Naše komunalno poduzeće Peovica d.o.o. obavještava svoje korisnike s područja Dugog Rata, Omiša, Šestanovca i Zadvarja da im je dostupna nova funkcionalnost na web stranicama poduzeća. Uz unos korisničkog imena i lozinke koja im je dostavljena na računu za mjesec travanj, omogućen im je pregled potrošnje i stanje računa, kalendar odvoza te mogućnost plaćanja preko bar koda. Peovica je napravila i kratki video o uputama korištenja pa ga možete pogledati ovdje. Bravo! Pohvaljujemo.
 

Popis biračkih mjesta za lokalne izbore u nedjelju

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat odredilo je biračka mjesta na području Općine Dugi Rat. Evo popisa i adresa biračkih mjesta za lokalne izbore u nedjelju, 16. svibnja 2021.

1. DUĆE-GOLUBINKA, Ugostiteljski objekt "Sidro", Poljička cesta, Golubinka 35
2. DUĆE-ROGAČ, Turist biro Duće, Poljička cesta, Vavlje 2
3. DUGI RAT I, Zgrada stare općine, 2 kat, dvorana KUD Dalmacija, Poljička cesta 133
4. DUGI RAT II, Zgrada općine, 1 kat, prostorije Općine, Poljički trg 1
5. ORIJ I MALI RAT, Osnovna škola "Jesenice", Orij, Đački put 10
6. SUMPETAR i SUHI POTOK, Zgrada dječjeg vrtića u Sumpetru, prizemlje, Put sv.Roka 6
7. KRILO i BAJNICE, Prostor hrvatske udruge privatnih brodara, Krilo, Sv. Nikole 2.

Ne znate koje je vaše biračkom mjesto? Ne brinite, na detaljnijem popisu biračkih mjesta pronađite svoju ulicu i saznati će te kojem biračkom mjestu pripadate.
 

Želiš raditi u biračkim odborima?

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat poziva sve zainteresirane za rad u biračkim odborima za mjesto predsjednika ili zamjenika na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati 16. svibnja 2021. Svoju prijavu za rad molimo isključivo podnijeti elektronskim putem na e-mail adresu: silvija.radic @ dugirat.hr . Rok za prijave je do 29.04 2021. Zainteresirani za rad u svojoj prijavi, dužni su navesti sljedeće:
- ime i prezime, adresu, i OIB,
- status (nezaposleni/studenti),
- broj računa (tekući/žiro) i oznaku stupa mirovinskog osiguranja,
- da li su  već radili kao članovi biračkog odbora,
- obavezno kontakt podatke (broj mobitela i e-mail adresu).
Prednost pri odabiru članova imat će nezaposleni, studenti i osobe lošijeg imovinskog stanja, a što je potrebno naznačiti u prijavi. Napominjemo da predsjednik i zamjenik biračkog odbora NE SMIJU biti članovi niti jedne partije, pardon političke stranke. Ostale članove biračkog odbora određuju političke stranke sukladno sastavu predstavničkog tijela.
 

Lokalni izbori 16. svibnja

Vlada RH je donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.
Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, prema mjestu prebivališta, do 5.5.2021. Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Skreće se pozornost biračima da na lokalnim izborima mogu glasovati birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta ..
 
Sportska dvorana, novi vatrogasni dom i nova ambulanta, "sveto je trojstvo" preizbornih obećanja od kada je Općine Dugi Rat. Sjetimo se samo brojnih izbora u kojima su brojni kandidati, različitih stranačkih boja i dresova, obećavali u "njihovom mandatu" izgradnju, odnosno sređivanje papirologije i barenko polaganje kamena temeljca dvorane nekih novih dugoratskih sokolova "na pomoćnom Orkanovom terenu" ili drugdje gdje se je mogla "ucrtati" u PPUO papire.
Sjetimo se samo brojnih načelnika koji su utrošili na stotine tisuća naših kuna na puste elaborate, projekte, dopune i izmjene projekata, propale lokacijske dozvole za našu fantomsku sportsku dvoranu, koju dugoraćani još duuugo u svom spotskom mjestu neće moći vidjeti. Osim u mokrim snovima...  

