Općina Dugi Rat poslala je svim građanima četiri uplatnice komunalne naknade za cijelu 2018. godinu (po jednu za svaki kvartal ove godine). Na svakoj uplatnici stoji napomena kako je plaćanje iste besplatno odnosno bez naknade u poštanskom uredu Dugi Rat i Jesenice. Dakle, sada možete bez plaćanja poštanske naknade, i to isključivo uplatnice Kominalne naknade plaćati u poštanskim uredima Dugi Rat i Jesenice. Stoga Vas molimo da pogodnost koju je Općina ugovorila sa Hrvatskom poštom za svoje građane iskoristite prilikom plaćanja računa komunalne naknade u Vama najbližoj pošti (Dugi Rat ili Jesenice). Nadalje, novo uredovno radno vrijeme blagajne od 02.05.2018. godini u Općini Dugi Rat je sljedeće: ponedjeljak od 8 do 11 sati i četvrtak od 8 do 11 sati.
 
Odluku o odabiru ponuditelja po nagradnom natječaju za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat možete preuzeti na službenim općinskim stranicama na ovoj poveznici (PDF).  Prva nagrada na natječaju u iznosu od 15.000,00 kn dodjeljuje se Arhitektonskom birou Mandušić, a druga nagrada u iznosu od 7.000,00 kn dodjeljuje se tvrtki Heros d.o.o.
 
Na stranicama Udruge Gradova pronašli smo zanimljive interaktivne vizualizacije proračuna općina, gradova i županija za razdoblje 2010.-2015. godine. Klasični oblici objavljivanja proračuna pružaju detaljan uvid u iznos planiranih sredstava, ali istovremeno ne pružaju dovoljno jednostavan i razumljiv prikaz proračunskih rashoda, pogotovo "krajnjem korisniku" - građaninu. S vizualizacijama koje je razvila udruga gradova na osnovu podataka iz javnih izvora omogućeno je bolji uvid svim zainteresiranim građanima u koje namjene se troše proračunska sredstva na lokalnoj razini. Povećanjem transparentnosti proračuna jača se povjerenje javnosti u lokalnu samoupravu. Svaka jedinica lokalne samouprave može na svoje web stranice jednostavno ugraditi vizualizaciju svog proračuna. Pogledajte u nastavku vizualizaciju proračuna općine Dugi Rat za 2015.
 
Općina Dugi Rat podnjela je i zainteresiranoj javnosti izvješće o izvršenju općinskog proračuna za 2013. godinu, za razdoblje od 1.1. do 30.6.2013. U najkraćim crtama, uprihođeno je 5,2 milijuna kuna, što je 32% od godišnje planiranog. Rashodi iznose 45% planiranih za cijelu godinu (5.6 mil.kn). Izvješće možete preuzeti (u PDF-obliku) ovdje. Šteta što nije i u Excelu pa da se možemo malo "poigrati" s vizualizacijama proračuna. No dobro, i ovo je iskorak općinara ka javnosti rada kojeg valja pozdraviti.
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti. Poziv u cjelosti prenosimo u nastavku članka. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2014. godinu svoje programe mogu do 22. listopada 2013. prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa iz navedenih područja moraju biti obrazloženi i podneseni na prijavnicama, s priloženim obrazloženjem prijedloga, financijskim planom izvršavanja predloženog programa, te izvješćem o ostvarenju plana za 2012. godinu. O prihvaćenim programima vjerojatno ćete biti obavješteni. A o neprihvaćenim, sudeći po dosadašnjoj praksi, najvjerojatnije nećete ...
 

Općina Dugi Rat: Plan nabave za 2013.

Općina Dugi Rat na svojoj internet stranici (dugirat.hr) objavila je odluku Općinskog vijeće Općine Dugi Rat donesenu na 40. sjednici, održanoj dana 13. prosinca 2012. godine - Plan javne nabave za 2013. godinu.