Hrvatska Mensa organizira testiranje inteligencije u Splitu

MensaHrvatska Mensa, udruga visoko inteligentnih osoba, za sve zainteresirane organizira testiranja inteligencije u Splitu u subotu, 20. studenoga 2010. godine na FESB-u, Ruđera Boškovića bb. Prijave će se primati od 10:00 do 14:00 sati na mjestu testiranja, a testiranja će se odvijati u grupama, svakih sat vremena. Za testiranje se moguće prijaviti i on-line na web-stranicama Hrvatske Mense na www.mensa.hr. Na testiranje mogu doći svi stariji od 14 godina, osim onih koji su u prošloj ili ovoj godini pristupili testiranju te onih koji su već ostvarili uvjet za učlanjenje u Mensu. Prilikom prijave plaća se 100 kuna za troškove testiranja ...

Izvor: Hrvatska Mensa

Testiranje se obavlja pod nadzorom ovlaštenog psihologa, neverbalnog je tipa i za pristup nije potrebno nikakovo predznanje niti je važna obrazovna, kulturna, socijalna ili spolna pripadnost. Sve upute za rješavanje testa daje psiholog prije početka testiranja.

Rezultat testiranja je tajan i stiže poštom na kućnu adresu, a ima međunarodno priznatu vrijednost.