Omiška rivijera v2.0

Turističko vijeće Grada Omiša podržalo incijativu turističkih radnika grada Omiša i Općine Dugi Rat da se TZ Grada Omiša, TZ Općine Dugi Rat i TZ Općine Zadvarje udruže i da ubuduće zajedno nastupaju na turističkom tržištu kao jedinstvena destinacija - OMIŠKA RIVIJERA. Gradonačelnik Grada Omiša a ujedno i predsjednik TZ Grada Omiša Ivan Kovačić kordinirati će ovu incijativu sa načelnicima općina odnosno čelnicima TZ Dugog Rata i Zadvarja. Područje OMIŠKE RIVIJERE jedinstveno je na Mediteranu po raznovrsnosti i bogatstvu prirodnih ljepota, jedinstvenim plažama, bogatoj kulturnoj baštini, neslućenim potencijalima za aktivni odmor i sportsko-rekreativni turizam, potencijalima na kojima nam mogu zaviditi i puno veće i danas značajnije turističke destinacije.. Na Omiškoj rivijeri u špici sezone boravi stvarno preko 35.000 gostiju koji ostvaruju preko 2 milijuna noćenja od čega je registrirano, pretostavlja se, tek nešto više od trećine. No pustimo sad noćenja, namete i registracije već osmislimo kako pametnoj i održivo realizirati barem neke od naših brojnih turističkih potencijala..

Piše: Nedjeljko Fistonić

omiška rivijera