Novi vatrogasni dom se, hvala Svetom Florijanu i dijelu naših vatrogasaca koji su ustrajali u svom naumu, gradi! Druga faza je već u debelom tijeku, ako ne i već gotova. Naravno da fali para za dovršetak projekta, ali ne brinemo jer naći će se i za treću fazu i za dovršetak uređenja novog doma dugoratskih vatrogasaca. Mora se naći. Ovo se predizborno obećanje napokon ostvaruje u zadnja dva manadata Jerka Roglića i HDZ-a. Voljeli ih ili ne.

Treći "kamenčić" koji nas odavno, još od vremena tvornice "žulja" u našoj radničkoj cipeli, jest nova ambulanta, odnosno naš mali, dugoratski Dom zdravlja. Nakon i fizičkog rušenja oronule, stare "tvorničke" ambulante na Glavici, ambulante su premještene u dio prizemlja stambene zgrade na Trgu Svetog Josipa, koja je potpuno neprikladna za tu javnu i zdravstvenu namjenu i koja je trebala poslužiti samo kao "privremeno" rješenje. No znamo da u našem javnom sektoru "privremena" rješenja vrlo brzo postanu trajna. Nadajmo se da će nova općinska garnitura zagristi duboko i u rješavanje ovog problema. Naš županijski vijećnik Jadran Čizmić na nedavnoj županijskoj skupštini postavio je i pitanje vijećnicima o gradnji nove ambulante u Dugom Ratu. Rješenje je, jednostavno govoreći, a o tome piše i današnja Slobodna Dalmacija, da Općina Dug Rat ustupi odgovarajuću parcelu u svom vlasništvu, a jedna pogodna za tu namjenu nalazi se u strogom centru mjesta, prostor je to sadašnje balotane na kojoj nitko više ne igra ni na kukalo, a kamoli na balote, a da županijski Dom zdravlja, kao vlasnik objekata javnog zdravstva u našoj županiji, izgradi i opremi novu ambulantu u Dugom Ratu, sredstvima koje bi dobio od odštete za prostor stare "tvorničke" ambulante na Glavici, za koji je pak zainteresiran omiški “Vodovod i odvodnja” koji je dobio lokacijsku dozvolu za izgradnju kanalizacije i kolektora koji zahvaćaju veći dio parcele na kojoj je bila stara “tvornička” ambulanta. Tako, čini se, sada sve ostaje na Općini Dugi Rat i službama Doma zdravlja, koji bi zajedničkim snagama trebale iznaći najbolje rješenje za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Dugog Rata. Time bi smo za mandat, dva došli do rješenja trećeg vječnog "preizbornog obećanja" naših vječnih lokal-političara (Domagoj, Bernardin, Romeo..). To će biti veeeliki zadatak za novu općinsku garnituru, koja neće imati "mira" od mještana dok to ne "izdogovara" s ostalim akterima i riješi.

Nije sve tako crno kao što se svima čini, ni kod prvog "obećanja". Općina Dugi Rat riješila je imovinsko pravne odnose na građevinskom zemljištu u krugu Osnovne škole Jesenice na Oriju, te izradila Idejni i Glavni projekt, ishodovala Građevinsku dozvolu, dokumentaciju predala našoj županiji, koja je objavila i Natječaj za nabavu radova dogradnje školske sportske dvorane na postojećoj školskoj zgradi OŠ "Jesenice" u Oriju. Nažalost, natječaj je par puta kao kruška šaptom "pao" i još se ništa nije krenulo konkretno "ziđat i dograđivat" na Oriju. Ali hoće. Mora! I ovo bi trebao biti veeeliki zadatak, ali za novu županijsku garnituru, koja ne bi smjela imati "mira" od mještana Općine Dugi Rat, dok konačno ne krenu radovi i isti se u predviđenom roku ne završe. Projekt izgradnje školske dvorane pri OŠ Jesenice na Oriju rješiti će potrebe osnovnoškolske djece za tjelovježbom, nastavom tjelesnog odgoja i radom sportskih sekcija pri školi, ali premale dimenzije buduće dvorane neće odgovarati dugoratskim dvoranskim sportovima (rukomet, mali balun) i klubovima, koji bi mogli koristiti "prazne" termine dvorane i vikende za treninge i natjecanja. Dakle, školska sportska dvorana, jednom kad osvane na Oriju, neće biti pogodna za dugoratski dvoranski sport! Prava šteta! Tribalo je bolje planirati i pokušati jednim udarcem rješiti oba problema, ali zafalilo je očito "kvadrata". Ili volje... ili oboje.

