Obavijest maslinarima

Poljoprivredna savjetodavna služba je objavila obavijest maslinarima u svezi sa zaštitom nasada od pojave maslinovog moljca i svrdlaša. Pregledom lovki na opažačkim lokalitetima bilježimo ulov maslininog moljca (Prays oleae) iznad praga ili na granici praga štetnosti. U cilju izbjegavanja mogućih šteta i očuvanja plodova preporuča se zaštita maslina kada je plod veličine oko 4-5 mm. Također, na pojedinim lokalitetima zabilježena je pojava maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Preporučamo redovito tjedno pregledavanje maslinika na prisutnost štetnika sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni inteziteta pojave štetnika..

Izvor: Omis.hr

maslinaZa suzbijanje maslinovog moljca registrirani su pripravci na osnovi: dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfek thion Calinogor), deltametrina (Decis 2,5 EC, Scatto) ili fosmeta (Imidan 50 WG). U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su pripravci na osnovi BT (Baturad WP, Biobit WP) ili na osnovi azadiraktina (Neemazal T/S).

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za za štitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.