Predstavljamo Ivu Pejkovića, dobitnika nagrade za životno djelo Općine Dugi Rat

Ivo Pejković (u sredini)

Naš sumještanin Ivo Pejković dobitnik je nagrade za životno djelo Općine Dugi Rat, koja mu je uručena na svečanoj sjednici danas, na Dan Općine i blagdan svetog Josipa, zaštitnika mjesta.Ivo Pejković rodio se 27.01. 1926. godine u Dugom Ratu i čitav je svoj životni i radni vijek proveo u Dugom Ratu. Od početka svog radnog vijeka bio je zaposlen u tvornici “Dalmacija” koja je do osnivanja Općine Dugi Rat bila nositelj gospodarstva, vatrogastva, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih aktivnosti društvenog života na području sadašnje Općine Dugi Rat. Ivo Pejković je do odlaska u mirovinu bio u raznim tijelima tvornice “Dalmacija” koja je finacirala razvoj  i donosila odluke o razvoju Dugog Rata i okolice. No to nije sve ...

UZ DAN OPĆINE

Ivo Pejković nagrađen najvećim priznanjem općine Dugi Rat

Piše: Marko Vojnović

Ivo Pejković je šezdestih godina prošlog stoljeća bio predsjednik Upravnog odbora tvornice “Dalmacija”, u to vrijeme tvornica je imala zdravstvenu stanicu koje je pružala zdravstvene usluge stanovništvu na području današnje Općine Dugi Rat.

Kako se u to vrijeme na području današnje Općine u Dugom Ratu povećavao broj stanovnika tadašnja zdravstvena stanica je postala premalena. Ivo Pejković se je na tadašnjim sastancima  Upravnog odbora tvornice “Dalmacija” zalagao za izgradnju nove zdravstvene stanice u Dugom Ratu i Upravni odbora tvornice “Dalmacija” donio je odluka da se nova zdravstvena stanica izgradi na predjelu Glavica.

Ivo Pejković


Ivo Pejković je bio predsjednik Upravnog odbora zdravstvene stanice Dugi Rat koja otvorena 1964. godine i to vrijeme bila je najmodernija zdravstvena stanica na području tadašnjeg Kotara Split, imala je nekoliko aparata za snimanje pacijenata, u prostorije zdravstvene stanice dolazili su specijalisti iz Splita i obavljali preglede pacijenta sa područja današnje općine Dugi Rat i tako pacijenti nisu morali odlaziti u bolnicu Split na specijalističke preglede.

Ivo Pejković je u pedestim , šezdestim, sedamdestim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća bio nositelj razvoja vatrogastva u Dugom Ratu.

Članom Industijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dalmacija” Dugi Rat postaje 01. 01. 1948 godine, poslije položenog ispita za vatrogasca obnašao je dužnost tajnika IDVD “Dalmacija” i svojim radom pridonio je boljem opremanju vatrogasnog društva vatrogasnom opremom i tehnikom, isto tako njegovom zaslugom u to vrijeme  vatrogasnom društvu pristupili su novi mladi članovi.

Poslije stjecanje zvanja vatrogasnog dočasnika i vatrogasnog časnika u pedsetim i šezdestim godinama prošlog stoljeća obnašao je dužnost zapovjednika vatrogasnog društva.

DVD Dalmaccija

Kao zapovjednik rukovodi akcijama gašenja požara kako u samoj tvornici (francuska peć, trafostanica) tako i van tvornice u samom mjestu i okolici (dva velika požara u tvornici tjestenine u Omišu), isto tako sa članovima vatrogasnog društva rukovodi spašavanje mještana Zakučca 1952. godine poslije velike poplave za vrijeme bušenja tunela za hidrocentralu.

Ivo Pejković je vodio tečajeve za nove članove vatrogasnog društva i pripremao ih za ispit vatrogasca. Nakon odlaska u mirovinu on i dalje aktivno radi na obučavanju novih mladih članova društva, tako i u devedestim godinama prošlog stoljeća aktivno radi sa mladima i priprema ih za ispit vatrogasca.

I nakon položenog ispita oni su aktivno sudjelovali na gašenju požara na području općine Dugi Rat, a događalo se je da svi vatrogasci koji su došli na poziv sirene nisu mogli stati u vatrogasna vozila jer nije bilo mjesta, a sve zahvaljujući gospodinu Ivi koji im je svojim radom i pristupom na  tečajvima prenio ljubav prema vatrogastvu i pomaganju drugima u nesreći, te ih animirao da postanu vatrogasci.  

