Edukacija o održivom turizmu u malim smještajnim jedinicama

TZ Grada Omiša prepoznala je važnost organizacije dodatnih edukacija za sve dionike destinacije koja se bavi turizmom, a posebno za obiteljske iznajmljivače. U suradnji s  Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Splitu, poziva zainteresirane na besplatnu edukaciju za iznajmljivače: "Održivi turizam u malim smještajnim jedinicama" ( - "Dok priroda i okoliš dišu, vaši troškovi se brišu") koja će se održati u petak, 20. travnja 2018. u vremenu od 17 do 20 sati u hotelu "Villa Dvor" na Priku. Na edukaciji će se upoznati s pojmom, primjerima i vrstama održivog turizma, rastućim trendovima potražnje održivog turizma, povećanju prihoda kroz višu cijenu, komplementarnosti proizvoda u održivoj destinaciji, identifikacija elemenata održivosti u destinaciji, "eco-friendly" turistima, eko kriterijima za "zeleno" poslovanje u apartmanu, primjerima dobre i loše prakse upravljanja ekološki prihvatljivog smještaja, "Dalmatia Green" eko certifikatu za privatni smještaj, Ecobnb - platformi za rezerviranje "eco-friendly" smještaja. Predavači su doc.dr.sc. Slađana Pavlinović Mršić i Nastja Logar. Zainteresirani za edukaciju mogu se prijaviti ovdje.

EDUKACIJA: ODRŽIVI TURIZAM - ŽELJA ILI POTREBA?

Razvijanjem turističkih djelatnosti destinacije, sve se jače nameće potreba prepoznavanja i zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti kako bi se potaknuo razvoj kvalitetnog turističkog proizvoda i dugoročno unaprijedilo upravljanje turističkom destinacijom.

ODRŽIVI TURISTIČKI RAZVOJ zadovoljava potrebe turista i njihovih domaćina štiteći i unapređujući razvojne mogućnosti. Ekonomske, socijalne i estetske potrebe trebaju biti ostvarene tako da se održi kulturološki integritet, ekološki procesi, biološka raznolikost te sustavi na kojima počiva život. Postizanje održivog turizma zahtijeva motivaciju, odlučnost i sustavan pristup.