Većinom glasova vijećnici splitsko-dalmatinske Županijske skupštine prihvatili su proračun od 894 milijuna kuna za 2018. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine. Za proračun je bilo 30 županijskih vijećnika HDZ-a, HGS-a i Klement Bašić (HNS), a protiv je bilo 17 vijećnika SDP-a, Mosta i stranke Pametno. Župan Blaženko Boban poručio je da će biti novca za razne projekte namijenjene djeci, mladima i razvoju seoskih krajeva. Rekao je da je sve ono što se ulaže u mlade, demografsku obnovu, seoska područja i otoke razvojno te kako misli da će rezultati danas prihvaćenog proračuna biti vidljivi za četiri godine, kada će se potvrditi da su bili razvojni.
Na istoj sjednici vijećnici su donijeli i 3. rebalans proračuna za 2017. s kojim bi trebali biti zadovoljni i mještani općine Dugi Rat jer su njime predviđena i osigurana sredstva za sljedeće projekte s područja naše općine:
  - Uređenje i opremanje dječjeg vrtića Dugi Rat – područnog vrtića Sumpetar
  - Opremanje OŠ Jesenice za projekt e-Dnevnik, nabavka novih računala za informatičku učionicu
  - Sanacija krovišta OŠ Jesenice
  - Izrada Prostorno-planske dokumentacije za izgradnju nove luke Krilo
  - Nadohranu plaža prirodnim kamenom - oblutkom.
Hmm, vidi se da je naš županijski vijećnik Jadran Čizmić odradio odličan posao. Čestitamo!
 

Usvojen Lex Šerif

Hrvatski sabor većinom je glasova izmijenio Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, za dio javnosti i oporbu "lex šerif", te donio zakon koji na drukčiji način uređuje financiranje općina, gradova i županija. Izmjenama Zakona, koje su dobile podršku 78 zastupnika, redefiniran je institut istodobnog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kod nedonošenja proračuna, a taj se institut razdvaja u dva koraka. Referendum za opoziv lokalnih izvršnih čelnika moći će predložiti i dvije trećine vijećnika. Do sada se to moglo učiniti na zahtjev 20 posto birača. Određivanje vijećničkih naknada prepušteno je predstavničkim tijelima.
 

Direktna demokracija u (donedavnoj) utvrdi HDZ-a?

Gradonačelnik Knina Marko Jelić već je ušao u političku povijest kao prvi nezavisni kandidat koji je pobijedio HDZ u njihovoj dosad najznačajnijoj i najsigurnijoj utvrdi. No, sudeći prema najavama iz kninske gradske uprave, čini se da bi kninski gradonačelnik i njegov tim u povijest mogli ući i kao prvi koji su u svom gradu uveli direktnu demokraciju i omogućili građanima da se očituju i utječu na važne gradske odluke i projekte, piše DalmacijaDanas.hr. Preko modula e-referendum gradska će uprava postavljati pitanja općeg karaktera, mahom vezana uz određivanje glavnih razvojnih smjernica, zatim pitanja o ustroju i organizaciji pojedinih gradskih sustava, specifičnih događaja i sl. Uz svako od postavljenih pitanja ponuditi će se detaljno stručno objašnjenje kako bi građani imali kompletnu informaciju za donošenje svog suda. Začetak direktne demokracije u donedavnoj utvrdi HDZ-a? Čuda su moguća!
 
Udruga Pokret otoka odigrala je veliku ulogu u osvještavanju javnosti po pitanju dodjele koncesija, a njihovi konstruktivni prijedlozi po tom pitanju dojmili su i predstavnike Splitsko-dalmatinsku županije koji su na posljednjoj sjednici Županijske skupštine uvažili brojne amandmane koje je Pokret otoka putem političkih stranaka predložio.
Za ponedjeljak, 18. rujna, najavljena je sjednica Županijske skupštine na kojoj će se među brojnim točkama dnevnog reda naći i ponovno izglasavanje Pravilnika koji jasnije definira prava i obveze koncesionara, ali i davatelja koncesije. Još jednom je važno naglasiti da će se ovaj Pravilnik odnositi isključivo na ugovore o koncesijama koje je s koncesionarima potpisala Splitsko dalmatinska županija, a ne i na koncesijska odobrenja koja izdaju Općine i Gradovi u županiji. Od prvog prijedloga Pravilnika do danas uočena su brojna poboljšanja te možemo zadovoljno zaključiti da je trudom svih dionika uključenih u ovaj proces postavljen, prema našem mišljenju, kvalitetan temelj koji će dugoročno imati pozitivan utjecaj na održavanje reda i kvalitete koncesioniranih područja te koji će građanima omogućiti neometan pristup pomorskom dobru, kaže Maja Jurišić, predsjednica udruge Pokret otoka.
 
Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna, a namijenjena  su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikli. Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanihi prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kuna, dok je maksimalni iznos 1.000.000 kuna. Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000 do maksimalno 1.000.000 kuna potpore. Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce mogu se pronaći na službenim web stranicama Ministarstva turizma ..
 
Općina Dugi Rat obavještava da pravo na subvencionirani prijevoz i mjesečnu pokaznu kartu ostvaruju redovni učenici i studenti, nezaposlene osobe i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat, a da bi ostvarili to pravo zainteresirani iz gornjih kategorija trebaju priložiti slijedeće:
a) Učenici – potvrdu škole o upisu u školsku godinu 2017./2018. i presliku svoje osobne iskaznice ili  osobne iskaznice roditelja
b) Studenti – potvrdu fakulteta ili više škole o upisu u akademsku godinu 2017./2018. i presliku svoje osobne iskaznice ili osobne iskaznice roditelja,
c) Nezaposlene osobe – potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlenosti i presliku osobne iskaznice
d) Umirovljenici – potvrdu HZMO ili zadnji odrezak od mirovine i presliku osobne iskaznice.
Na temelju naprijed navedene dokumentacije svaki radni dan do 14 sati sastavlja se Popis koji se potom e-poštom dostavlja JP Promet Split. Pravo na pokaz ostvaruju svi oni koji su na popisu, i nitko ne može dobiti pokaz ako se ne nalazi na tom popisu! Pokaze karte za mjesec rujan mogu ostvariti oni učenici koji su bili na spisku učenika za pokaz u svibnju ili lipnju mjesecu 2017.
 
Općina Dugi Rat uputila je obavijest i poziv svim obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima. Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dugi Rat da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu najkasnije do 31. listopada 2017. godine.  Više detalja potražite u nastavku...
 

Petrina poziva na građanski neposluh

Primoštensko Općinsko vijeće odlučilo se referendumom boriti protiv poreza na nekretnine, piše Šibenski list. Referendumsko pitanje, složili su se vijećnici glasit će: Jeste li za to da se na području Općine Primošten neplaćuje ili ne naplaćuje porez na nekretnine? Prije raspisivanja referenduma Općina Primošten organizirat će zbor građana kako bi se Primoštenci upoznali s odredbama spornog zakona i opasnostima koje on nosi, a raspoloženje građana, ističe načelnik Stipe Petrina, za Općinu Primošten je obvezujuće. - Javno pozivamo na građanski neposluh, ako nas građani poslušaju Općina Primošten bit će jedina u Hrvatskoj koja će se suprostaviti otimanju djedovine i imovine. U Vladi tvrde da je porez na nekretnine samo zamjena za komunalnu naknadu i da je to prihod jednica lokalne samuprave, baš kao i komunalni doprinos kojeg mi kod legalizacije kuća ne naplaćujemo Primoštencima koji ispunjavaju uvjete. Pa ako je to naš prihod onda imamo pravo odlučiti hoće li mo ga naplaćivati ili ne. Svaka prisila centralne vlaste je kršenje ustavne odredbe o samostalnosti lokalne samouprave. Komunalna naknada bila je namjenska i u potpunosti je odgovarala potrebama općina i gradova. Točno se znala što se iz tog prihoda financira i ni u kojem slučaju centralna država nije nam ga mogla oteti, međutim Vlada RH ničim ne jamči da će porez na nekretnine biti isključivo prihod jedinica lokalne samouprave - rekao je na sjednici Općinskog vijeća primoštenski načelnik Stipe Petrina.

A ako može Primošten i Petrina, zašto ne možemo mi? Jest da je u našoj općini prevrtljivi HDZ na vlasti, a zna se što su oni javno govorili o porezu na nekretnine prije izbora, a što govore i rade o njemu sada.. Pravo pitanje je imamo li mi muda boriti se za svoje kuće, svoju imovinu i djedovinu? Imamo li?
 
