agrokor</strong> je samo vrh sante leda svih korupcija, nemorala i zlouporaba položaja, trgovanja položajem i povla&scaron;tenim informacijama, namje&scaron;tanja natječaja i milijunskih poslova pojedincima i interesnim skupinama koji ovim prostorima vladaju od postanka Hrvatske države do danas. Njima je sve dozvoljeno i rugaju se narodu kojem stižu ovrhe za zaboravljeni račun za struju. Busanje u prsa domoljubljem, mahanje zastavama, vraćanje i zadržavanje u pro&scaron;losti samo je magla u oči kojom nas mažu kako bi nesmetano krali dok narod tjeraju na igre emocijama. Vrijeme je da zaustavimo hobotnicu nemorala i ne odsječemo joj samo glavu nego i sve njene krakove. Neće otpasti sami već samo na&scaron;im angažmanom. <strong>Vrijeme je za jednu razumnu, moralnu i stručnu vlast kojoj je javni interes ispred osobnog</strong>, koja neće varati, koja neće lagati, koja neće obećavati bajke i mahati vam nemoguće lakim rje&scaron;enjima već ovu državu izvesti na pametan put u bolju budućnost. Zlo se dogodi kad dobri ljudi ne čine ni&scaron;ta. Nemojte stajati sa strane i gledati kako nam dru&scaron;tvo do kraja propada, uključite se jer ljudi koje čekamo da promijene ovo dru&scaron;tvo, to smo <strong>MI </strong>sami.</p> </div> Borg Hotmails 2018-05-12T22:06:19+00:00 2018-05-12T22:06:19+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25824-hotmails-by-borg MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/dalic_plenkovic.jpg" style="width: 250px; height: 173px; margin: 4px 8px; float: left;" />Nakon &scaron;to je portal <strong>Index </strong>ujutro objavio privatne mailove potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva <strong>Martine Dalić</strong>, postalo je jasno da se radi o dosad <strong>najvećoj aferi Plenkovićeve vlade</strong>. Premijer je jučer planirao stati pred novinare i hvaliti se famoznom nagradom za europski govor godine, a navečer iskoristiti 60 minuta s četvero novinara četiriju medijskih kuća za predstavljanje svojih uspjeha i uspjeha vlade, no objava Indexa to mu je pokvarila. Tema dana, tjedna, pa i vi&scaron;e od toga, postala je komunikacija jedne od njegovih najbližih suradnica s ljudima (koji će kasnije masno zarađivati na <strong>Agrokoru</strong>) i to preko preko svog privatnog maila na servisu Hotmail. Iako u tim mailovima nema sadržajno ni&scaron;ta novo u odnosu na ono &scaron;to je javnost dosad već čula, neki detalji ministričine komunikacije su sporni, pa i kontroverzni s obzirom na kasniji razvoj događaja oko &quot;spa&scaron;avanja&quot; Agrokora, a percepcija naj&scaron;ire javnosti o ovoj aferi je poražavajuća. Hoće li <strong>Plenkovićeva vlada </strong>pod pritiskom javnosti (i koalicijskih partnera) ostati bez najsposobnije osobe? Naravno da neće! A hoće li premijer i njegova vlada (i HDZ) izdržati i ovaj udar nejake &quot;opozicijie&quot;? Tko mi Macana, hoće! Zasad..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/dalic_plenkovic.jpg" style="width: 250px; height: 173px; margin: 4px 8px; float: left;" />Nakon &scaron;to je portal <strong>Index </strong>ujutro objavio privatne mailove potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva <strong>Martine Dalić</strong>, postalo je jasno da se radi o dosad <strong>najvećoj aferi Plenkovićeve vlade</strong>. Premijer je jučer planirao stati pred novinare i hvaliti se famoznom nagradom za europski govor godine, a navečer iskoristiti 60 minuta s četvero novinara četiriju medijskih kuća za predstavljanje svojih uspjeha i uspjeha vlade, no objava Indexa to mu je pokvarila. Tema dana, tjedna, pa i vi&scaron;e od toga, postala je komunikacija jedne od njegovih najbližih suradnica s ljudima (koji će kasnije masno zarađivati na <strong>Agrokoru</strong>) i to preko preko svog privatnog maila na servisu Hotmail. Iako u tim mailovima nema sadržajno ni&scaron;ta novo u odnosu na ono &scaron;to je javnost dosad već čula, neki detalji ministričine komunikacije su sporni, pa i kontroverzni s obzirom na kasniji razvoj događaja oko &quot;spa&scaron;avanja&quot; Agrokora, a percepcija naj&scaron;ire javnosti o ovoj aferi je poražavajuća. Hoće li <strong>Plenkovićeva vlada </strong>pod pritiskom javnosti (i koalicijskih partnera) ostati bez najsposobnije osobe? Naravno da neće! A hoće li premijer i njegova vlada (i HDZ) izdržati i ovaj udar nejake &quot;opozicijie&quot;? Tko mi Macana, hoće! Zasad..