Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima. Korisnici sredstava su općine i gradovi iz naše županije koje su donijele vlastiti Program uređenja zapuštenih poljskih putova, a sufinacirati će se troškovi uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u županiji (čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta; sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje; djelomično strojno skidanje terena sa strojnim poravnanjem terena sa skinutim materijalom; profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 m; izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine; betoniranje kraćih dionica trase poljskog puta zbog nagiba terena). Visina potpore je do 50% ukupnih troškova za općine koje imaju indeks razvijenosti I. skupine, a do 75% ukupnih troškova za JLS II. skupine indeksa razvijenosti. Najviši iznos potpore iznosi 100.000,00 kn po korisniku. Rok za podnošenje zahtjeva je 10. travnja 2017.g.
 
Hrvatska gospodarska komora (HGK), u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, održala je u utorak u Županijskoj komori Split besplatnu konferenciju na kojoj je predstavljen novi Zakon o javnoj nabavi. Zakon je Hrvatski sabor usvojio 9. prosinca 2016. godine, stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Najvažnija promjena je uvođenje obveznosti primjene ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno da najniža cijena više neće biti jedini i najvažniji kriterij za ocjenu ponuda. Ponuditeljima, posebice malim i srednjim poduzetnicima, sudjelovanje u postupcima javne nabave olakšat će i pojeftiniti pripremu ponuda uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), odnosno potpuna informatizacija i automatizacija procedura, piše Dalmatinski portal. HGK niz godina aktivno zalaže kako bi pomogla svojim članicama otkloniti probleme otežanog sudjelovanja u postupcima javne nabave. 2016. godine, HGK je pokrenula uslugu online Katalog hrvatskih proizvoda, s ciljem povećanja udjela hrvatskih proizvoda u sustavu javne nabave, posebno malih i srednjih poduzetnika. Online Katalogom olakšava se rad i naručiteljima budući da sada mogu na jednom mjestu pronaći korisne informacije o domaćoj ponudi. Upis u Katalog je besplatan za članice HGK i trenutno broji 1870 hrvatskih proizvoda, od čega 376 proizvoda iz Splitsko-dalmatinske županije.
 
Općina Dugi Rat upravo provodi postupak određivanja sadržaja Strateške studije za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat. Jedan od razloga za ovu izmjenu jest uvrštenje u plan nove luke na području Jesenica. Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/ili osobe određene posebnim propisima koji su navedeni ovdje. Javnost može i treba dostaviti svoja mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu 022-05/16-01/312. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica područne (regionalne) samouprave. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na web stranici Općine Dugi Rat - dugirat.hr
 
Potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić predstavio je medijima suradnike koji će provoditi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, kazavši da je temeljita reforma javne uprave njihov ključni zadatak. Kovačić je kazao da nije kao doktor stomatologije došao pisati zakone i propise, nego sa svojim timom, koji je motiviran promjenama o kojima se toliko godina u Hrvatskoj govori, iskoristiti političku volju koja postoji dogovorom Mosta i HDZ-a za provođenje korjenite reforme javne uprave. Ona treba na kraju omogućiti da građani na jednom mjestu mogu obaviti svu komunikaciju s državom, kazao je. - Do sada su moji prethodnici pričali o reformama, ali nitko nije ništa mijenjao, jer je većini njih ovo bila polazna točka za daljnju političku karijeru. Meni politika karijera nije cilj i neću kalkulirati s provođenjem Akcijskog plana da ne bih ugrozio svoju karijeru - kazao je. Ako koalicijski partneri kažu da su se "šalili“ glede dogovora o reformi, Kovačić kaže da će se sa svojim timom - povući.
 
Splitsko-dalmatinska Županijska skupština prihvatila je proračun županije za 2017. godinu od 829,8 milijuna kuna, kojim će se, kako je rekao župan Zlatko Ževrnja, nastaviti politika vladajuće HDZ-ove koalicije ravnomjernog razvoja Dalmatinske zagore, priobalja i otoka. Po njegovim riječima, oko 45 posto proračuna bit će usmjereno na primarnu zdravstvenu zaštitu, 22 posto se usmjerava u obrazovne programe, a više od sedam posto bit će namijenjeno gospodarskim aktivnostima te oko šest posto za socijalu. Gotovo četiri posto županijskog proračuna u 2017. godini bit usmjereno za kulturu, a to je znatno iznad državnog prosjeka koji se u Hrvatskoj izdvaja za kulturu. Istaknuto je kako će se novcem iz proračuna sufinancirati i rad udruga koje se brinu o starim i nemoćnim osobama u njihovim domovima, a pomagat će se i Kliničkome bolničkom centru (KBC) u Splitu.
 
