Ne znate jeste li obveznik fiskalizacije? Evo što trebate znati

Ministarstvo financija pripremilo je, a vlada je prihvatila Prijedlog zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Rješenja koja su u primjeni u drugim zemljama su različita, ali osnovnu podjelu možemo napraviti u dva temeljna oblika: Fiskalne blagajne (hardversko rješenje), sustav kontrole izdavanja računa (softversko rješenje). Prema Prijedlogu zakona odlučeno je da bude primijenjen sustav kontrole izdavanja računa, piše Filip Jelić na stranicama Poslovnog dnevnika. Obveznici fiskalizacije bit će...

FISKALIZACIJA

Ne znate jeste li obveznik fiskalizacije? Evo što trebate znati

Piše: Filip Jelić
Izvor: Poslovni dnevnik

Obveznici fiskalizacije bit će:

- Fizičke osobe obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva)

- Fizičke osobe obveznici poreza na dobit

- Pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

fiskalna blagajnaZa osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a to su fizičke osobe, kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, za njih se uvodi pojam malog obveznika fiskalizacije. Ovi obveznici će izdavati račune koje će prije ovjeriti na Poreznoj upravi (posebna knjiga računa označena rednim brojevima i ovjerena).

Ciljevi koji se žele postići ovim zakonom su veći nadzor izdanih gotovinskih računa i prodaja za gotovinu, veći stupanj informatizacije poslovanja, a ujedno i veću kontrolu rada zaposlenika jer računi za potrebe fiskalizacije moraju sadržavati, uz elemente koji su propisani Zakonom o PDV-u, još dodatne podatke, npr. vrijeme izdavanja računa ( sat i minuta), oznaku operatera na naplatnom uređaju i sl.

Obveznici fiskalizacije imat će obvezu nabave digitalnog certifikata koji će se koristiti za elektroničko potpisivanje elemenata računa kao i za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. FINA će omogućiti tehničku podršku (izdavanje certifikata) a cijena će biti 60,00 kn mjesečno.

Ovim se zakonom uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Do sada važeći zakoni propisuju samo sadržaj računa i ne ulaze u način izdavanja računa, već propisuju da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi način (što znači da se račun može pisati i rukom).

Obveznici koji imaju elektroničke naplatne uređaje trebat će omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa kao i omogućiti internet vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Oni poduzetnici koji nemaju elektroničke uređaje imat će obvezu nabave tih uređaja.

Postupak fiskalizacije prema Zakonu provodi se u dva dijela:

- Izdavanje računa koji sadrži jedinstveni identifikator računa
- Dostava dnevnog izvješća Poreznoj upravi.

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa za promet u gotovini (prije ispisa) elektronički potpisuje elemente računa i dostavlja Poreznoj upravi putem internetske veze.

Porezna uprava provjerava ispravnost računa i dodjeljuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) i vraća isti putem elektroničke veze obvezniku fiskalizacije (razmjena traje nekoliko sekundi).

Drugi dio odnosi se na dnevno izvješće koje se na kraju dana ili najkasnije drugi dan prije početka radnog dana šalje Poreznoj upravi.

Primjena fiskalizacije:

1. od 01.01.2013.g. - primjena zakona za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, teza obveznike koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane ( oznaka I područja NKD 2007.g.).

2. od 01.04.2013. – primjena zakona za obveznike koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (oznake G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. Stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

3. od 01.07.2013. obveza fiskalizacije nastupa za sve obveznike.

Who's Online

We have 167 guests and no members online