Inovacije i razvoj turističkih proizvoda

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija u utorak, 29. rujna 2015. godine u Hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3 s početkom u 12:30 sati organizira radionicu pod nazivom "Inovacije i razvoj proizvoda“. Predavač je gospodin Željko Trezner, a glavni ciljevi radionice su predstaviti smjerove za uvođenje inovativnosti u razvoj proizvoda, posebno proizvoda za tržište posebnih oblika turizma uz primjere dobre prakse, te vježbe i upute za razvoj inovativnih turističkih proizvoda u jednom ili više područja, a prema vrijednosti atrakcijske osnove u destinaciji (osmišljavanje portfelja visoko atraktivnih proizvoda kulture života i rada, prioritetno gdje podržavaju imidž kulturno-turističkih destinacija; Inovacija kongresne ponude kroz uključenje alternativnih objekata i lokaliteta (npr. muzeji, palače, trgovi, parkovi); kreativni način uključivanja ponude lokalnih proizvoda u gastro-enoloških putovanja, integracija javnog prijevoza i cikloturizma (npr. ‘bicikl na vlak/trajekt’); inovativnog uključivanje gastro-enoloških tematskih cesta i putova; profiliranje nekoliko ronilačkih destinacija i kajak/kanu destinacija kroz inovaciju proizvoda).

TURISTIČKA RADIONICA

Inovacije i razvoj turističkih proizvoda

Izvor: dalmatia.hr

Ciljne skupine kojima je program namijenjen:
- Direktorima turističkih zajednica gradova i općina
- Turističkim agencijama (komercijalisti, produkt menadžeri)

Predavač je gospodin Željko Trezner. Predviđeno trajanje radionice je do 16:00 sati. Učešće na radionici je besplatno je za sve sudionike.

nad omišem