Općina Dugi Rat raspisala je javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – traži se 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete iz natječaja čije detalje možete pronaći na službenim stranicama općine (dugirat.hr). Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja (04.11.). Provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata obaviti će se putem pisanog testiranja i intervjua.
 
Općina Dugi Rat objavila je Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2015./2016.  Pravo na dodjelu potpore imaju učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina, studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina, te osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integri ranog diplomskog studija imaju pravo na potporu, s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života. Detalje i uvjete natječaja saznajte u nastavku. Zahtjevi se s traženim ispravama dostavljaju zaključno sa ponedjeljkom, 21.11.2016. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 
Općina Dugi Rat raspisala je i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, anonimni, natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat. Područje obuhvata su slijedeće katastarske čestice: 2247, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2260, 2344/1, 3893/1, 2374, 2377, 2257, 2262/2 i 2261, sve k.o. Duće. Natječaj se provodi isključivo za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat. Kompletna natječajna dokumentacija (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, bez naknade po zahtjevu upućenom na kontakt mail investitora ( \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Kontakt osobe investitora su Slavica Demikeli, dipl.iur., e-mail: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon: 021/734900 i Pavao Tomić, bacc.admin.publ., e-mail: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon: 021/734900. Rok za predaju natječajnih radova je 14. studenog 2016. g. do 10:00 sati na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Detalji natječaja mogu se pronaći na službenim stranicama općine (dugirat.hr).
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2017. godinu. Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama. Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2015. godinu. Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa (svaki na zasebnoj prijavnici). Prijedlozi programa dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa 10. listopada 2016. Detalje javnog poziva saznajte u nastavku članka, a sve informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

OBRAZAC ZA PRIJAVU - KULTURA 2017.
OBRAZAC ZA PRIJAVU - SOC. SKRB 2017.
OBRAZAC ZA PRIJAVU - SPORT 2017.
 
U ponedjeljak, 26.09.2016. u kino dvorani u Dugom Ratu pred "uobičajeno" malim brojem zainteresiranih mještana predstavljen je Nacrt Strategije razvoja Općine Dugi Rat  (PDF, 5 MB). Denis Rubić iz tvrtke Dalmaconsult d.o.o. u svojstvu izrađivača Strategije i u društvu načelnika općine Jerka Roglića predstavio je trenutnu, radnu verziju dokumenta koji je vrlo važan dokument za Općinu Dugi Rat, poglavito glede mogućnosti (su)financiranja razvojnih projekata sredstvima iz EU fondova i drugih fondova (financirati se mogu samo oni projekti koji uđu u Strategiju razvoja). U predstavljenu nam verziju nisu ušle tako krupne stvari kao turističke zone T1 i T2 na području bivše tvornice "Dalmacija" Dugi Rat, dionica brze ceste Solin - Omiš kroz našu općinu, turistička zona "Kava" poviše starog sela Duće, a krivo su navedena obilježlja luke u mjestima Krilo i Bajnice gdje "izgradnja sportske luke" ne odgovara većini mještana tog područja koji se bave turizmom na svojim turističkim jedrenjacima i malim kruzerima koji svi u postojeće luke više nemaju gdje ni stati... Proširenje i uređenje luke Krilo i Bajnice, po riječima prisutnih predstavnika udruge Kriljanskih brodara "moraju biti razvojni prioritet općine s obzirom na koliko ljudi brodari zapošljavaju", rečeno je na predstavljanju Nacrta Strategije u kojoj se, zanimljivo, spominje sekundarna faza kanalizacije u središnjem i zapadnom dijelu općine, no ne spominje se izgradnja primarne faze kanalizacije na tom području. Objašnjenje prisutnima je ispred Općine i ozrađivača plana dao Pavao Tomić rekavši da je već prilično primjedbi prikupljeno a koje još nisu stigle biti "ubačene" u ovaj radni dokument koji je u ponedjeljak predstavljen mještanima, a kojeg možete pronaći i pročitati na ovoj poveznici. Iduća verzija Nacrta Strategije trebala bi sadržavati i već zaprimljene i prihvaćene prijedloge i primjedbe. U raspravi na predstavljanju aktivno je sudjelovalo desetak mještana čiji su prijedlozi, pitanja i ispravke zabilježene od strane općinskih službi. Šteta samo što je "uobičajeno" mali broj mještana zainteresiran za ovu važnu problematiku koja nas, kao obrtnike, poduzetnike, iznajmljivače smještaja, članove udruga civilnog društva, kao mještane naše općine, itekako treba zanimati jer direktno može utjecati na buduću kvalitetu života u ovoj našoj sredini.

