Poziv za prijave za rad u biračkim odborima

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat poziva sve zainteresirane mještane da se prijave za rad u biračkim odborima (u svojstvu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora) na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2016., a koji će se održati u nedjelju, 11.rujna 2016. Prijave će se zaprimati ISKLJUČIVO elektroničkim putem na e-mail: mara.barun @ pravst.hr . Sukladno važećim zakonima po dva člana i zamjenika biračkog odbora određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Sabora. Predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Posebno se ističe kako će prednost kod izbora za članove biračkih odbora (u svojstvu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora) imati osobe slabijeg imovnog stanja (nezaposleni, studenti i sl.), što je potrebno naznačiti u prijavi. Potrebni podaci za prijavu su: IME I PREZIME, ADRESA, BROJ MOBITELA, OIB, IBAN TEKUĆI/ŽIRO RAČUN, MIROVINSKI STUP. Dakle, nije dovoljno naznačiti samo broj računa. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

izbori 2016