Geodetski registar i karte na internetu

GeoPortalPredstavljen je preglednik prostornih podataka Geoportal, na kojem sve informacije iz DGU-a postaju dostupne građanima. Na Geoportalu (http://geoportal.dgu.hr) se mogu pronaći podatci i servisi poput digitalne ortofoto karte iz 2011. u mjerilu 1:5 000, hrvatske osnovne karte 1:5 000, topografske karte 1:25 000, digitalnog katastarskog plana, središnjeg registra prostornih jedinica, aplikacija stalnih točaka geodetske osnove te prikaz cesta, željezničkih pruga, zračnih luka i sl. Svakom građaninu omogućena je brza i jednostavna pretraga podataka po vrsti i imenu prostorne jedinice, odnosno po katastarskom uredu, ispostavi, katastarskoj općini i čestici. Svi zainteresirani mogu na digitalnoj ortofoto karti vidjeti je li njihova kuća ili zgrada legalna ili nelegalna ...

GEOPORTAL

Geodetski registar i karte na internetu

Izvor: HRT

Geoportal je važna potpora nedavno izglasanom Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama jer će omogućiti ubrzanje izdavanja dozvola za gradnju i sređivanja stanja u prostoru. Pomoću Geoportala biti će osigurana i daljnja kontrola onih koji će eventualno nastaviti s nezakonitom gradnjom, za što će se upotrebljavati nove metode, poput cikličkog snimanja digitalne ortofoto karte.

Važno je napomenuti da DGU nema u potpunosti svježe prostorne podatke iz ove godine, već su neki stari i 20, 30 godina, no to će se s vremenom, kažu, riješiti.

Who's Online

We have 164 guests and no members online