Ajmo govorit o zdravlju, mentalnom zdravlju

Splitska Udruga MoSt pokrenula je kampanju posvećenu mentalnom zdravlju mladih pod nazivom "Ajmo govorit o zdravlju, mentalnom zdravlju!" U okviru kampanje pred splitskim Kampusom i Sveučilišnom knjižnicom postavljeno je dvadeset panoa s plakatima na kojima su različite korisne informacije o mentalnom zdravlju, upute kako mentalno zdravlje djece i mladih možemo zaštititi i osnažiti kao i podaci o punktovima u Republici Hrvatskoj na kojima mladi mogu dobiti podršku i pomoć u njihovim formativnim godinama. Na dijelu plakata nalaze se i pojašnjenja kako odrasli, roditelji i nastavnici, lokalna zajednica i država mogu preventivno djelovati, stoga se kampanjom podiže i razina odgovornosti i znanja o mentalnom zdravlju koje je još uvijek, ističe organizator, na žalost, tabu tema, piše Dalmacija Danas.
Ova angažirana i korisna izložba biti će otvorena i dostupna mladima i svim zainteresiranim građanima od 22. do 28.11.2021.

Izvor: Dalmacija Danas

U kampanju su pored Grada Splita uključeni i Sveučilište u Splitu, Savjetovalište za djecu i mlade pri Službi za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, te udruge koje se bave mentalnim zdravljem mladih, ali i mladima uopće,  splitska udruga Feniks, Info zona/Klub Zona, te udruga Momentum.

mentalno zdravlje