Najava: 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održati će seu četvrtak, 29. rujna 2022. s početkom u 18:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat. Naši dragi predstavnici, naši vijećnici diskutirati će i odlučivati o sljedećim temama, odnosno točkama Dnevnog reda sjednice:
1. Predstavljanje projekta “Hotel Dugi Rat” od strane investitora, na njihov osobni zahtjev
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 3. kolovoza 2022.
3. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 10. kolovoza 2022.
4. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruakture na području općine Dugi Rat za 2022.
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području Općine Dugi Rat
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Dugi Rat
10. Odluka o II. Izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2022./2023. godinu.

Povezani članci

Who's Online

We have 93 guests and no members online