Dakle, od "svetog trojstva" vječnih preizbornih obećanja manje-više svih naših lokal-političara i stranaka - sportska dvorana, novi vatrogasni dom i nova ambulanta - mogla bi uskoro dočekati rješena čak dva i po! Eppur si muove, ipak se (nešto) kreće... nabolje. I u ovoj dolini suza. i teškog bluesa.
 
– Percepcija je javnosti da je lokalna samouprava jedan od velikih izvora korupcije, nepotizma i nezakonitog rada. Najbolji način da se to demantira je da se proračun kojim se upravlja u jedinicama lokalne samouprave stavi javno i da bude dostupan svima – kazao je novinarima načelnik Stipe Petrina koji je s mladim profesorom ekonomije Vukom Vukovićem u šibenskoj Gradskoj Knjižnici predstavio projekt, odnosno program koji omogućava potpunu transparentnost općinskog proračuna. Ovakvo predstavljanje stavki proračuna gdje se vidi svaki račun koji je izdan, Općinu Primošten koštao je oko 40.000 kuna. Osim Primoštena na transparentnost javne samouprave pristale samo još Općine Omišaj i grad Bjelovar, a gradovi Trogir i Split još pregovaraju o ovom iskoraku.
Puno gradova kad govore o transparentnosti stave proračun online i smatraju da su sve riješili, ali to je, kaže Vuković, samo otvoreni proračun te je razlika u tome da se na ovom transparentnom primjeru vidi baš svaka stavka proračuna, a ne samo zbirni trošak jedne kategorije, piše portal ŠibenikIN.
– Ljudima su zanimljive recimo i plaće zaposlenika unutar gradske uprave, a radi se o bruto iznosima pa zato želim napomenuti da je upravo to najčešći razlog zašto naš projekt kod većine ne prolazi. Ovo je prvi korak u sprječavanju malverzacija i uopće učenju građana o demokraciji. Svi građani imaju pravo vidjeti na što se i kako NJIHOV novac troši – napominje Vuković.
 

Lokalni izbori: Nema odgode, pripreme u tijeku

Epidemiološka slika nacije, kako uvjeravaju vladajući, neće biti presudna za lokalne izbore. Održat će se kako je i planirano 16. svibnja, bez odgode. Provjerili smo u kojoj su fazi pripreme i kako će se ovaj put moći glasovati. U Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) sve ide po planu. Obrasci su spremni, čekaju se samo upute epidemiologa o tome kako prikupiti potpise, organizirati skupove i rad biračkih odbora, no izgledno je da će sve biti isto kao i na parlamentarnim izborima prošlog ljeta. Dezinfekcijska sredstva bit će obvezna, kao i maske, vlastite kemijske olovke, prozračivanje prostorija, razmak od najmanje metar i pol. Vlada izbore mora raspisati do 15. travnja. Iz DIP-a podsjećaju da se na lokalnim izborima glasuje samo u mjestu prebivališta, a to će, poručuju iz HDZ-a, biti treće nedjelje u svibnju.
 
Ima ljudi, tvrtki, udruga među nama koji marljivo rade, grade i (su)djeluju u društvenom životu i izvrsnim se primjerom ističu u ovoj našoj maloj sredini ili je (i) promiču diljem države i šire, a koji su najčešće skromni, tihi i marljivi, no itekako zaslužuju da ih se javno istakne, da se na njih barem na trenutak skrene pozornost naše lokalne javnosti i da im se javno zahvali na njihovom doprinosu društvenom životu Općine Dugi Rat ili na značajnom postignuću u protekloj godini. Srećom, imamo još takvih u našoj maloj zajednici. I hvala im što je još uvijek tako. Pa, evo lijepe prilike da ih javno "prepoznamo" i/ili da im se javno zahvalimo, recimo, prijedlogom  za dodjelu javnog priznanja Općine Dugi Rat.