Općina Dugi Rat tijekom srpnja, kolovoza i rujna mjeseca 2017. godine uspostavlja interventnu opskrbu pitkom vodom kućanstvima na području Općine Dugi Rat koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, a u kojima se stalno boravi tijekom godine i koja ne služe obavljanju gospodarske djelatnosti. Kao dokaz o stalnom boravku u kućanstvima zainteresirani moraju priložiti preslike osobnih iskaznica za svakoga od ukućana ili uvjerenje o prebivalištu. Ovisno o broju ukućana biti će odobrena određena količina vode. Visina učešća po kućanstvu za jednu cisternu od 5000 litara iznositi će 75,00 kn, dok će preostalu razliku sufinancirati Općina Dugi Rat i DVD Dalmacija Dugi Rat. Opskrbu vode vršiti će DVD Dalmacija Dugi Rat. U slučaju poboljšanja klimatskih uvjeta, po odluci Općinskog načelnika, prestati će se sa Interventnom opskrbom. Ovakav režim interventne opskrbe vode za piće računa se za svakoga podnositelja zahtjeva od vremena podnošenja zahtjeva i proporcionalno se utvrđuje pravo na količinu vode tijekom mjeseca. Sve ostale podatke, kao i obrazac zahtjeva za interventnu opskrbu vodom, mogu se dobiti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.
 

Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

Ne svijetli na Sumpetru, mrkli mrak na Dućama, nema žarulja ovdje, nitko da ih zamjeni tamo.. previše pritužbi na rad općinskog "svjetlovođe" čujem u razgovoru sa sumještanima. Izgleda da će uskoro biti bolje. Općina Dugi Rat objavila je nedavno javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne (1) godine. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 21. srpnja 2017. godine do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave. Natječajna dokumentacija, popis dokumentacije, troškovnik kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je ovdje na službenoj web stranici Općine Dugi Rat.
 
Prvi put u povijesti Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak između župana i svih načelnika i gradonačelnika unutar spomenute županije. Sastanak održan na znakonvitom mjestu, splitskom Domu za stare i nemoćne, trajao je oko sat i pol, a sudionici kažu da je bio konstruktivan i uspješan. Na sastanku se razgovaralo o strategiji i financiranju razvoja lokalnih samouprava, koncesijama, pravilniku o upravljanju pomorskim dobrom. Razgovaralo se i o programu pod imenom 'Zaželi' koji bi na području županije u sljedeće dvije godine trebao zaposliti tisuću žena koje bi brinule o kućanstvima u kojima žive starije osobe, čak njih 4 000. Najavljeno je da će Županija svim prvašićima financirati nabavku školskih udžbenika. Za nabavu udžbenika prvašićima, izdvojit će se nešto više od 2, 7 milijua kuna. No, s obzirom da će se ta odluka donijeti na sjednici u rujnu, novac će Županija naknadno refundiratti jedinicama lokalne samouprave ili roditeljima..
 
Danas je održana konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske. Za predsjednika Županijske skupštine izabran je Petroslav Sapunar (HGS). Živko Nenadić (HDZ) je potvrđen za prvog potpredsjednika Skupštine, a drugi je potpredsjednik član oporbe Ante Pranić (MOST). Na kraju se županijskim vijećnicima prigodno obratio župan Blaženko Boban. Stranka Pametno prvi put je zastupljena u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Četiri vijećnika ove stranke bit će dio oporbe, zajedno s MOST i SDP-ovom koalicijom. Županijski vijećnici stranke Pametno su: Lucija Puljak, Ante Renić, Natalija Rajčić i Igor Skoko. – Sjednica je prošla u očekivanom tonu. Izgleda da programske razlike, koje su u gradu Splitu velike, nisu baš toliko velike u Županiji. Čini se da su se HDZ i HGS brzo dogovorili. Pametno će nastaviti praksu koju je pokazalo u Splitu. Želimo biti oproba koja će aktivno doprinositi radu Skupštine. Podržat ćemo svaki prijedlog koji ima glavu i rep, bilo da je dolazi iz redova vlasti ili oporbe – kaže friški županijski vijećnik Ante Renić. Stranka Pametno je već odavno izašla u javnost sa stavom oko koncesija i nedavno usvojenog zakona. Stranka je protiv ovakvog zakona za kojeg tvrdi da posjeduje brojne manjkavosti zbog kojih su moguće velike malverzacije. – Malo se javnost više fokusirala na novi zakon koji ustvari ne odudara puno od prijašnjeg zakona, a promakla je Vladina uredba za koncesije pomorskog dobra koja definira sve detalje s kojima se uspijeva manipulirati o koječemu; primjerice koja će firma dobiti koncesiju, pod kojim uvjetima, kako ih se kontrolira i sl. - rekao je vijećnik Renić za portal DalmacijaDanas.
 
