Nastaviti će se radovi na izgradnji nedovršene šetnice kroz Duće

Projekt izgradnje dužobalne šetnice i biciklističke staze u Dućama se nastavlja nakon što je naprasno zaustavljen 2021. Novi pokušaj (koji će valjda uspjeti) financirati će se sredstvima urbane aglomeracije Split, odnosno putem ITU-mehanizama u razdoblju od 2021. do 2027. u iznosu 1.3 milijuna eura što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta, dok će se ostatak financirati iz proračuna općine Dugi Rat. Da, moglo je i jeftinije da je bilo pameti i dogovora... no dobro. Što je, tu je.
Ishođenjem građevinske dozvole objavljen je postupak javne nabave za radove i opremanje na EOJN za dionicu od kampa u Omišu do Dugoračke Glavice. Procijenjena vrijednost radova i opremanja je 1.0162 milijuna eura. Javno otvaranje pristiglih ponuda je 14.03.2024. u 11 sati.
Očekivani početak samih radova je mjesec travanj 2024., slijediti će prekid za vrijeme turističke sezone, a radovi će se nastaviti u listopadu 2024.
Šetnica kroz Duće ići će uz granice katastarskih čestica, i biti će minimalne širine od 3 metra. Radovi će obuhvatiti građevinske radove, signalizaciju, postavljanje javne rasvjete te opremanje dječjim igralištima, klupama i koševima. A tko će se (iz)boriti da se na plažu nelegalno "prošireni" Dućani vrate u gabarite svojih čestica, ne zna se...

MB

Povezani članci

Who's Online

We have 198 guests and no members online