Dalmacija puno očekuje od prepuštanja vojnih objekata

DračevacU Splitsko-dalmatinskoj županiji izuzetno su zadovoljni naporima koje će Vlada poduzeti kako bi se kapitalni i neperspektivni vojni objekti, stavili u civilnu funkciju. Prema riječima župana, Ante Sanadera, na području županije vrlo je veliki broj takvih objekata, zahvaljujući kojima bi se, kada se oni stave u gospodarsku funkciju, mogla otvoriti nova radna mjesta te pokrenuti gospodarski rast. "Nedavno je Gradu Splitu prepušten Dračevac. Županija pregovara oko preuzimanja vojne baze Divulje. Na tom prostoru, koji je već dijelom 'zauzet' civilnim sadržajima, predviđamo izgradnju nekih srednjih škola, ali i izmještanje pravosudnih tijela", ističe župan Sanader...

NARODNO NARODU

 Piše: I.D. / Vjesnik

Prema njegovim riječima, već su daleko odmakli i pregovori oko prenamjene vojnih objekata u Visu i Komiži.

Vis

Povezani članci

Who's Online

We have 512 guests and no members online