Za klevetu se neće ići u zatvor, ali kazna rastu i do pet milijuna kuna

klevetaMinistarstvo pravosuđa odustalo je od kažnjavanja klevete zatvorom što je bila predlagala radna skupina, ali je drastično povećalo visinu moguće novčane kazne, čak do 3,6 milijuna kuna za tzv. običnu, nejavnu klevetu, a do pet milijuna kuna za tzv. javnu klevetu putem tiska, elektroničkih medija ili na javnome skupu koja se odnosi uglavnom na novinare, političare, aktiviste... Nedvojbeno je da će Hrvatsko novinarsko društvo i strane novinarske udruge reagirati na ovu prijetnju slobodi javne riječi drastičnim novčanim kaznama ...


NOVI PRIJEDLOG MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Za klevetu kazna i do pet milijuna kuna

Najstrože će se kažnjavati javna kleveta u tisku, elektroničkim medijima ili na javnome skupu, a odnosi se uglavnom na novinare, političare, aktiviste...

Piše: Marinko Jurasić / Večernji List
Foto: e-Novine, Glas Istre
Izvor: Večernji List


kleveta Inače, uvreda, kleveta i sramoćenje jedina su kaznena djela prema prijedlogu radne skupine za koja nije predviđena zatvorska kazna, pa je ne samo zbog europskih trendova dekriminalizacije verbalnih delikata, već i s gledišta kaznenopravnih teoretičara dvojbeno treba li takva vrsta kaznenog djela, koja ne zaslužuje zatvorsku kaznu, uopće biti u kaznenom zakonu.

Sami predlagatelji navode kako su se ta kaznena djela s obzirom na kazne po težini približila prekršajima.

Posebice imajući na umu višestruku zaštićenost oklevetanih, koji još imaju pravo na objavu ispravka informacije, naknadu štete od nakladnika za duševne boli i objavu presude o trošku počinitelja, koja više nije ovisna o procjeni suca, već obvezna! Čak i ako je prije objavljen ispravak!?


Zabrana pristupa internetu moguća i do dvije godine

Onima koji počine kazneno djelo putem interneta sud će moći izreći i tzv. zaštitnu mjeru zabrane pristupa internetu od šest mjeseci do dvije godine ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti kazneno djelo.

Praktična posljedica je da osuđenik neće moći sklopiti ugovor o elektroničkim komunikacijskim uslugama koji uključuje uslugu interneta”, obrazlaže Ministarstvo pravosuđa i ističe da se takva mjera najprije počela izricati u sudskoj praksi nekih država SAD-a (od 2000.), a zatim se pojavila i u Europi. Sadržana je ponajprije u francuskom zakonu, obrazlaže se u prijedlogu Ministarstva.

klevetom na novinare


S ovakvim sudskim razumijevanjem novinarskoga prava na rad, uskoro će samo još saborski zastupnici moći slobodno govoriti: njih štiti imunitet, pa mogu govoriti što hoće, čak i slobodno klevetati...

Boris Pavelić  - kolumnist Novog Lista