Lego robotika: program robotike za najmlađe

Udruga za robotiku "Inovatic" upisuje nove grupe polaznika (6 - 11 g.) u cijelogodišnji program robotike za najmlađe. U ponedjeljak 16.11. su počeli s radionicama na novoj lokaciji u Splitu, Velebitska 32, stoga zainteresirani roditelji požurite prijaviti svoje dijete da postane mladi robotičar i član udruge "Inovatic". Početni program Lego robotike provodi se na sljedeći način:
- Male grupe do 6 polaznika
- Plan i program prilagođen početnicima (6 - 11 g., uključujući i PREDŠKOLCE).
- Svaki polaznik ima osiguranu opremu za samostalan rad (Lego WeDo 2.0 set i tablet).
- Odlično opremljene učionice sa svim potrebnim uvjetima za kvalitetan rad.
- Vodeći računa o svim epidemiološkim mjerama.
- Po potrebi mogućnost online održavnja radionica koristeći raznovrsne robotske simulatore.
- Robo treneri sa iskustvom i modernim metodama u radu sa djecom.
Više o programu i prijavi saznajte na stranicama udruge "Inovatic".

Izvor: udruga Inovatic