Virtualizacija društva i države

virtualna stvarnostŠto je zapravo virtualna stvarnost? Jezikom cyber punka, na Gibsonovu tragu, virtualna stvarnost nije ništa drugo nego kolektivna halucinacija. Iz perspektive generacije osamdesetih kritičko razmišljanje virtualne stvarnosti izgleda kao cyber-blasfemija. Unatoč generacijskim razlikama i različitim pogledima na virtualnu stvarnost, kritički diskurs virtualne stvarnosti zapravo je pokušaj dekonstrukcije svijeta halucinacije, iluzije, simulacije i simulakruma kao njezina uratka. Možda će u budućnost stvarnost koju mi živimo, kao neka realna u odnosu na virtualnu, biti tek neka smiješna i arhaična kategorija? Krivotvorina je postala istina i dominantni tip stvarnosti. Sada se postavlja jasno i razgovijetno pitanje - padaju li u vodu sva naša znanja, naše vrijednosti iz realne socijalne komunikacije pred naletom savršenog simulakruma ili virtualne stvarnosti, odnosno kolektivne halucinacije? ...

 

Virtualizacija društva i države

Krivotvorina je postala istina i dominantni tip stvarnosti. Sada se postavlja jasno i razgovijetno pitanje - padaju li u vodu sva naša znanja, naše vrijednosti iz realne socijalne komunikacije pred naletom savršenog simulakruma ili virtualne stvarnosti, odnosno kolektivne halucinacije?

Piše: Anđelko Milardović
Izvor: Vjesnik


Praćenje starih medija iziskuje izvjesni napor profesionalnih čitatelja. Svašta se tu nađe, pa i pokoji tematski blok o virtualizaciji društva i države. Nedavno je jedan masovni industrijski medij, čija se tržišna vrijednost kreće oko tri kune i ostatak, donio tematski blok o utjecaju Facebooka na transformaciju RH u virtualno društvo i državu.

Prilog počinje bilješkom o liku i djelu druga Marka Zuckerberga, "roditelja" najutjecajnije (ne)društvene slikovnice ili mreže Facebook. U tematskom prilogu pokazuju se svi mogući aspekti virtualizacije hrvatskog društva i države, zapravo aspekti simulirane zbilje, i njezina uratka u sociologijskoj literaturi poznatijega kao simulakrum ili krivotvorina.

Taj tip (ne)društvene mreže stvorio je privid društvene komunikacije konstruiravši tako nešto kao što su virtualne zajednice. Virtualna društvena mreža, komunikacija, stvarnost i avatarizacija društva nisu ništa drugo do li nametnuta krivotvorina, iz prostog razloga što je samo riječ o masi simbola i slika koje imaju ambiciju zamijeniti stvarnost koju smo živjeli prije no što su veliki manipulatori konstruirali virtualna stvarnost.

A što je zapravo virtualna stvarnost? Jezikom cyber punka, na Gibsonovu tragu, virtualna stvarnost nije ništa drugo nego kolektivna halucinacija. Iz perspektive generacije osamdesetih kritičko razmišljanje virtualne stvarnosti izgleda kao cyber-blasfemija.

Unatoč generacijskim razlikama i različitim pogledima na virtualnu stvarnost, kritički diskurs virtualne stvarnosti zapravo je pokušaj dekonstrukcije svijeta halucinacije, iluzije, simulacije i simulakruma kao njezina uratka.

virtualna RH

Možda će u budućnost stvarnost koju mi živimo, kao neka realna u odnosu na virtualnu, biti tek neka smiješna i arhaična kategorija? Možda će se obistiniti teza teoretičara cyber-kulture o virtualnoj stvarnosti kao jedinom tipu stvarnosti, kako nas na to upozorava Sherry Turkle u tekstu "Konstrukcija i rekonstrukcija sebstva u virtualnoj stvarnosti: igranje s MUD-ovima", objelodanjoj u zborniku Etnografije interneta, koji su uredile Reana Senjković i Iva Pleše (Institut za folkloristiku /IBIS Grafika, Zagreb, 2004.).