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat upućuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2020. godinu. Pozivaju se mještani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2020. godinu. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.
Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat
2. nagrada Općine Dugi Rat
    a) nagrada za životno djelo
    b) godišnja nagrada:
        - osobna nagrada
        - skupna nagrada
3. plaketa "Grb Općine Dugi Rat".

Prijedlozi se u skladu s propisanom procedurom (više o tome u nastavku članka) dostavljaju na adresu: Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom "za javna priznanja Općine", do zaključno 22. veljače 2021. godine. Detaljnije informacije potražite ovdje ili u nastavku članka..
 
Mještani Općine Dugi Rat mogu do 17. veljače 2021. dati svoje primjedbe na idejno rješenje luke otvorene za javni promet - Bajnice. Predmetnom dokumentacijom se daje koncept uređenja luke otvorene za javni promet Bajnice temeljem Prijedloga III Izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Predmetna dokumentacija predstavlja podlogu za Izmjene i dopune prostornog plana Općine Dugi Rat, kao i za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, elaboratima čija izrada prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa te uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Prema prijedlogu idejnog rješenja luke otvorene za javni promet Bajnice, saznaje Pametno.info, predviđeno je sljedeće:
- Komunalni brodovi - 50 vezova (do 13,5 m)
- Turistički brodovi - 40 vezova (30-50 m)
- Buduća Luka nautičkog turizma predviđena je sa zapadne strane i nije dio ove dokumentacije.
Planirane su i ove prometnice:
- Prometnica A - Uz magistralu je planirano uređenje pješačke staze širine najmanje 2 m s južne strane. Planirano je uređenje trake za lijevo skretanje na mjestu priključka prometnice B.
- Prometnica B - Pristupna prometnica za lučko područje. Planiran je kolnik širine 7 m sa jednostranim i obostranim okomitim parkiranjem.
- Prometnica C - Servisna prometnica u lučkom području, širina kolnika 6m.
- Prometnica D - Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste, mjesne ulice "put Vezike" i gradnja nove prometnice. Planiran je kolnikom za dvosmjerni promet širine 4,5 m.
- Prometnice E i F - Planirana nova prometnica sa kolnikom za dvosmjerni promet širine 3 m.

Svoje primjedbe i prijedloge možete izjaviti na e-mail adrese opcina @ dugirat.hr ili pristupinfo @ dugirat.hr zaključno sa 17. veljače 2021. godine.
 
Nakon niza gradova i općina koje su poradile na transparentnosti svojih proračuna i grad Trogir se odlučio na uvođenje potpune transparentnosti gradskog proračuna. I grad Split je već krenuo u tom smjeru te u smjeru "smart city" grada, a i podaci proračuna RH su već transparentni, doduše oni do 2018.. Grad Trogir je s Institutom sinergije znanosti i društva potpisao je ugovor kojim započinje rad na pretkoraku, odnosno prvoj fazi sveobuhvatnog projekta, a koji uključuje izradu jednostavne za korištenje i vizualno atraktivne aplikacije koja bi građanima omogućila drukčiji pogled na proračun. Od pregleda stavki kroz funkcijsku klasifikaciju, pregleda projekata koji se financiraju ili se planiraju financirati, pregleda izvršenja dosadašnjih proračuna te prijedloga proračuna za iduću godinu, odnosno rebalansa za aktualnu godinu. Glavni dio aplikacije davao bi pregled stanja aktualnog proračuna, no dodatne opcije bit će usporedba plana s izvršenjem, te usporedba s proračunima prethodnih godina. Cilj je kroz jasne i jednostavne brojčane pokazatelje građanima približiti konkretne proračunske stavke, a ne samo kroz zbirne pokazatelje koje je teško shvatiti. Navedeno će se izraditi po principu proračunskog vodiča za građane, koji bi bio interaktivan i kroz kojega bi se osim samih stavki prihoda i rashoda moglo spajati točno koji prihodi financiraju koje projekte, kako bi se građane educiralo i senzibiliziralo za određene vrste strateški važnih projekata. Građani bi tako dobili na uvid na što se točno troši njihov novac...
 

