ITU poziv Europskog socijalnog fonda za jedinice lokalne samouprave

Prvi ITU poziv u okviru Europskog socijalnog fonda 2014 -2020, odnosno Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" "Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb" objavljen je 20.12.2019.
Informativna radionica za korisnike s područja Urbane aglomeracije Split o ITU pozivu u okviru Europskog socijalnog fonda 2014 -2020, odnosno Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" - "Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine" - održati će se u petak, 10.01.2020. s početkom u 11 sati u Sveučilišnoj knjižnici Split, u Sjevernom tornju knjižnice, II.kat, R.Boškovića 31, Split. Prijaviti se možete isključivo putem poveznice.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, te javne ustanove kojima  je osnivač jedinica lokalne samouprave i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi, dok partneri mogu biti udruge, zaklade, vjerske zajednice, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave. Prijavitelj možete biti u samo 1 projektu, dok kao partner možete biti u više projekata.
Više o ciljevima poziva, prihvatljivim aktivnostima, rokovima i natječajnoj dokumentaciji u nastavku članka...

Izvor: ITU PT Split

Ciljevi poziva su razviti ili unaprijediti postojeće socijalne usluge i programe za aktivno uključivanje ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina društva (dugotrajno nezaposlenih te osoba starijih od 54 godine, djece i mladih u dobi od 15 do 29, osoba s invaliditetom) te razvoj i unaprjeđenje interkulturalnih usluga i aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Neke od prihvatljivih aktivnosti uključuju:  
- poticanje povratka na tržište rada,
- psihosocijalna podrška i mentorstvo,
- programi za razvoj određenih vještina za tržište rada,
- sportski, rekreacijski programi i sadržaji za jačanje osobnih kompetencija kao prevencija socijalnom isključivanju,
- izvannastavne aktivnosti za smanjenje nasilja,
- adaptacija prostora i prilagodba infrastrukture zbog poboljšanog pristupa osobama s invaliditetom,
- nabavka opreme,
- osnivanje klubova za mlade,
- razvoj znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja,
- razvoj kreativnog razmišljanja,
- poboljšanje pristupa stanovnicima umjetničkim sadržajima i kulturnom životu i sl.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.712.000,00 HRK, a za Urbanu aglomeraciju Split je osigurano 13.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova (85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta financirat će se iz EU sredstava, dok će preostalih 15% biti osigurano iz Državnog proračuna).

Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 750.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore 3.000.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi će se zaprimati od 20. siječnja 2020.g. do 18. prosinca 2020. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice (princip "tko prvi djevojci, njegova je", stoga preporučamo svim zainteresiranim prijaviteljima i partnerima da krenu što prije s pripremom prijave).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama ESI fondova https://strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr .