Županija sufinancira uređenje obalnog pojasa Duća i nadohranu plaža i uređenje postojećih šetnica i pera kroz Općinu Dugi Rat

Odlukom župana Blaženka Bobana Općini Dugi Rat dodjeljeno je 400.000 kuna za dva programa ulaganja na pomorskom dobru, odnosno iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Riječ je o uređenju obalnog pojasa naselja Duće (izrada prostorno planske dokumentacije i glavnog projekta šetnice), te nadohrani plaža i uređenju postojećih šetnica i pera. Oba programa sufinanciraju se po 200.000 kuna iz proračuna naše županije. Ono što je važno da će uređenje obalnog pojasa Duća novom dokumentacijom biti prihvaljivi kandidat za daljnje financiranje iz sredstava naše županije, a ne samo iz proračuna Općine Dugi Rat.
Kad već spominjemo naše općinare, valja reći i da je Općina Dugi Rat četvrta općina po povlačenju sredstava iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu odmah iza grada Splita (600.000 kn), Grada Makarske (500.000 kn) i Općine Podstrana (500.000 kn).

Izvor: Općina Dugi Rat

Povezani članci

Who's Online

We have 635 guests and no members online