Usred turističke sezone mijenjaju se tri Zakona kroz javnu raspravu

Usred turističke sezone mijenjaju se tri Zakona kroz javnu raspravu. Ministarstvo turizma pokrenulo je treću javnu raspravu, nakon Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima te Zakonu o boravišnim pristojbama, pokrenula javnu raspravu na novi Zakon o pružanju usluga u turizmu. Kako ističu iz MINT-a, s ciljem dodatnog pojednostavljivanja i izjednačavanja uvjeta za pružanje usluga u turizmu, Ministarstvo turizma pripremilo je Nacrt prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je stavljen na javnu raspravu. Osnovne izmjene odnose se na usklađivanje Zakona s Direktivom (EU) 2015/2302 te pružanje usluga turističkog vodiča i poslovanje u agencijama, a mišljenja, prijedlozi i komentari javnosti prikupljat će se putem portala e-Savjetovanje do 26. srpnja 2017. Najopsežnije promjene odnose se na usklađivanje zakona s Direktivom (EU) 2015/2302, što je obveza svih članica Europske unije do 1. siječnja 2018. godine. Konkretno, predlažu se opsežne izmjene u segmentu zaštite prava potrošača, posebice kod online poslovanja, na način da se stvara potreba veće transparentnosti i pravne sigurnosti za putnike i trgovce. Izmjene se odnose i na smanjenje prekršajnih kazni, odnosno propisivanje mogućnosti da pružatelji usluga bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, ali i na smanjivanje administrativnih prepreka u poslovanju.. Uključite se u javnu raspravu ovdje.

Izvor: HRTurizam

Vezano uz pružanje usluga turističkih vodiča, predlaže se uvođenje promjena u koncept stručnog ispita. Ovim izmjenama predlaže se polaganje općeg dijela za cijelo područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama, što će domaćim vodičima pružiti mnogo šire mogućnosti poslovanja. Isto tako, uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), čime se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita. Nadalje, predlaže se davanje ovlaštenja ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Trenutno, zaštićene turističke cjeline su Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) propisane vrlo široko, što djeluje ograničavajući na mogućnost  pružanja usluga za one vodiče koji imaju položen samo opći dio ispita.

Vezano uz poslovanje turističkih agencija predlaže se obaveza samo jednog zaposlenog voditelja poslova za sve prostore u kojima posluje, a ne po svakoj poslovnici kao što je trenutno. Također, novim prijedlogom dodatno se i detaljnije propisuju oblici turističke ponude koji su do sada bili nedostatno regulirani ili uopće nisu bili regulirani zakonom i to u zdravstvenom, kongresnom, nautičkom turizmu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i usluge turističkog ronjenja.

Usred turističke sezone mijenjaju se tri Zakona kroz javnu raspravu. Uključite se u javnu raspravu, sada je prilika, kasnije će biti kasno. Promijene Zakona kao i smanjivanje te pojednostavljenje svih drugih administrativnih zapreka su svakako nužne, no mijenjati Zakone i otvarati javnu raspravu / savjetovanje tijekom turističke sezone kada su svi turistički djelatnici zaokupljeni gostima svakako nije dobro jer sami ne mogu sudjelovati te pripremiti kvalitetne argumentirane savjete i prijedloge.

Uključite se u javnu raspravu ovdje.