MO DUGI RAT: Kreće projekt vježbaonice na otvorenom i obnova stare česme

Sredinom siječnja vijeće Mjesnog odbora Dugi Rat održalo je radni sastanak na kojem su članovi mjesnog odbora upoznati s odobrenim projektima koji su uvršteni u proračun Općine za 2015., projekte čijom realizacijom se želi obogatiti naša sredina, odnosno prostor djelovanja mjesnog odbora. Jedna od točaka dnevnog reda bilo je očitovanje vijeća MO o određenim prijedlozima i komunalnim zahvatima na našem području koje smo, sagledavši argumente, odobrili. Prošle smo jeseni u našoj Zamolbi za uvrštavanje u proračun općinarima dostavili listu od 14 prijedloga koje smo sastavili osluhujući potrebe i zahtjeve naših sumještana, a neki od prijedloga su inicijativa iz vremena kad smo odlučili dio svog vremena i energije stavit na raspolaganje našim sugrađanima i našem mjestu. Drago nam je vidjeti da su četiri prijedloga naše zamolbe prihvaćena i sredstva za njihovu realizaciju predviđena su proračunom Općine za 2015. U današnje doba besparice (da li znate da MO nema u proračunu osigurana sredstva za rad?) i "vanstranačkog" nepovjerenja to je lijepi uspjeh, za što je zaslužna i dobra komunikacija i suradnja između Mjesnog odbora i Općine ...

MJESNI ODBOR DUGI RAT

Četiri (od 14) prijedloga MO Dugi Rat ušla u proračun Općine za 2015.

Piše: Tomislav Tomaš, predsjednik MO Dugi Rat

Razumijevanjem općinskih vijećnika u 2015. će općina Dugi Rat nastojati realizirati projekt vježbaonice na otvorenom, vježbaonice koja će biti smještena na travnatoj površini između rukometnog i nogometnog igrališta u Dugom Rat.

Projekt je to koji će biti na korist svim rekreativcima i sportašima naše općine i onima koji se tako osjećaju, te svim korisnicima okolnih sportskih terena i klubovima koji funkcioniraju u okruženju.

U dijelu koji se odnosi na sigurnost prometa u našem mjestu, drago nam je da je prepoznata potreba postavljanja dodatnih prometnih znakova/ogledala na opasnom križanju iznad nogometnog igrališta i još jednog na školskom putu.

U našoj "predizbornoj" kampanji smo naveli (osim vježbaonice) još jedan naizgled mali, ali našim sugrađanima bitan zahvat - obnovu spomenika česme (fontane) pored pivnice "Oaza", jedinog  mjesta na području našeg MO na kojem se do prije nekoliko godina moglo slobodno napiti vode. Potrudit ćemo  se da do ljetne sezone i ta česma, spomenik iz 1959. godine bude u obnovljena i u funkciji.

tonči tomić

S nekoliko izlazaka "na teren" naših članova/vijećnika na poziv sugrađana vidjeli smo i problem velikog napuklog zida u Mosorskoj ulici (pored zgrade "Kaskade") koji prijeti prolaznicima, a za elaborat sanacije i sanaciju su odobrena određena sredstva u slučaju postizanja razumnog dogovora sa suvlasnicima istog, a s ciljem da se sanira opasnost koja danas prijeti vozilima, pješacima i djeci koja se igraju na tom prostoru.

Dinamika izvođenja pojedinih projekata biti će usklađena sa izvođenjem ostalih  većinom građevinskih radova u našem mjestu.

Pozivamo sve zainteresirane sumještane da nam prijave komunalne probleme i ostale probleme iz nadležnosti Mjesnog odbora i općine Dugi Rat. Kontaktirajte nas i preko našeg virtualnog okupljališta, Facebook grupe "Pokrenimo Dugi Rat.."  koja nas je i okupila s ciljem da svoje okruženje pokušamo učiniti ugodnijim za život.

Zaprimljene prijedloge ćemo analizirati, a opravdane i realno izvodive zahtjeve u dogovoru s općinarima prioritizirati i nastojati uvrstiti u plan za izvršenje.
 

dugi rat


Evo dopisa općini Dugi Rat iz listopada 2014. s prijedlozima MO Dugi Rat.
 

PREDMET:   Prijedlozi Mjesnog Odbora Dugi Rat za uređenje i intervenciju na području djelovanja Mjesnog Odbora Dugi Rat


Vijeće Mjesnog odbora Dugi Rat uočilo je sljedeće potrebe:

1. Postavljanje sprava za vježbanje (street workout) na prostoru parkića kod rukometnog igrališta koje bi služile za rekreaciju mještana i koje bi ujedno mogli koristiti i dugoratski sportski klubovi (rukometni, nogometni, kick-boxing..)

2. U pojedinim predjelima postoji potreba za intervencijama u prometno uređenje.

Uočeno je da je na pojedinim mjestima velika potreba da se postave ogledala u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Posebna pozornost bi bila usmjerena na školski put i raskrižje kod nogometnog igrališta (ispod Miljkove kuće).

Ujedno pod ovom točkom da se riješi pitanje nelegalno postavljenih ležećih policajaca (uspornika) na području Dugog Rata te da se napravi prometni plan po kojem bi se postavili zakonski odgovarajući uspornici gdje se ukaže potreba za time.

3. Na rukometnom igralištu na predjelu novoizgrađenih zaštitnih zidova trebalo bi sagledati potrebu postavljanja zaštitnih ograda.

4. Potrebno je za djelovanje Mjesnog Odbora Dugi Rat osigurati prostor koji bi služio za potrebe Mjesnog Odbora.

5. Uređenje i obnova slavine nasuprot bivše tvornice i uređenje trga sv. Josipa.

6. Za sljedeću sezonu bi bilo potrebno osigurati turističke info-pultove na ulazu u Dugi Rat.

7. Stroži nadzor i sankcioniranje neodgovornih vlasnika kućnih ljubimaca.

8. Odvodna cijev u Žilića potoku koja ide iz potoka u more. Način na koji je postavljena estetski nagrđuje vizuru plaže te predstavlja opasnost za sve kupače na tom predjelu.

9. Pronalaženje rješenja za sanaciju zida u Mosorskoj ulici koji predstavlja opasnost za sve koji se koriste tom ulicom.

U dogovoru sa vlasnicima spomenutog zida vjerujemo da je moguće iznaći zadovoljavajuće rješenje.

10. Postavljanje asfaltnog sloja u ulici Mrta.

11. Organiziranje ribarske večeri u Dugom Ratu.

12. Na dijelovima javnih površina predviđenih za parkiranje ocrtati i označiti parkirna mjesta kao i mjesta za invalide te utjecati na MUP da češće vrše kontrole parkiranja u centru Dugog Rata.

13. Hitno utjecati na zadužene za čišćenje svih šahti oborinskih voda kao i slivnih potoka na prostoru Dugog Rata.

14. Iznaći mogućnost ograđivanja i zaštićivanja postavljenih kontejnera i eko-otoka u mjestu.


Mjesni odbor Dugi Rat
Dugi Rat 14.listopad 2014.g.