</p> </div> Dobre vijesti, liberali se okupljaju 2018-05-10T00:08:18+00:00 2018-05-10T00:08:18+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25811-dobre-vijesti-liberali-se-okupljaju HRT, Index mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/amsterdamska.jpg" style="width: 500px; height: 294px;" /></p> <p> Politički savez <strong>GLAS</strong>-a, <strong>IDS</strong>-a i stranke <strong>Pametno</strong>, koji se već odavno kolokvijalno naziva <strong>Amsterdamska koalicija</strong>, dogovorio je da <strong>zajedno </strong>izlaze na troje izbore - europske, predsjedničke i parlamentarne, pi&scaron;e HRT. U srijedu će to i službeno objaviti, kazala je<strong> Anka Mrak Tarita&scaron; </strong>iz GLAS-a. Nakon pisma u kojem će predstaviti svoj vrijednosni sustav uslijedit će, kaže Mrak Tarita&scaron;, koalicijski sporazum vezan za europske izbore. Pismo će potpisati u <strong>srijedu</strong> 9. svibnja na <strong>Dan Europe </strong>i Dan pobjede nad fa&scaron;izmom u zagrebačkom kinu Europa u 13 sati. Za svaki od izbora potpisivat će se posebni koalicijski sporazum. - &quot;Želimo biti pametan i razuman glas za Hrvatsku&quot;, rekla je govoreći o dodirnim točkama ovog trojca. &quot;U ovoj kakofoniji velikog populizma odjedanput funkcioniramo tko će imati bolju dosjetku. Tko će vi&scaron;e populistički ne&scaron;to dati. Mi želimo vratiti <strong>politiku </strong>gdje joj je mjesto, želimo biti <strong>odgovorni</strong>&quot;, rekla je.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/amsterdamska.jpg" style="width: 500px; height: 294px;" /></p> <p> Politički savez <strong>GLAS</strong>-a, <strong>IDS</strong>-a i stranke <strong>Pametno</strong>, koji se već odavno kolokvijalno naziva <strong>Amsterdamska koalicija</strong>, dogovorio je da <strong>zajedno </strong>izlaze na troje izbore - europske, predsjedničke i parlamentarne, pi&scaron;e HRT. U srijedu će to i službeno objaviti, kazala je<strong> Anka Mrak Tarita&scaron; </strong>iz GLAS-a. Nakon pisma u kojem će predstaviti svoj vrijednosni sustav uslijedit će, kaže Mrak Tarita&scaron;, koalicijski sporazum vezan za europske izbore. Pismo će potpisati u <strong>srijedu</strong> 9. svibnja na <strong>Dan Europe </strong>i Dan pobjede nad fa&scaron;izmom u zagrebačkom kinu Europa u 13 sati. Za svaki od izbora potpisivat će se posebni koalicijski sporazum. - &quot;Želimo biti pametan i razuman glas za Hrvatsku&quot;, rekla je govoreći o dodirnim točkama ovog trojca. &quot;U ovoj kakofoniji velikog populizma odjedanput funkcioniramo tko će imati bolju dosjetku. Tko će vi&scaron;e populistički ne&scaron;to dati. Mi želimo vratiti <strong>politiku </strong>gdje joj je mjesto, želimo biti <strong>odgovorni</strong>&quot;, rekla je.</p> </div> Radom i znanjem do boljeg života u Hrvatskoj 2018-05-01T13:01:05+00:00 2018-05-01T13:01:05+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/105-stranke/25762-radom-i-znanjem-do-boljeg-zivota-u-hrvatskoj Pametno.org mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/marjan.jpg" style="width: 250px; height: 226px; margin: 4px 8px; float: left;" />Danas je u Hrvatskoj te&scaron;ko <strong>od rada živjeti</strong>, zahvaljujući godinama upropa&scaron;tavanja gospodarstva, opterećivanja plaća raznim nametima radi hranjenja sve veće državne administracije, doslovno pljačke na svim razinama. Pored svega i dalje vjerujemo kako <strong>Hrvatska ima perspektivu </strong>i može postati uređena kao moderne zemlje zapadnih liberalnih demokracija u koje na&scaron;i radnici danas bježe.