Izbori za EU parlament održati će se 26. svibnja

Prema odluci hrvatske predsjednice Kolinde Grabar–Kitarović, izbori za hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu održat će se u nedjelju, 26. svibnja, a na ovim izborima izabrat će se 12 hrvatskih zastupnika. Građani s pravom glasa birat će zastupnike po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijalnom glasovanju u jednoj izbornoj jedinici koju čini teritorij Republike Hrvatske, a tu su uključena i biračka mjesta izvan Hrvatske. Birači će na izborima glasovati samo za jednu listu kandidata, ali na glasačkom listiću mogu označiti i jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferencijalno glasovanje)..

Registrirane političke stranke mogu predložiti samostalne stranačke liste ili zajedničke liste više stranaka te ne moraju prikupljati potpise, dok građani za predlaganje nezavisnih lista trebaju prikupiti najmanje 5 tiuća potpisa birača. Rok za dostavu prijedloga lista je  dva tjedna od dana raspisivanja izbora, odnosno od 25. ožujka.

U pripremama za izbore važno je napomenuti da do srijede, 15. svibnja, birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i to u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8 do 14 sati.

Prema zakonskim propisima, Iz Ministarstva uprave uputili su građanima naputke

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta mogu zatražiti:

1. Privremeni upis u registar birača za mjesto u Republici Hrvatskoj  gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
2. Prethodnu registraciju ako žele glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
3. Potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzulamog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan  mjesta  prebivališta  birači  podnose  nadležnom uredu prema mjestu prebivališta.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

1. Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasovanja na  izborima  za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, provodi se aktivna registracija kako slijedi. Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.
2. Ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzulamog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
3. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.
Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači mogu podnijeti najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Hrvatskoj.

Državljani drugih država EU koji žele ostvariti pravo glasovanja u Hrvatskoj

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima,  može  ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019. Godine.

Rokovi i ostalo

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan  mjesta  prebivališta,  aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe u srijedu 15. svibnja 2019. godine.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će 15. svibnja 2019. raditi sa strankama do 16  sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.