Europski dokumentacijski centar otvoren u Splitu

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u utorak je otvoren Europski dokumentacijski centar (EDC), u kojem će zainteresiranim studentima i drugim građanima uz pomoć internet veze biti dostupni svi relevantni dokumenti koji nastaju u Europskoj uniji. Europski dokumentacijski centar (EDC) je dio informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama EU. EDC svakodnevno prima niz publikacija i dokumenata institucija EU na engleskom i hrvatskom jeziku u izdanju Ureda za službene publikacije (EUR-OP) iz Luxsemburga te stručno obrađuje prispjelu dokumentaciju i javnosti omogućava pristup svim raspoloživim izvorima informiranja. Do sada je otvoreno oko 400 takvih centara na fakultetima i sveučilištima diljem Europske unije.

Izvor: Hina