Srijedom u pravu: Predavanje o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

U srijedu, 24.01.2018. s početkom u 18 sati u hotelu Park u Splitu organizira se još jedno "Srijedom u pravu" i predavanje pod nazivom "Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) – novosti u odnosu na dosadašnji zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka" koje će održati doc.dr.sc. Marija Boban. EU uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 ili GDPR (General Data Protection Regulation) unosi velike i značajne promjene u načine upravljanja osobnim podacima (i kako se oni "smiju" obrađivati :-) i izravno se primjenjuje na SVE organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. GDPR utječe na preustroj zaštite podataka mnogih stranih tvrtki pa tako i Facebooka, Googlea, Microsofta te mnogih drugih koji barataju s osobnim podacima državljana EU. Kako bi javni i privatni sektor osigurali usklađenost organizacije potrebne su osobe koje razumiju zahtjeve GDPR-a te koje su dobro obučene za planiranje, implementaciju i održavanje usklađenosti. U nekim slučajevima organizacije će trebati imenovati i kvalificiranog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) koji će odgovarati izravno Upravi. Ustanove i tvrtke su dužne usklađivanje završiti do 25. svibnja, 2018. – tad će GDPR stupiti na snagu u cijeloj Europskoj uniji.

O GDPR REGULATIVI

Pravo na brisanje i zaborav

Najznačajniji iskorak jest “pravo na brisanje” , poznato i kao "Pravo na zaborav“. (engl. Right to be forgotten). Načelo ovog prava je omogućiti pojedincima da zatraže brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ukoliko nema uvjerljivog razloga za njihovu obradu. Zanimljivo će biti vidjeti primjenu u praksi budući da će tada pretraživači, primjerice Google koji svoje domene ima u svim državama EU – primjerice Google.hr, brisati “linkove” sa svim instance što će predstavljati i trošak novca i vremena, ali rezultira ključnim što Europu najviše zanima: građani EU imaju veću kontrolu nad obradom svojih osobnih podataka!

Posebnu kategoriju predstavljaju upravo osobni podaci djece gdje je ponajprije postavljena dobna granica 16 godina, ali i mogućnost predviđanja niže dobne granice za davanje privole za obradu osobnih podataka djece i do 13 godina.

Drakonske kazne

GDPR sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i način kako se oni "smiju“ obrađivati. Počevši s postroženim pravilima obrade, najvažniji je naglasak na kaznenim odredbama. Nepoštivanje odredbi Uredbe povlači kazne i to drakonske – do 4% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini ili do 20 milijuna eura, koja god vrijednost bude viša. Za razliku od ranije, odnositi će se na sve tvrtke koje posluju na području Europske unije (a ne samo one koje su registrirane u EU!). Iako je riječ o europskoj uredbi, GDPR utječe na preustroj zaštite podataka mnogih stranih tvrtki pa tako i Facebooka, Googlea, Microsofta te mnogih drugih.

O predavačici

Doc.dr.sc. Marija Boban docentica je informacijskih i komunikacijskih znanosti i pročelnica Katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Diplomirala je Menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, usavršavala se na Cleveland State University (USA), magistrirala Informatički menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na temu zaštite osobnih podataka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu . Nositeljica je niza kolegija na Pravnom fakultetu u Splitu i Odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Vanjska je suradnica Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću, Veleučilišta u Kninu "Marko Marulić" i Pravnog fakulteta u Mostaru.