Limene karampane sunčaju se na divljem otpadu poviše Messera

Opet se poviše Dugog Rata "pojavilo" divlje odlagalište starih limenih karampana. Flota nekad uber-cool pila danas se sunča poviše Messera. Nepoznatom nekom bila ih je tlaka odvesti na zbrinjavanje na legalni otpad ili nazvati ekipu koja će to učiniti za njih i čak im dati neku kunu za to.
Može li netko komunalno nadležan opomenom ili šuštavim kaznama stati ovakvom neodgovornom ponašanju na kraj?

MB