Stoga, ne libite se odvojiti malo vremena i pročitati Nacrt strategije te poslati vaše prijedloge projekata kao i komentare i prijedloge na ovu njenu trenutnu verziju! Prijedloge i komentare pošaljite zaključno do 02. listopada 2016. na službenu e-mail adresu Općine: općina.dugi.rat @ st.t-com.hr te pisano na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat (samo za komentare i prijedloge). Rok je, dakle, kratak i uskoro ističe! Svi pristigli komentari, prijedlozi i prijedlozi projekata će biti temeljito proučeni od strane radne skupine za izradu Strategije te će se oni najsvrhovitiji uključiti u finalnu verziju Nacrta Strategije o kojoj će uskoro odluku donijeti Općinsko vijeće Općine Dugi Rat.
 
Naša općina je u procesu izrade Strategije razvoja Općine Dugi Rat do 2020. godine čiji je izrađivač tvrtka Dalmaconsult d.o.o. Općina Dugi Rat poziva zainteresiranu javnost na prezentaciju Nacrta Strategije razvoja Općine Dugi Rat koju će održati Općina i Izrađivač u ponedjeljak, 26.09.2016. u kino dvorani u Dugom Ratu s početkom u 18 sati. Općina Dugi Rat poziva sve pravne i fizičke osobe iz javnog, privatnog i civilnog sektora na dostavu prijedloga razvojnih projekata u postupku izrade Strategije razvoja Općine Dugi Rat do 2020. godine. Prijedlozi projekata kao i komentare i prijedloge na Nacrt Strategije možete slati zaključno do 02. listopada 2016. na službenu e-mail adresu Općine: općina.dugi.rat @ st.t-com.hr te pisano na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat (samo za komentare i prijedloge!). Svi pristigli komentari, prijedlozi i prijedlozi projekata će biti temeljito proučeni od strane formirane radne skupine te će se oni najsvrhovitiji uključiti u finalnu verziju Nacrta Strategije o kojoj će odluku donijeti Općinsko vijeće Općine Dugi Rat.. Vidimo se u ponedjeljak na prezentaciji Nacrta Strategije razvoja naše (Trno)ružičaste općine!
 
Općina Dugi Rat obavještava potencijalne korisnike o pravu na subvencionirani prijevoz autobusima JP Promet Split a kojeg mogu ostvariti redovni učenici i studenti, nezaposleni i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat. Da bi ostvarili pravo na subvencionirani prijevoz i mjesečnu pokaznu kartu navedene grupe građan trebaju priložiti slijedeće dokumente..
 
Edukacija zainteresiranih o strateškom planiranje u kulturi i obrazovanju održati će se u Omišu u utorak i srijedu, 13. i 14. rujna 2016. u vremenu od od 10:00 do 16:00 sati u koncertno-kazališnoj dvorana CZK Omiš u prostorima nekadašnjeg Ilirskog sjemeništa na Priku, u organizaciji Centra za kulturu - Omiš, Prokultura – Split, Ureda državne uprave u SDŽ i OŠ "Josip Pupačić". Edukacija je namijenjena dionicima u području kulturnih politika ne samo u organizacijama kulture, nego i onima iz gradske, regionalne i državne uprave. Cilj je ukazati na važnost strateškog pristupa i planiranja, od razine pojedinih organizacija do djelovanja u partnerstvu.
 
Ministarstvo turizma do 15. rujna provodi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u ovoj godini odnosno za plaže, centre za posjetitelje ili interpretacijske centre te za javnu cikloturističku infrastrukturu, za što je osigurano ukupno 15 milijuna kuna. Javni poziv Ministarstvo je objavilo ovog tjedna uz naznaku da se projekti financiraju iz Fonda za razvoj turizma (državni proračun), te da će sufinancirati do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinog projekta. Kao predlagatelji projekta na poziv se do 15. rujna mogu prijaviti jedinice područne (regionalne) samouprave – županije te jedinice lokalne samouprave – općine poput naše i gradovi , a svi detalji nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma. Među detaljima iz poziva su primjerice da se za projekte uređenja plaža može ostvariti minimalna potpora od 200 tisuća kuna, a maksimalna od milijun kuna, što je maksimalna potpora i za centre za posjetitelje, dok je minimalna 100 tisuća kuna. Iznos minimalne odnosno maksimalne potpore za javnu cikloturističku infastrukturu je 100 odnosno 300 tisuća kuna. Valjda će se naši općinari stići prijaviti na natječaj, a ne na proljeće "prihranjivati" plaže sredstvima iz uvijek tankog općinskog proračuna..
 
Općina Dugi Rat u skladu s Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu, objavila je 29.08.2016. javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci za radno mjesta: viši savjetnik za proračun i financije (1 izvršitelj, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera), viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša (2 izvršitelja, sveučilišna prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika javne uprave, vozački ispit B kat.) Prijam na stručno osposobljavanje BEZ zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom "Rad i staž i prijevoz", a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale. Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine. S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Detalji javnog poziva koji je objavljen na službenim stranicama naše općine (dugirat.hr) su u nastavku..