Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2019/2020. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 29.11.2019. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite u nastavku članka ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2020.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2020. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2020. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 24. listopada 2019. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.
Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj) što dugoratskim udrugama otežava organizaciju ljetnih manifestacija,a pogotovo mogućnost financiranja programa i iz drugih izvora.
 
Odlukom župana Blaženka Bobana Općini Dugi Rat dodjeljeno je 400.000 kuna za dva programa ulaganja na pomorskom dobru, odnosno iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Riječ je o uređenju obalnog pojasa naselja Duće (izrada prostorno planske dokumentacije i glavnog projekta šetnice), te nadohrani plaža i uređenju postojećih šetnica i pera. Oba programa sufinanciraju se po 200.000 kuna iz proračuna naše županije. Ono što je važno da će uređenje obalnog pojasa Duća novom dokumentacijom biti prihvaljivi kandidat za daljnje financiranje iz sredstava naše županije, a ne samo iz proračuna Općine Dugi Rat.
Kad već spominjemo naše općinare, valja reći i da je Općina Dugi Rat četvrta općina po povlačenju sredstava iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu odmah iza grada Splita (600.000 kn), Grada Makarske (500.000 kn) i Općine Podstrana (500.000 kn).
 
Jerko Roglić, načelnik Općine Dugi Rat, objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu. Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat i prilaže uz propisanu dodatnu dokumentaciju u roku od 30 dana, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, na adresu: Općina Dugi Rat, Vijeće za davanje koncesijskih, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu i detaljima natječaja kojeg možete pronaći na službenim stranicama općine.  Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje i to na rok od 1 godine (kalendarske godine). Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.
 
Općina Dugi Rat oglasila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima, temeljen na Programu javnih radova "Zaštitimo okoliš" i povezan s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Traži se 5 djelatnika/ica na rok trajanje javnih radova od 6 mjeseci. (P)opis poslova je sljedeći: radovi na održavanju šetnica, pješačkih putova (u smislu čistoće i prohodnosti), održavanju uređaja i opreme na tim površinama (posude za otpad, klupe i sl.), ostali radovi na zaštiti okoliša (npr. uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpada, čišćenje slivnih rešetki, travnjaka,  saniranje nelegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture i slično). Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova HZZ. Prijave se podnose na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, u roku 8 dana od objave ovog poziva na HZZ. Uz prijavu treba  dostaviti: preslik osobne iskaznice, potvrdu o radnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2018/2019. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ove obavijesti zaključno s 10.12.2018. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite u nastavku članka ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 

Zaželi: Osnaži sebe i druge (i zaposli se)

Općina Dugi Rat je kao partner, u suradnji sa Udrugom AGAPE iz Omiša prijavila projekt “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE” za sufinanciranje iz EU fondova. Ovim putem vas obaviještavamo da su sredstva odobrena te je potpisan ugovor 06. studenoga 2018. godine. Potencijalni korisnici su:
- osobe starije životne dobi,
- osobe s invaliditetom,
- osobe u nepovoljnom položaju koje žive u ruralnim područjima, slabo naseljenim ili teško dostupnim mjestima,
- kronični bolesnici sa područja Dugi Rat kojima su potrebne potpora i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su:
– pomoć u kućnim poslovima
– pomoć u pripremi hrane
– nabavka namirnica
– druženje i pratnja korisnika
– briga o održavanju higijene u domu korisnika
– pomoć u socijalnoj integraciji.
HZZ Split je objavio Natječaj za zapošljavanje 5 žena na projektu Zaželi. Natječaj je otvoren do utorka, 27. studenog 2018. te je dostupan ovdje. Opis poslova: pomoć u kućnim poslovima, u pripremi hrane, u socijalnoj integraciji, nabavka namirnica, druženje i pratnja korisnika, briga o održavanju higijene u domu korisnika.
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2019. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 22. listopada 2017. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.
Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj) što dugoratskim udrugama otežava organizaciju ljetnih manifestacija,a pogotovo mogućnost financiranja programa i iz drugih izvora.
 
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat nakon provedenih izbora 03. lipnja 2018. godine, utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora i sastav mjesnih odbora na području naše općine. U nastavku saznajte i tko su novi članovi vijeća mjesnog odbora vašeg malog mista..
 
Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za podnošenje prijava za organizaciju 17. izdanja naše tradicionalne ljetne manifestacije DUGORATSKO LJETO 2018. Detalje poziva/natječaja potražite ovdje. Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa "Dugoratskog ljeta" u sklopu tradicionalnih priredbi ili kao ponude za pojedinačna događanja. Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su: "14. Festival poljičkog soparnika",  (vrijeme održavanja 28. srpnja, subota), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (04. kolovoza, subota) i Dječji festival "Glas Poljica" (25. kolovoza, subota). Podnositelji svoje programe dostavljaju zaključno sa danom 30. travnja 2018. putem pošte na adresu: Općina Dugi Rat, Općinski načelnik, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133 ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.
 
Općina Dugi Rat se, u suradnji sa udrugom „Agape“ prijavila na program Zaželi, zajedno sa Općinom Podstrana i Općinom Šestanovac. Program ima naglasak na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice zbog činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt će se provoditi u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena starijih od 50 godina, žena s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žena s invaliditetom, žena žrtvi trgovanja ljudima, žena liječenih ovisnica, žena žrtvi obiteljskog nasilja, beskućnica. Jedan od ciljeva ovog programa je zaposliti žene sa navedenog područja kako bi se povećala kvaliteta života prijavljenih žena, a u konačnici i krajnjih korisnika sa područja naše općine.
Ako se projekt odobri od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava provest će se natječaj za zapošljavanje žena koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje udovoljavaju kriterijima samog Programa. Bravo općinari!