Božićnica za umirovljenike s premalim primanjima

I ove godine našim dragim umirovljenicima sa područja Općine Dugi Rat koji primaju mizernu mirovinu, u iznosu do 1.500 kuna, isplatiti će se božićnica u iznosu od 200 kuna.
Isplata božićnice će se obavljati u zgradi Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 (ulaz sa Poljičkog trga), ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 8 do 11 sati. Prilikom isplate božićnice umirovljenici moraju predočiti jedan odrezak mirovine iz 2020.g., važeću osobnu iskaznicu i OIB.

Termini isplate božićnice umirovljenicima:
Ponedjeljak, 14. 12. i četvrtak, 17.12. od 8:00 – 11:00 sati
Ponedjeljak, 21. 12. i četvrtak, 24.12. od 8:00 – 11:00 sati
Ponedjeljak, 28. 12. i četvrtak, 31.12. od 8:00 – 11:00 sati.
 
Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije donio je Odluku o drugim izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja, projektiranja i izgradnje vatrogasnih domova i nabavku vatrogasne opreme na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna jedinicama lokalne samouprave za te namjene u 2020. godini i osigurao dodatnih 200.000 kuna za izgradnju vatrogasnog doma u Dugom Ratu.
 
Iz Općine Dugi Rat obavještavaju mještane da će tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita u ponedjeljak, 21. rujna 2020. u jutarnjim satima obaviti radove sustavne preventivne deratizacije javnih površina Općine Dugi Rat (jesenske deratizacije). U slučaju vremenskih neprilika akcija se odgađa za drugi termin, o kojem će te biti naknadno obaviješteni.
 

Interventna opskrba pitkom vodom

Općina Dugi Rat tijekom kolovoza i rujna mjeseca 2020. godine uspostavila je interventnu opskrbu pitkom vodom kućanstvima na području Općine Dugi Rat koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, a u kojima se stalno boravi tijekom godine i koja ne služe obavljanju gospodarske djelatnosti. Kao dokaz o stalnom boravku u kućanstvima zainteresirani moraju priložiti preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu za svakoga od ukućana. Ovisno o broju ukućana biti će odobrena određena količina vode, navode u općini. Visina učešća po kućanstvu za jednu cisternu od 7000 l iznositi će 75 kn, dok će preostalu razliku sufinancirati Općina Dugi Rat i DVD Dalmacija Dugi Rat. Opskrbu vode vršiti će DVD Dalmacija Dugi Rat. U slučaju poboljšanja klimatskih uvjeta, po odluci Općinskog načelnika, prestati će se sa Interventnom opskrbom.
Ovakav režim interventne opskrbe vode za piće računa se za svakoga podnositelja zahtjeva od vremena podnošenja zahtjeva i proporcionalno se utvrđuje pravo na količinu vode tijekom mjeseca. Sve ostale podatke, kao i obrazac zahtjeva za interventnu opskrbu vodom, mogu se dobiti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.
 
Općina Dugi Rat oglasila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat. Radovi se financiraju sredstvima programaa javnih radova "Revitalizacija starih sela i održavanje putova i staza“, a skladu s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Općina Dugi Rat traži 5 radnika na rok od najduže za šest (6) mjeseci koji će raditi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (ručno uklanjanje otpada), čišćenju i uređenju tematskih staza, poslovima košnje i uređenja pješačkih staza i biciklističkih staza te održavanje protupožarnih putova te poslovima popravka i zamjene klupa, posuda za otpatke na plažama, čišćenje plaža i sl.
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom "ZA JAVNE RADOVE 2020.GODINE“ ili elektronskim putem na e- adresu: silvija.radic @ dugirat.hr. Više detalja o natječaju potražite ovdje.