Knjige: Debljina - klinički pristup

- Nema debelih stogodišnjaka pa ako želite doživjeti stotu, nemojte biti debeli, poručio je na predstavljanju knjige "Debljina – klinički pristup" njezin urednik prof.dr. Davor Štimac. Knjiga je predstavljena u okviru dana Medicinskog fakulteta u Rijeci, a predstavlja radove koje je na 460 stranica i sedam poglavlja okupilo čak 54 autora. Svoje priloge dali su stručnjaci s raznih područja, a svoj stručni pogled na debljinu dao je i niz liječnika različitih specijalnosti, piše Novi List. – U Hrvatskoj je postotak preuhranjenih, dakle onih osoba čiji je indeks tjelesne mase veći od 25, trenutno oko 60 posto. Pritom je debljina prvi preventabilni uzročnik smrti koji je s tog mjesta istisnuo pušenje, a globalni je cilj zaustaviti povećanje broja debelih ljudi u svijetu, rekao je Štimac koji je kao posebno zabrinjavajuću činjenicu naveo kako raste broj pretile djece i adolescenata. – Za knjigu je najvažnije da bude čitana, a ovu toplo preporučam jer je pisana inovativno, nudi najnovije spoznaje i nove smjerove sagledavanja ove problematike, a pritom čita u dahu, poručio je na predstavljanju akademik Daniel Rukavina.

NEMA DEBELIH STOGODIŠNJAKA..

Izvor: Novi List