Općina Dugi Rat subvencionira nabavku školskih knjiga

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za nabavku školskih knjiga za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2014/2015 učenicima s područja Općine Dugi Rat. Socijalno vijeće razradilo je kriterije dodjele subvencija, dok će se iznos subvencija definirati nakon što se obrade svi zahtjevi. Kriteriji koje je potrebno zadovoljiti navedeni su kako slijedi, dok se obrazac kojega je potrebno ispuniti u sklopu podnošenja zahtjeva nalazi se dalje u ovom dokumentu. Zainteresirane molimo da detaljno prouče kriterije (navedeni su i u nastavku teksta), točno  popune obrazac zahtjeva i prilože svu traženu dokumentaciju, te je dostave na protokol općine ili skenirano jednostavno pošalju općinarima e-mailom  ...

OPĆINA DUGI RAT

Općina Dugi Rat subvencionira nabavku školskih knjiga

Izvor: Socijalno vijeće Općine Dugi Rat


KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI ZA NABAVKU ŠKOLSKIH KNJIGA:

1.    Pravo na pomoć ostvaruje se za  treće i svako sljedeće dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađaju osnovnu i/ili srednju školu.

2.    Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu, a kojem:
        a.    su oba roditelja nezaposlena
        b.    je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj nezaposlen

3.    Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu, a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji primaju pomoć Centra za socijalnu skrb.

4.    Kako bi ostvario pravo na pomoć u nabavci školskih knjiga podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve svoje obveze prema Općini Dugi Rat.

5.    Pravo na pomoć za nabavku knjiga nemaju oni  koji pomoć u nabavci školskih knjiga već ostvaruju putem neke druge osnove.

subvencioniranje nabavke školskih knjiga

 

Postupak podnošenja zahtjeva:

Ispunjeni obrazac zahtjeva (obrazac je moguće nabaviti isključivo preuzimanjem s mreže, dakle NE u općinskim prostorijama) s dodatnom traženom dokumentacijom u zatvorenoj je kuverti potrebno dostaviti na protokol Općine radnim danom od 11-13h.

Zahtjevi se zaprimaju do uključujući 26. rujna 2014.g.  Obrazac zahtjeva možete preuzeti na općinskom Facebook profilu, općinskoj web stranici (www.dugirat.hr) , te na www.dugirat.com , a nalazi se na stranici 2 preuzetog dokumenta.

Osim navedenog, zahtjev je moguće predati i e-poštom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uz skenirane i e-pošti priložene tražene dokumente.

Kako nismo u mogućnosti intervenitrati u nadopuni nepotpuno podnešenih zahtjeva molimo vas da se detaljno pridržavate uputa zadanih prilikom podnošenja zahtjeva.

O ostvarivanju ili neostvarivanju prava na pomoć, te o načinu preuzimanja eventualno odobrene pomoći podnositelji će biti informirani telefonom (podnositelji koji su zahtjev predali općinskom protokolu) ili e-poštom (podnositelji koji su zahtjev predali e-poštom).

općina dugi rat

Povezani članci

Who's Online

We have 63 guests and no members online