Izađite u nedjelju, 21.5. na lokalne izbore i glasajte. Po svojoj savjesti, dakako. A glasati će se za listu za Općinsko vijeće, za načelnika općine, te za listu za županijsko vijeće. Na lokalnim izborima NE može se glasati preferencijski. Ispravno se glasa ako se na glasačkom listiću zaokruži samo jedan redni broj ispred naziva liste za vijeće/skupštinu ili jedan redni broj ispred imena kandidata za načelnika i župana te njihove zamjenike. U općini Dugi Rat na izborima moći će se glasati na sljedećim biračkim mjestima:

DUĆE
  Duće-Golubinka, plažni objekt "Casper"
  Duće-Rogač, turist biro Duće
DUGI RAT
  Prostorije KUD-a Dalmacija
  Prostorije općine Dugi Rat
ORIJ I MALI RAT
  Osnovna škola Jesenice
SUMPETAR I SUHI POTOK
  Turist biro Sumpetar
KRILO I BAJNICE
  Hotel Krilo.

Ucjenjivanje i zastrašivanje birača je strogo zabranjeno, a birači bi se prije izlaska trebali detaljno informirati o programima kandidata i lista te na temelju toga odlučiti za koga glasati. Birači svoje biračko mjesto mogu provjeriti u Registru birača. Ukoliko im je istekla osobna iskaznica mogu glasati uz potvrdu koju mogu dobiti na izborni dan. Na lokalnim izborima ne može se glasati izvan mjesta svog prebivališta. Ukoliko birač zbog bolesti ili nepokretnosti nije u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu, do nedjelje u podne može zatražiti od općinskih/gradskih izbornih povjerenstava da ga u njegovom domu posjete dva člana biračkog odbora.
 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat

Općinsko izborno povijerenstvo Općine Dugi Rat sa sjedištem u zgradi Općine na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat, obaviještava da će kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela općinske i i županijske uprave i kandidate za izbor načelnika i zamjenika načelnika na predstojećim lokalnim izborima, zaprimati svakim radnim danom počevši od 21.travnja 2017.g., u vremenu od 17.00 do 20.00 sati u prostorijama zgrade Općine Dugi Rat. Prijedlozi kandidacijskih lista za članove predstavničkih tijela općine i županije i kandidate za izbor načelnika i zamjenika načelnika zaprimati će se zaključno sa 4. svibnja 2017.g., do 24 sata. Postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela i za načelnike te njihove zamjenike, obavljat će se isključivo na obrascima propisanim Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva. Kontakt telefoni OIP-Dugi Rat su: 098/9551530, 095/9030028, 098/445008, 099/5995490 i 098/9068560.
 

Poziv za prijave za rad u biračkim odborima

Obaviještavaju se zainteresirane osobe da će se prijave za rad u biračkim odborima (u svojstvu predsjednika ili potpredsjednika biračkog odbora) na predstojećim Lokalnim izborima u općini Dugi Rat koji će se održati 21. svibnja 2017. god., zaprimati neposredno na adresi sjedišta Izbornog povjerenstva općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, u vremenu (od 17.00 do 20.00 sati) oglašenom na službenim stranicama Općine Dugi Rat ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Katica.Basic @ psst.pravosudje.hr . Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Posebno se ističe kako će prednost prilikom izbora za članove biračkih odbora (u svojstvu predsjednika ili potpredsjednika biračkog odbora) imati osobe slabijeg imovnog stanja (nezaposleni, studenti i sl.), a što je potrebno naznačiti u prijavi koja treba sadržavati potrebne podatke kako je navedeno u nastavku jer nepotpune prijave se neće razmatrati.