Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine. Slijedom navedenog, građani i poduzetnici, vlasnici ili korisnici nekretnina, nisu više u obvezi dostaviti popunjene obrasce u vezi sa porezom na nekretnine. Podaci koji su do sada prikupljeni temeljem zakona koji je bio na snazi do ovih izmjena, koristiti će se u svrhu ažuriranja podataka komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Odredbe o porezu na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koje su trebale stupiti na snagu 1.1.2018. godine su ukinute te shodno tome obveza plaćanja komunalne naknade ostaje važiti i nadalje.

Izvor: Općina Dugi Rat


Vjerodostojno!

 

vjerodostojno

Povezani članci

Who's Online

We have 124 guests and no members online