Jezični nesporazumi s najdražim turistima

najdraže gošćeJezični nesporazumi između Hrvata, Slovaka, Čeha i drugih jezično srodnih naroda nisu, međutim, ništa neobično, nego su učestala pojava. Slavenski jezici dovoljno su slični da je moguće osnovno sporazumijevanje među potomcima nekadašnjih starih Slavena, tako da se pivo na hrvatskom može naručiti i u Pragu i u Varšavi i u Vladivostoku. No, taman kad pomislite da postoji svojevrsni međuslavenski esperanto nailazite na probleme, a to su homonimi - riječi koje isto ili slično zvuče, ali imaju različito značenje. Za nevolju, mnogi homonimi nalaze se upravo u nazivima za spolne organe ili spolne odnose. Čehinje nije dobro pitati možete li ih slikati, jer to znači da ih želite - svući ...


JEZIČNI NESPORAZUMI S NAJDRAŽIM TURISTIMA

Ne nudite Česima piće!

Piše: Marijan Lipovac / Vjesnik
Izvor: Vjesnik


Slučaj slovačkih turistkinja koje su hrvatski graničari u Istri u ponedjeljak navodno željeli seksualno iskoristiti gotovo se pretvorio u međunarodni incident, no na kraju se dokazalo da se radilo o običnom jezičnom nesporazumu.

Izraz »kod cura« skupina mladih Slovaka pomiješala je sa sličnim slovačkim izrazom za muški spolni organ i nije trebalo dugo da se slovački mediji raspišu o pohotnim hrvatskim graničarima.

Češke i slovačke turiste nećete privući ako im kažete da iznajmljujete stan uz more, jer će shvatiti da imate šator. Kad Česi traže pokoj, a Slovaci izbu, oni zapravo pitaju za sobu. Ako im, pak, kažete da vaša kuća ima dva kata, pomislit će da za stanare imate dva krvnika.

češki i slovački turisti

Česima ako ih ponudite pićem možete reći "pij", jer tako kažu i oni, no vodite računa o kontekstu, jer jednako se izgovara i pyj, što je književni naziv za - penis.

Nažalost, riječ piće nije moguće izbjeći, a ono je slično žargonskom izrazu za ženski spolni organ. Čehe i Slovake nije dobro učiti hrvatski uz rečenicu »na vrh brda vrba mrda«, jer glagol mrdati također ima seksualne konotacije. Stoga ni policajci ne bi trebali glumiti strogoću uz zapovijed »ne mrdaj!«.

Čest je slučaj da hrvatske pjevačice na koncertima u Češkoj ženski dio publike potiču uz riječi »ajmo, cure!« i time ih ni krive ni dužne uvrijede, jer na na češkom coura znači žena lakog morala.

Čehinje nije dobro pitati možete li ih slikati, jer to znači da ih želite svući, dok Česima, koliko god vas fascinirao njihov poslovični pacifizam, nikako ne smijete reći da su pitomi, jer to znači da su glupi.

češki i slovački turisti

Češke i slovačke turiste nećete privući ako im kažete da iznajmljujete stan uz more, jer će shvatiti da imate šator. Kad Česi traže pokoj, a Slovaci izbu, oni zapravo pitaju za sobu. Ako im, pak, kažete da vaša kuća ima dva kata, pomislit će da za stanare imate dva krvnika.

Treba biti pažljiv i s riječju pravo, koja se ponegdje u Hrvatskoj koristi za ravno, jer Česima i Slovacima to znači desno, pa ih je lako navesti na krivi put. Pitanje znaju li plivati učinit će im se besmislenim, jer plivat znači pljuvati, a paziti treba i s glagolom popraviti koji znači pogubiti.

Ako Česi i Slovaci za smještaj, hranu ili ugođaj kažu da je užasný, nema mjesta za ljutnju. Time žele reći da je nešto sjajno i odlično. Međutim, domaćica kojoj češki ili slovački gosti kažu da je divná morala bi se zabrinuti, jer su je ocijenili čudnom.

češki i slovački turisti

Ne trebaju zbunjivati niti nazivi za jelo i piće - strava i nápoj. Već je dobro poznato da su hračky za Čehe i Slovake igračke, a dobro je znati da lepší znači bolji, da je mrak oblak, zrak vid, sok suparnik, kruh krug, da racek nije patka nego galeb, da hodina nije godina nego sat, dok se godina kaže rok. Opis na češkom znači popis, a popis je prijepis, dok je úpis mjenica.

Kod ugovaranja termina s Česima treba paziti i s nazivima mjeseci, jer srpen je kod njih osmi mjesec, ríjen deseti, a listopad jedanaesti.

češke turistice

Jezičnih nesporazuma
nisu pošteđeni ni domaći turisti. Mnogi Zagrepčani ostali su iznenađeni kad su u Dalmaciji, naručivši puru, dobili žgance, dok Dalmatinci najlakše na vlastitoj koži nauče da u Zagrebu feta ne znači kriška, nego samo istoimeni sir.

Zbog tih sitnih, manje ili više simpatičnih jezičnih razlika, ipak nema velike potrebe s Česima i Slovacima komunicirati na nekom trećem jeziku, osim ako se ne vode ozbiljni razgovori.

Uostalom, jezična srodnost još je jedan od razloga zbog kojih se češki i slovački turisti na odmoru u Hrvatskoj osjećaju tako ugodno.

turisti