Od iduće godine državna matura uvjet za fakultet

U travnju, točnije za nepuna dva mjeseca, počinju >probni< nacionalni ispiti za učenike trećih razreda srednjih škola. Priprema je to za uvođenje državne mature koja će od iduće akademske godine, dakle 2010./2011., biti obvezna. Državna matura je, podsjetimo, već trebala biti uvedena, no nakon prošlogodišnjih velikih prosvjeda srednjoškolaca diljem Hrvatske, odgođena je na godinu dana. >Od iduće godine definitivno počinje njena primjena, a sva sveučilišta već su prihvatila da položena državna matura bude uvjet za upis na pojedine studijske programe<, kaže za Vjesnik glasnogovornik Ministarstva obrazovanja Duje Bonacci ...

 Od iduće godine državna matura uvjet za fakultet

Državna matura će se sastojati od obveznog dijela, odnosno tri predmeta - hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika, te izbornog dijela u kojem učenik polaže ispite iz predmeta koje sam odabere

Piše: Ivana Knežević / Vjesnik
Izvor: Vjesnik

Kaže kako je potpuno jasno da za pojedine studijske programe, primjerice, umjetničke akademije, treba provjeriti i specifične vještine kandidata, kao što su crtanje, gluma, sviranje ili pjevanje. Pri tom navodi primjer Akademije dramskih umjetnosti.

U travnju će, pojašnjava Bonacci, učenici trećih razreda četverogodišnjih srednjih škola polagati probnu državnu maturu kako bi unaprijed, prije "prave" mature, mogli vidjeti kako ona točno izgleda te koliko će znanja zahtijevati iz pojedinih predmeta.

Od iduće školske godine, napominje, obvezu polaganja državne mature imat će svi učenici gimnazija, dok će ju učenici strukovnih srednjih škola polagati samo ako žele nastaviti školovanje, odnosno ako žele studirati na nekom fakultetu. A takvih bi, sudeći prema trenutačnom interesu za polaganje mature, moglo biti mnogo.


PROČITAJTE VIŠE...
http://www.vjesnik.hr/html/2009/02/12/Clanak.asp?r=tem&c=3