Proliće

Prva marčana bura
Roba biži s tiramole
Snig će

A proliće!