Osnovana udruga antifašista

boracDana 28. lipnja 2010. godine u Omišu je održana Osnivačka skupština Udruge antifašista Grada Omiša. Udruga antifašista Grada Omiša je dobrovoljna, samostalna, nevladina, nestranačka, humanitarna, domoljubna, antifašistička i demokratska organizacija udruženih građana Hrvatske, koji prihvaćaju Statutom utvrđene programske ciljeve i načela. Udruga djeluje na području Grada Omiša, općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje. Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaća Statut i programske ciljeve Udruge i želi njegovati  i čuvati antifašističke tradicije ili želi materijalno pomagati rad Udruge. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Tijekom djelovanja Udruga će provoditi sljedeći program ...

UVIJEK KONTRA FAŠIZMA I NETOLERANCIJE

Piše: Anka Mandušić

Na Osnivačkoj skupštini sukladno Statutu Udruge izabrano je rukovodstvo Udruge. Za predsjednika Udruge antifašista Grada Omiša izabran je Petar Križanac.

Svi Vi,  koji gajite antifašizam i popularizirate ideju borbe protiv svih oblika fašizma, netolerancije, pridružite nam se bez obzira na godine, dob, spol, vjersku, nacionalnu, rasnu ili stranačku pripadnost.

Za sve informacije obratite se na telefon – mobitel  098 423 155.
 
Tijekom djelovanja Udruga će provoditi sljedeći program:

1. Osnaženje i organizacija Udruge
2. Razvijanje antifašističkih demokratskoh tradicija
3. Obilježavanje značajnih datuma NOB-e i Domovinskog rata
4. Očuvanje spomeničke baštine i dostojno obilježavanje značajnih lokacija NOB-e i Domovinskog rata
5. Upućivanje prijedloga Odboru za imenovanje ulica Gradskog vijeća Grada Omiša radi imenovanja novih ulica  po značajnim imenima ili datumima NOB-a i Domovinskog rata
6. Organiziranje ili sudjelovanje na susretima, izložbama, proslavama i  komemoracijama vezanim za događaje iz NOB-a
7. Suradnja sa srodnim antifašističkim i veteranskim organizacijama i udrugama

Povezani članci

Who's Online

We have 321 guests and no members online