Poziv članovima na redovnu skupština RK Hrvatski Dragovoljac

Obavještavaju se članovi Rukometnog kluba Hrvatski Dragovoljac da će se u srijedu, 17.04. u 20.00h u prostorijama kluba na Streljani održati redovna skupština, sa sljedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje sjednice skupštine
1.1. Izbor verifikacijskog povjerenstva
1.2. Utvrđivanje kvoruma - izvještaj verifikacijskog povjerenstva
2. Utvrđivanje Dnevnog reda
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
4. Izbor radnih tijela:
4.1. Radnog predsjedništva
4.2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izvješća o radu:
5.1. Predsjednika
5.2. Financijsko izvješće (Tajnik)
5.3. Izvješće Nadzornog odbora
5.4. Diskusija po izvješćima i usvajanje istih
6. Predstavljanje Tajnika i administratora Kluba
7. Program rada za slijedeću godinu
8. Financijski program za slijedeću godinu
9. Razno.

Piše: Stipe Tokić / RKHD.hr