Predavanje audiologa Petra Drviša 'Kako vratiti izgubljeni sluh'

Rotary klub Kaštela nastavlja s dobrom praksom organiziranja različitih predavanja namijenjenih široj populaciji. Predavanje pod nazivom "Kako vratiti izgubljeni sluh" održati će se u srijedu, 6. veljače, u izložbenom prostoru dvorca Vitturi u Kaštel Lukšiću, s početkom u 18 sati. Predavač će biti otorinolaringolog i audiolog doc.dr.sc. Petar Drviš, a svi zainteresirani ovom će prilikom imati mogućnost više saznati o oštećenju sluha i nagluhosti, uzrocima oštećenja, bolesti okoštavanja slušnih košćica otosklerozi, vrstama dijagnostike, o operacijama kojima se ta oštećenja liječe, umjetnim pužnicama, drugim slušnim pomagalima i njihovim mogućnostima te cijeli niz drugih podataka vezanih za temu predavanja. Ulaz na predavanje za sve zainteresirane je slobodan.

ROTARIJANCI ZA ZAINTERESIRANE

Crtica o predavaču

Doc. dr. sc. Petar Drviš pročelnik je Odjela za audiologiju i bolesti uha Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata Kliničkog bolničkog centra u Splitu i docent na splitskom Medicinskom fakultetu. Znanstveno i stručno usavršavao se na klinikama u Ann Arboru, Michiganu, Grazu, Amsterdamu, Beču i Stockholmu, a sudjelovao je na nizu znanstvenih projekata Ministarstva znanosti te je autor brojnih znanstvenih članaka i radova. Dobitnik je nagrade grada Zagreba kao član tima za kohlearnu implantaciju Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, gdje je određeno vrijeme i radio.