<br /> Hrvatsku neće spasiti nova spektakularna lažna obećanja nego <strong>odgovorni građani</strong> koji svojim <strong>radom </strong>i <strong>znanjem </strong>žele izgraditi potpuno novu zemlju, poručili su danas iz stranke <strong>Pametno </strong>i pojasnili kako. Hrvatska može biti bolja, uz puno predanog rada. Na to su spremni svi građani, i radnici i poslodavci, ali treba izgraditi dru&scaron;tvo koje će im to omogućiti. Sustav trebamo, ali ga je nužno mijenjati na bolje, poručili su iz <strong>Splita</strong>, gdje su zajedno sa sugrađanima slavili na Marjanu.<br /> - Čestitamo od srca ovaj dan na&scaron;im sugrađanima jer vjerujemo kako Hrvatska ima perspektivu. Ona se zasigurno ne krije u aktualnoj vlasti i kozmetičkim reformama ili starim i novim lažnim prorocima sa spektakularnim, ali neozbiljnim i nerealnim obećanjima, već stvarnim i korjenitim promjenama. Promjene same po sebi nisu uvijek lagane, ali su nužne i moguće. Hrvatska svoju budućnost treba tražiti u suradnji s Europom i svijetom, integraciji i razvoju znanja &ndash; istaknula je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica Pametno i dodala &ndash; Takav će razvoj donijeti nova radna mjesta, bolje radne uvjete, zadovoljnije građane na&scaron;e zemlje. Na&scaron; program sadrži konkretne mjere, od izmjena u sustavu poreza koje bi povećale konkurentnost hrvatskog gospodarstva, do inzistiranja na obrazovanju i znanju. Rje&scaron;enje nije u ru&scaron;enju sustava već njegovim promjenama i&nbsp; pojednostavljenju.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/marjan.jpg" style="width: 250px; height: 226px; margin: 4px 8px; float: left;" />Danas je u Hrvatskoj te&scaron;ko <strong>od rada živjeti</strong>, zahvaljujući godinama upropa&scaron;tavanja gospodarstva, opterećivanja plaća raznim nametima radi hranjenja sve veće državne administracije, doslovno pljačke na svim razinama. Pored svega i dalje vjerujemo kako <strong>Hrvatska ima perspektivu </strong>i može postati uređena kao moderne zemlje zapadnih liberalnih demokracija u koje na&scaron;i radnici danas bježe.<br /> Hrvatsku neće spasiti nova spektakularna lažna obećanja nego <strong>odgovorni građani</strong> koji svojim <strong>radom </strong>i <strong>znanjem </strong>žele izgraditi potpuno novu zemlju, poručili su danas iz stranke <strong>Pametno </strong>i pojasnili kako. Hrvatska može biti bolja, uz puno predanog rada. Na to su spremni svi građani, i radnici i poslodavci, ali treba izgraditi dru&scaron;tvo koje će im to omogućiti. Sustav trebamo, ali ga je nužno mijenjati na bolje, poručili su iz <strong>Splita</strong>, gdje su zajedno sa sugrađanima slavili na Marjanu.<br /> - Čestitamo od srca ovaj dan na&scaron;im sugrađanima jer vjerujemo kako Hrvatska ima perspektivu. Ona se zasigurno ne krije u aktualnoj vlasti i kozmetičkim reformama ili starim i novim lažnim prorocima sa spektakularnim, ali neozbiljnim i nerealnim obećanjima, već stvarnim i korjenitim promjenama. Promjene same po sebi nisu uvijek lagane, ali su nužne i moguće. Hrvatska svoju budućnost treba tražiti u suradnji s Europom i svijetom, integraciji i razvoju znanja &ndash; istaknula je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica Pametno i dodala &ndash; Takav će razvoj donijeti nova radna mjesta, bolje radne uvjete, zadovoljnije građane na&scaron;e zemlje. Na&scaron; program sadrži konkretne mjere, od izmjena u sustavu poreza koje bi povećale konkurentnost hrvatskog gospodarstva, do inzistiranja na obrazovanju i znanju. Rje&scaron;enje nije u ru&scaron;enju sustava već njegovim promjenama i&nbsp; pojednostavljenju.</p> </div>