U odnosu na projekciju stvarnosti u budućnosti, svi kritičari virtualne stvarnosti, uključujući i moju malenkost, možda će izgledati kao neke smiješne konzervativne figure što brane nešto postojeće ili anti-virtualnu stvarnost koju žele konzervirati. Ne bismo sada htjeli ideologizirati cyber-prostor, premda je već kao takav ideologiziran svim mogućim ideologijama moderne, postmoderne i druge moderne.

Nakon ovog malog teorijskog diskursa u vezi s virtualnom stvarnosti i aporijom koju rađa, vratimo se velikom tematskom bloku o virtualnoj slikovnici, rečenom Facebooku, kao 'ingenioznom' mediju transformacije hrvatskog društva i države u virtualno društvo i državu.

Kako je Mark Zuckerberg 'okupirao' Hrvatsku pretvorivši je u 'Facebook-koloniju', to smo imali priliku vidjeti iz hvalospjeva ili panegirika Marku rečenom Face de book, na tragu slavljenja moći jednog dijela novih medija, u kojemu su glavni akteri, virtualni prijatelji, ljubavnici, zavodnici, urotnici i revolucionari, kurve, maškare, zapravo avatari ili neka nova simbolička cyber-bića.

Tematski blok o Facebooku pokušao je pokazati svu moć dijela novog medija. Toj se krivotvorini ili simulakrumu pridaje važnost u različitim poljima života - od sklapanja prijateljstava, marketinga do virtualnih urota, na primjer, kako srušiti virtualnu vladu RH?

Naravno, sve bi to bila istina kad se ipak na bi radilo samo o virtualnoj stvarnosti (krivotvorini), koja ima ambiciju nametnuti se iznad realne stvarnosti. Dnevni list "Brojke i slova" ili stari medij koji bi se iz konteksta sociologije medija i kulture mogao opisati kao uradak industrijskog društva masovne kulture, za kretenizaciju i infantilizaciju čitateljskih masa, po cijeni od tri i nešto hrvatskih kuna, naprosto je fasciniran novim medijem koji ima snagu transformacije hrvatskog društva i države u virtualno društvo i državu.

Što li nam taj Marko radi? Hrvatsku pretvara u virtualno društvo i državu? Oh, Marko, Marko! No stvar nije nimalo bezazlena.

Nastoji se sugerirati da uz realno društvo i državu postoji još neko društvo i država iznad realnog društva i države i kako sve više ljudi emigrira u virtualnu stvarnost.

virtualna vlada

Pitanje je zašto ljudi masovno emigriraju u virtualnu stvarnost RH? Bijeg u second life u ovom slučaju nameće se kao odgovor na život realnog svijeta. Taj se bijeg sugerira i zato što je politička klasa već odavno u virtualnoj stvarnosti, pa se na taj način hoće reći da će se građani i politička klasa, ako ne u realnoj društvenoj, zapravo susresti u virtualnoj stvarnosti. Ako ništa, barem negdje!

Eto, dokle je sve to došlo u pretjerivanjima s krivotvorinama ili simulakrumima tipa Facebook, MySpace i sličnim (ne)društvenim mrežama.

Krivotvorina je postala istina i dominantni tip stvarnosti, dok simulakrum potiskuje stvarnost i istinu. Sada se postavlja jasno i razgovijetno pitanje - padaju li u vodu sva naša znanja, naše vrijednosti iz realne socijalne komunikacije ili interakcije licem-u-lice, pred naletom savršenog simulakruma ili virtualne stvarnosti, odnosno kolektivne halucinacije?

Znači li to da će društva budućnosti u pravilu funkcionirati kao društava halucinacije, simularkumi ili krivotvorine, koje će biti male bebe pred tim tipom simulakruma, kao uratka simulacije, posredovane novim medijima, infomacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Markove avatarske 'bojne' ili utvare ponosno su krenule u osvajanje svijeta! Svijet je tek s četiri stotine milijuna avatarskih vojnika trenutačno pokoren. Još ima posla za Markovu vojsku dok "dosegne razinu" od nekoliko milijarda ljudi, kako bi se i nad njima uspostavila totalna kontrola zamantavanja, nametanjem virtualne stvarnosti kao savršenog oblika manipulacije ljudskim i društvenim ponašanjem.

Ava(ta)ri su pred vratima! Ovo nije SF, ovo je "nova stvarnost"!
 

Povezani članci

Who's Online

We have 128 guests and no members online