Pomorsko je dobro

Javnosti je predstavljen županijski projekt "Pomorsko je dobro" koji se odnosi na transparentno i učinkovito upravljanje te zaštitu pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o internet aplikaciji kojom svaki građanin može potražiti popis koncesijskih odobrenja izdanih na bilo kojoj lokaciji na našem području, te prijaviti svako devastiranje koje će, baš kao godinama prijavljivani slučajevi devastiranja obale na Bajnicama i Krilu, da spomenemo samo neke već "kronične" primjere devastacije pomorskog dobra, biti proslijeđeno "nadležnim" službama na postupanje. Građani će o svemu moći više informacija naći na stranicama https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr
- Projekt "Pomorsko je dobro“ prije svega je informativno edukativnog sadržaja sa ciljem uključivanja što većeg broja korisnika. Želja nam je olakšati komunikaciju sa građanima da na direktan, dostupan i transparentan način prijave svoje sumnje i nedoumice, kao i bilo kakve oblike devastacije na pomorskom dobru - pojasnila je Matea Dorčić, voditeljica pododsjeka u odjelu za pomorstvo i turizam.

Izvor: Dalmacija.hr

Naša, Splitsko-dalmatinska, županija je teritorijalno najveća morska županija s površinom koja zauzima trećinu teritorijalnog mora Republike Hrvatske.  Implementacijom ovoga projekta, Splitsko-dalmatinska županija dobiva javni on-line digitalni registar svih koncesija i koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Šteta samo što nema i detalja o koncesijama (PDF ugovora i sl. važni "detalji"), ali to je neka druga priča koja možda i nema veze s famnoznim GDPR-om.

Pozdrav iz Krila i Bajnica
  Pozdrav iz Krila i Bajnica!