Ivo Pejković

Ivo Pejković je bio aktivan i šire u vatrogastvu, bio je član predsjedništva vatrogasnog saveza Hrvatske, član predsjedništva vatrogasnog saveza bivšeg Kotara Split te zamjenik zapovjednika vatrogasne brigade bivšeg Kotara Split, a posebno se istakao u osnivanju novih vatrogasnih društava na području bivšeg Kotara Split, isto tako  bio je zapovjednik vatrogasnog odreda bivše Općine Omiš u čijem su sastavu bila vatrogasna društva (Omiš, Dalmacija Dugi Rat, Zadvarje i Kraljevac).

Ivo je sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća bio tajnik vatrogasnog saveza bivše Općine Omiš, te uvidjevši nedostatno financiranje vatrogasnih društava i slabu opremljenost u opremi, tehnici i vozilima na njegovu incjativu uz podršku tadašnjeg predsjednika skupštine Općine Omiš gospodina Hrvoja Pastara osnovan je SIZ za zaštitu od požara iz kojeg se je finacirala nabavka vatrogasne opreme, tehnike i vozila za dobrovoljna vatrogasna društva na području bivše Općine Omiš.

Na  osnovu novčanih sredstava dobivenih iz SIZ-a zaštitu od požara u drugoj polovici osamdesetih godina prošlog stoljeća dobrovoljno vatrogasno društvo “Dalmacija” Dugi Rat nabavilo je potrebnu vatrogasnu opremu i tehniku za gašenje požara i spašavanje koja joj je nedostajala, isto tako nabvaljeno je zapovjedno vozilo “Lada Niva”, mini autobus “TAM 80” i vatrogasna cisterna “TAM 130” od 5000 litara vode.

Ivo Pejković

Iz gore navedenog razvidno je da se DVD “Dalmacija” Dugi Rat kvalitetno opremilo u vatrogasnoj  opremi, tehnici i vozilima novačanim sredstvima dobivenih od SIZ-a  zaštitu od požara bivše Općine Omiš, a koji je osnovan na incjativu gospodina Ive Pejkovića.

Pejković je autor monografije o radu  dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dalmacija” Dugi Rat od osnutka pa do 1998. godine  povodom obilježavanja 60. obljetnice društva.

Za svoj rad u vatrogastvu Ivo Pejković je odlikovan priznanjima Hrvatske vatrogasne zajednice: zlatna plamenica za rukovođenje  gašenje požara, zlatna medalja za rad u vatrogasnom društvu i vatrogasnim savezima, počasni viši vatrogasni časnik, te posebno priznaje HVZ “Povelja HVZ Đuro S. Deželić” koje je najveće priznanje HVZ.

Ivo Pejković je osmadesetih godina prošlog stoljeća bio zapovjednik Civilne zaštite Općine Omiš i mjesne zajdenice Dugi Rat i pod njegovim rukovđenjem 1988 godine napravljen plan pripravnosti civilne zaštite kao dijela sustava zaštite i spašavanja za područje mjesne zajednice Dugi Rat.

Pejković je u više navrata bio i dobrovoljni davalac krvi.

Ivo Pejković

Ivo Pejković je bio aktivan i društvenom životu kao član vijeća mjesne zajednica Dugi Rat, a početkom i sredinom osmadestih godina prošlog stoljeća  bio je i tajnik tadašnje mjesne zajednice Dugi Rat koja je bila nositelj kulturnog života, osnovnog školstva, vatrogastva, zdravstava, športskog, socijalne skrbi i razvoja mjesta Dugi Rat, te je on svojim zalaganjem na mjestu tajnika dao svoj doprinos u gore navedenim aktivnostima na području sadašnje općine Dugi Rat.

Za to vrijeme na području mjesne zajednice Dugi Rat uz nove objekte stanovanja, napravljna je nova knalizacija, vodovodna mreža, proširen dječiji vrtić, poboljšani su uvjeti stanovanja, asfaltirane prometnice, napravljeni nogostupi za pješake, proširenje telefonske mreže, natkriveni potoci (Žilića potok) i napravljen je urbanistički plan za područje mjesene zajednice Dugi Rat.

Ovo je u kratkim crtama opis izuzetanog doprinosa gospodina Ivu Pejkovića u područjima gospodarstva, vatrogastva, zaštite, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, te posredno i svih drugih područja društvenog života općine Dugi Rat.

Ivo Pejković

Povezani članci

Who's Online

We have 75 guests and no members online