Obavijest o uklanjanu brodica i kaića s plaža i javnih površina

Općina Dugi Rat obaviještava mještane Općine, a pogotovo sve vlasnike brodica i plovila da sukladno članku 74. Odluke o komunalnom redu vlasnici brodica i ostalih plovila ne smiju brodice i plovila održavati i ostavljati na plažama, na zelenim i ostalim površinama uz plaže i kupališta. Vlasnici takvih brodica se zamoljavaju da iste do 01.06.2022. uklone s plaža.
Nadzor nad provedbom ove odredbe provoditi će komunalni redari Općine. Skrećemo pažnju da su Odlukom predviđene i novčane kazne u iznosu od 400 do 1.000 kuna za fizičke osobe, 700 do 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika te 1.000 do 10.000 kuna za pravnu osobu.

Izvor: Općina Dugi Rat